Projectuitvoering DHK

Meer artikelen
Subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en kennisverwerving

Voert u een demonstratieproject of haalbaarheidsstudie uit of wilt u het project of de studie afronden? Hier vindt u alle benodigde formulieren en documenten.

Voortgangsrapportage

Bij demonstratieprojecten met een looptijd van meer dan een jaar en bij haalbaarheidsstudies vragen wij u om over de voortgang te rapporteren. U kunt voor uw rapportage het Formulier Voortgang Verslag bij meerjarig project gebruiken.

Demonstratieprojecten

De penvoerder van het consortium dat een demonstratieproject uitvoert, moet binnen 13 weken na de einddatum van het project een aanvraag subsidievaststelling indienen. U gebruikt hiervoor het standaard vaststellingsformulier voor demonstratieprojecten (zie Downloads). In dit formulier staat welke bijlagen u mee moet sturen.

Als er subsidie is verleend voor het demonstreren van hardware, dan voegt u ook een verklaring hardware toe bij uw aanvraag (zie Downloads). In deze verklaring geeft u als penvoerder aan wat er met de hardware is gebeurd na afloop van het demonstratieproject.

Haalbaarheidsstudies

De penvoerder van het consortium dat een haalbaarheidsstudie uitvoert, moet binnen 13 weken na de einddatum van het project een aanvraag subsidievaststelling indienen. U gebruikt hiervoor het standaard vaststellingsformulier voor haalbaarheidsstudies (zie Downloads). In dit formulier staat welke bijlagen u mee moet sturen.

Formulier wijziging

Voor sommige wijzigingen moet u vooraf toestemming vragen. Als u dit niet doet, loopt u het risico dat u geen subsidie ontvangt voor de gewijzigde projectdelen, of zelfs voor het hele project. Bekijk uitleg over het Formulier wijziging in project, uitvoering en/of organisatie.
 

Service menu right