Subsidieregeling emissiearme taxi's en bestelauto's

Meer artikelen
Elektrisch taxi in Amsterdam

De subsidieregeling Emissiearme taxi's en bestelauto's moet de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen in de binnenstedelijke omgeving terugdringen.

Met deze regeling werkt het ministerie van Infrastructuur en Milieu aan verbetering van de luchtkwaliteit in steden.
Het rijden in nieuwe, schone bestelwagens en taxi’s draagt hieraan bij. Deze moeten wel recht hebben op vrijstelling of teruggaaf van BPM. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu stelt een budget van € 12,5 miljoen beschikbaar. Dit is om ondernemers aan te moedigen nieuwe, schone voertuigen te kopen.

De subsidie is beschikbaar voor voertuigen tenaamgesteld vanaf 1 oktober 2012 tot 1 januari 2015.

Indienen kan tot 3 maanden na tenaamstelling

De subsidieregeling emissiearme taxi’s en bestelwagens eindigt per 31 december 2014. Dit betekent dat voertuigen die uiterlijk 31 december 2014 op naam worden gesteld nog in aanmerking komen voor de subsidie.

U mag de aanvraag nog indienen tot en met 3 maanden na de datum tenaamstelling van het voertuig.
Als uw voertuig dus op 31 december 2014 is tenaamgesteld mag u nog indienen tot en met uiterlijk 31 maart 2015.

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) bevat een pakket aan maatregelen. Het doel is om overal in Nederland de Europese grenswaarden voor luchtkwaliteit te bereiken.

Service menu right