Energie en Industrie JIP

Meer artikelen
biomassavergister

Houdt u zich in samenwerkingsverband bezig met het uitvoeren van een Energie en industrie Joint Industry Program (JIP)? En richt u zich daarbij op nieuw toegepast R&D onderzoek. Dan ondersteunt de subsidie Energie en Industrie JIP uw project.

Een eigen substantiële inhoudelijke en financiële bijdrage van uw samenwerkingsverband is ook nodig bij deze regeling. Aan welke projecten kunt u denken voor de subsidie Energie en Industrie JIP:

  • nieuwe generatie warmtegebruik systemen
  • nieuwe generatie scheidingstechnologie
  • betrouwbare, rendabele, energiezuinige droog- & ontwateringprocessen
  • intensiveren van processen en optimaliseren van warmte- en stofoverdracht
  • winnen van waardevolle componenten uit waterstromen, en ontwikkelen van alternatieven voor huidige energie-intensieve behandelingsmethoden zoals verdamping
  • energie-efficiënte manier van gasscheiding en gasbehandeling
  • systeemintegratie: elektrificatie en flexibilisering
  • industriële symbiose

Komt u in aanmerking voor Energie en Industrie JIP?

Projecten 2017

Project

Sluitingsdatum*
17:00 uur

Subsidieplafond

(€)

Joint industry projects

t/m 30 mei6,25 miljoen

* LET OP: Een aanvraag die RVO.nl te laat ontvangt of die na de sluiting van een tender niet compleet is, zal afgewezen worden. Het tijdstip van ontvangst op de servers van RVO.nl is leidend. Ook digitale post kan vertraagd aankomen. Dien uw aanvraag daarom tijdig in!

Overzicht subsidies energie-innovatie

De subsidie Energie en Industrie JIP maakt onderdeel uit van de Topsector Energie. De Topsector Energie biedt jaarlijks 100 miljoen euro subsidie aan projecten en onderzoek op het gebied van energie-innovaties. Kijk voor het overzicht van de verschillende subsidies op Subsidies energie innovatie.
 
Op www.topsectorenergie.nl vindt u de actualiteiten en achtergronden van de Topsector Energie.

Download:

Service menu right