Enkele codes toegelicht

Meer artikelen

Op de Energielijst staan bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de EIA. Deze bedrijfsmiddelen voldoen aan bepaalde energieprestaties en bevorderen doelmatig gebruik van energie.

De omschrijving van een bedrijfsmiddel op de Energielijst bestaat uit:

  1. de titel
  2. de bestemming
  3. de onderdelen waaruit het bedrijfsmiddel bestaat

Op de pagina’s LED-verlichting 2016 en LED-verlichting 2017 lichten we enkele codes toe die vallen onder 'verlichten'. Aan het jaartal kunt u zien welke Energielijst van toepassing is. Ook op de pagina’s Zon-PV 2016 en Zon-PV 2017 komen een tweetal codes aan bod.

Service menu right