Dutch Trade and Investment Fund (DTIF)

Meer artikelen
DTIF

Wilt u zakendoen in het buitenland? En heeft u moeite om de financiering rond te krijgen? Het Dutch Trade and Investment Fund (DTIF) biedt leningen, garanties en exportfinanciering. Zo komt u snel een stap verder met uw internationale ambities.

DTIF bestaat uit 2 onderdelen: Investeren en Exporteren. Het vervangt de financieringsinstrumenten Faciliteit Opkomende Markten (FOM) en Finance for International Business (FIB).

Voor wie?

DTIF is bedoeld voor Nederlandse bedrijven die willen investeren in of exporteren naar buitenlandse markten. De regeling stimuleert internationalisering van het Nederlandse bedrijfsleven.

Factsheets

Meer over DTIF vindt u in de factheets:

Verschil DTIF en DGGF

DTIF is nauw verwant aan het Dutch Good Growth Fund (DGGF). Het verschil is de landenfocus van beide fondsen en het feit dat het DTIF geen financiering biedt voor lokaal mkb.

DGGF richt zich vooral op ontwikkelingslanden, terwijl DTIF zich richt op overige buitenlandse markten met uitzondering van landen waarop een sanctieregime van de Veiligheidsraad en/of van de Europese Unie van toepassing is. Deze aanvragen zullen met extra zorg worden beoordeeld. In alle gevallen wordt het sanctiebeleid van de Veiligheidsraad en/of Europese Unie gehandhaafd. 

Daarnaast staat DTIF open voor alle Nederlandse bedrijven, terwijl het DGGF alleen mkb-bedrijven bedient.

Een belangrijk verschil is de maximale financiering die DTIF voor het onderdeel Investeren kan verstrekken. Dit is voor DTIF € 15 miljoen en voor DGGF € 10 miljoen.

Voor welke landen?

DTIF is beschikbaar voor landen die het Dutch Good Growth Fund (DGGF) niet bedient, met uitzondering van sanctielanden.

DTIF-onderdeel Investeren

Wilt u investeren in een van de DTIF-landen, maar krijgt u de financiering met uw bank niet rond? Dan kan het DTIF-onderdeel Investeren steun bieden in de vorm van leningen, garanties en (indirecte) participaties met terugbetaalverplichting. Fondsmanager van dit onderdeel is de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor het DTIF-onderdeel Investeren, moeten uw bedrijf en uw project voldoen aan verschillende voorwaarden.

Budget

DTIF verstrekt per project maximaal € 15 miljoen ondersteuning. Het totale budget bedraagt € 102 miljoen.

Aanvragen

Voldoet u aan de voorwaarden? En denkt u dat uw project in aanmerking komt voor dit onderdeel? Dan kunt u een QuickScan invullen en opsturen naar RVO.nl.

DTIF-onderdeel Exporteren

Wilt u kapitaalgoederen exporteren naar één of meer van de DTIF-landen? Dan biedt het DTIF-onderdeel Exporteren een exportkredietverzekering en exportfinanciering. Fondsmanager van dit onderdeel is Atradius Dutch State Business.

Officiële bekendmakingen

Besluit vaststelling beleidsregels subsidieverlening DTIF, (Staatscourant, 31 augustus 2016)

Service menu right