Ontwikkelingsrelevante infrastructuurprojecten (DRIVE)

Meer artikelen

DRIVE richt zich op de investeringsfase van ontwikkelingsrelevante publieke infrastructuur. Het is een flexibel financieringsinstrument van de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert de subsidie uit.

Wereldwijd is er grote behoefte aan financiering voor infrastructuurprojecten, zeker in lage- en middeninkomenslanden. DRIVE draagt bij aan de financiering van deze projecten. U kunt een DRIVE-subsidie combineren met een financiering door een bank. Als het nodig is voor het slagen van een project, kan DRIVE ook garanties en leningen inzetten.

Belangrijk is dat de projecten ondersteunend zijn aan of aansluiten bij andere Nederlandse programma’s en activiteiten in het kader van de agenda voor hulp, handel en investeringen. De focus ligt bij projecten in de volgende sectoren:

 • voedselzekerheid;
 • water;
 • seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR);
 • klimaat.

DRIVE is de opvolger van ORIO.

Voor wie?

 • U bent ondernemer en u wilt in aanmerking komen voor een opdracht voor het uitvoeren van een publiek infrastructuurproject in een van de DRIVE-landen.
 • De projectomvang bedraagt minimaal € 5 miljoen en maximaal € 60 miljoen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor DRIVE, moeten het project en uw onderneming onder andere aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Het project levert een aantoonbare bijdrage aan de private sectorontwikkeling in het land. Door het verbeteren van het ondernemingsklimaat groeit het lokaal ondernemerschap en neemt de werkgelegenheid en productiviteit toe. Het stelt mensen in het land in staat te voorzien in hun eigen levensonderhoud.
 • U neemt bij de uitvoering van het project de OESO-richtlijnen voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) voor multinationale ondernemingen in acht. Deze richtlijnen maken duidelijk wat de Nederlandse overheid van bedrijven verwacht in hun internationale activiteiten.
 • Het project past binnen de beleidsdoelstellingen van het land of de regio in kwestie.
 • Het project voorziet in de behoefte van de beoogde eindgebruikers.
 • Het project is duurzaam in de breedste zin van het woord.
 • Uw onderneming is aantoonbaar deskundig, betrouwbaar, stabiel en financieel draagkrachtig om de opdracht uit te voeren.

Projectvoorstel indienen

De aanvraagprocedure bestaat uit 3 stappen. Wij raden u nadrukkelijk aan eerst de Quickscan in te vullen.

Budget

Voor 2017 is een verplichtingenbudget van € 150 miljoen beschikbaar. Het budget wordt jaarlijks vastgesteld met een publicatie in de Staatscourant. RVO.nl behandelt aanvragen in volgorde van binnenkomst, op basis van de datum van ontvangst van een volledige aanvraag.

Lees meer over het budget en de financiële ondersteuning.

DRIVE en D2B

DRIVE en D2B zijn allebei programma’s van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor de ondersteuning van ontwikkelingsrelevante publieke infrastructuur in landen die zijn gespecificeerd op een lijst van landen die in aanmerking komen. De meeste landen op de D2B-lijst zijn minst ontwikkelde landen (MOL), terwijl op de DRIVE lijst ook lage-middeninkomenslanden en hoge midden-inkomenslanden staan.

Andere belangrijke verschillen zijn de doelgroep, de fase van het project en de financiering. DRIVE staat open voor bedrijven die willen meedoen met een aanbesteding voor de realisatie van publieke infrastructuur. Het faciliteert de financiering van projecten in de vorm van subsidies, in sommige gevallen ook garanties en leningen.

Deze worden verstrekt na een intake en beoordelingsprocedure, als zowel de bedrijven als de projecten aan alle DRIVE eisen voldoen. Daarentegen wordt D2B-subsidie aan lokale overheden verstrekt voor de ontwikkeling van projectplannen voor publieke infrastructuur met een hoge ontwikkelingsrelevantie. RVO.nl identificeert D2B projecten, in overleg met o.a. Nederlandse ambassades op de D2B-lijst.

Wet- en regelgeving

Contact

Heeft u vragen over het programma, neem dan contact op met een projectadviseur van Team Infrastructuur via drive@rvo.nl.

Vraag een adviesgesprek aan

Heeft u zicht op een aanbesteding voor publieke infrastructuur in een ontwikkelingsland? Wilt u daar graag met een van onze adviseurs van team Infrastructuur over sparren? Maakt u dan een afspraak voor een telefonisch adviesgesprek.

Download:

Service menu right