Menu Zoeken

EIA - Welke kosten kunt u melden?

Meer artikelen
Energie Investeringsaftrek (EIA)

Welke kosten komen in aanmerking voor EIA? En welke niet?

Aanschafkosten

 • Aankoopsom van (onderdelen van) bedrijfsmiddelen op de Energielijst.

 • Kosten voor voorzieningen die technisch noodzakelijk zijn voor deze bedrijfsmiddelen en die u alleen daarvoor gebruikt. Bijvoorbeeld leidingen, appendages en meet- en regelapparatuur.

 • Kosten die u betaalt aan derden om het bedrijfsmiddel bedrijfsklaar te krijgen, bijvoorbeeld montagekosten.

 • Omzetbelasting die u aan leveranciers betaalt als u omzetbelasting niet kan verrekenen.

Voortbrengingskosten

 • Arbeidskosten van uw eigen werknemers, ingehuurde medewerkers en loonwerkers die het bedrijfsmiddel produceren of installeren.

 • Kosten voor materialen uit uw magazijn of onderdelen van het bedrijfsmiddel die onder uw regie worden gekocht en geïnstalleerd.

 • Omzetbelasting die u aan leveranciers betaalt als u omzetbelasting niet kan verrekenen.

Kosten van aanpassingen aan bestaande bedrijfsmiddelen

 • Aanschaf- en montagekosten voor nieuwe materialen en montagekosten voor gebruikte materialen.

Kosten voor een energieadvies, EPA-maatwerkadvies of actieplan voor elektromotoren

 • De voorwaarden die hieraan verbonden zijn, vindt u in hoofdstuk 3, bij onderdeel E in de Energielijst.

Welke kosten komen niet in aanmerking voor EIA?

 • Kosten voor bedrijfsmiddelen die eerder zijn gebruikt.

 • Kosten voor grond, woningen, personenauto’s en vaartuigen die een andere bestemming hebben dan beroepsvervoer, dieren, effecten, vorderingen, goodwill, vergunningen, ontheffingen, concessies en andere publiekrechtelijke dispensaties.

 • Onderhoudskosten.

Service menu right