Haalbaarheidsstudies DHI-regeling

Meer artikelen
Subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en kennisverwerving

Een potentiële klant in een van de DHI-landen geeft in een intentieverklaring aan dat hij wil investeren in uw Nederlandse technologie, kapitaalgoed of dienst. Eerst wil dit bedrijf onderzoeken of deze investering technisch en financieel haalbaar is.

Een haalbaarheidsstudie levert een rapport op in de vorm van een businessplan of projectplan. Op basis hiervan kan uw buitenlandse potentiële afnemer een investeringsbesluit nemen. Met een haalbaarheidsstudie vergroot u de kans op het verkrijgen van exportorders.

Technische en financiële haalbaarheid

Bij financiële (of commerciële) haalbaarheid onderzoekt u of uw klant de investering binnen de gewenste termijn kan terugverdienen en of het project financierbaar is. Bij technische haalbaarheid onderzoekt u hoe het beoogde project er precies uit moet komen te zien: welke specificaties passen het beste, welk projectontwerp sluit aan bij de lokale omstandigheden en de lokale wensen? Ook de vraag of de Nederlandse technologie toepasbaar is, komt hier aan de orde.

Géén marktonderzoek

Het haalbaarheidsonderzoek is gericht op een concreet project in een van de DHI-landen. Voor aanvang van de studie bestaat voldoende duidelijkheid over de omvang van de markt, de beoogde opzet van het project, de locatie, de exploitatie, de financiering en de lokale impact. Een haalbaarheidsstudie is dus niet hetzelfde als marktonderzoek.

Wat is het verschil tussen een haalbaarheidsstudie en een investeringsvoorbereidingsstudie?

Bij een haalbaarheidsstudie neemt een potentiële klant in een van de DHI-landen een investeringsbesluit. Hiermee realiseert u export van uw technologie, uw kapitaalgoederen of uw diensten. Op basis van een investeringsvoorbereidingsstudie neemt u het besluit om in een van de DHI-landen te investeren. Hiermee realiseert u niet alleen export van Nederlandse kapitaalgoederen of diensten, maar versterkt u ook de positie en de continuïteit van het Nederlandse moederbedrijf. In het geval van een investering in een ontwikkelingsland, levert u een bijdrage aan duurzame lokale ontwikkeling.

Looptijd

De maximale duur van een haalbaarheidsstudie is 2 jaar. Meestal volstaat een kortere duur.

Subsidiebedrag

De maximale subsidie is € 100.000, 50% van de kosten van de haalbaarheidsstudie. Binnen 3 jaar moet de verwachte export ten minste 10 keer het subsidiebedrag bedragen. Vanwege deze eis komen alleen uitontwikkelde en bewezen technologieën, goederen of diensten in aanmerking voor subsidie.

DHI-regeling aanvragen

Heeft u een concreet plan voor een haalbaarheidsstudie? En voldoet uw plan aan de criteria van de DHI-regeling? Dan kunt u een aanvraag indienen tijdens een van de tenderrondes.

Service menu right