Early Adopter Projecten - Energie en industrie

Meer artikelen
biomassavergister

Bent u of gaat u bezig met energiebesparende technologieën? Doet u dit met MKB-ondernemingen als technologieleveranciers, een consortium van een onderzoeksorganisatie die als technologie-eigenaar (IP leverancier) optreedt en of een MKB-onderneming die deze technologie wil vermarkten. U komt dan in aanmerking voor de subsidie Early Adopter Projecten (EAP’s)

Komt u in aanmerking voor subsidie Early Adopter Projecten?

8 programmalijnen binnen Energie en Industrie

De projecten van Early Adopter Projecten vallen binnen de 8 programmalijnen van Energie en Industrie. Energie en Industrie richt zich op verbetering van industriële energie efficiency:

  • nieuwe generatie warmtegebruik systemen
  • nieuwe generatie scheidingstechnologie
  • betrouwbare, rendabele, energiezuinige droog- & ontwateringprocessen
  • intensiveren van processen en optimaliseren van warmte- en stofoverdracht
  • winnen van waardevolle componenten uit waterstromen, en ontwikkelen van alternatieven voor huidige energie-intensieve behandelingsmethoden zoals verdamping
  • energie-efficiënte manier van gasscheiding en gasbehandeling;
  • systeemintegratie: elektrificatie en flexibilisering
  • industriële symbiose

Projecten 2017

Project

Sluitingsdatum*
17:00 uur

Subsidieplafond

(€)

Early adopterproject

t/m 3 oktober0,3 miljoen

LET OP: Dien uw aanvraag tijdig in! Een aanvraag die RVO.nl te laat ontvangt of die na de sluiting van een tender niet compleet is, wijst RVO.nl  af.  Het tijdstip van ontvangst op de servers van RVO.nl is leidend. Ook digitale post kan vertraagd aankomen.


Budgetuitputting

Tender
Peildatum
Budget
Verleend
In behandeling
Beschikbaar
Early Adopter
1 april 2017
€300.000
€0
€0
€ 300.000

Overzicht subsidies energie-innovatie

De subsidie Early Adopter Projecten maakt onderdeel uit van de Topsector Energie. De Topsector Energie biedt jaarlijks 100 miljoen euro subsidie
aan projecten en onderzoek op het gebied van energie-innovaties. Kijk voor het overzicht van de verschillende subsidies op Subsidies energie innovatie.
 
Op www.topsectorenergie.nl vindt u de actualiteiten en achtergronden van de Topsector Energie.

Download:

Service menu right