Kom ik in aanmerking voor EIA?

Meer artikelen
EIA header.jpg

De Energie-investeringsaftrek (EIA) is een regeling voor bedrijven, niet voor particulieren, verenigingen of stichtingen.

Als u de EIA wilt aanvragen moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U bent ondernemer in Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de BES-eilanden.
  • U betaalt inkomsten- of vennootschapsbelasting.
  • U doet een investering die op de Energielijst staat (in de Energielijst worden dit bedrijfsmiddelen genoemd).
  • Het bedrijfsmiddel voldoet aan de eisen die hieraan wettelijk worden gesteld, samengevat in de Energielijst
  • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.
  • U meldt het bedrijfsmiddel op tijd (hoofdregel: binnen drie maanden na opdracht tot levering).
  • Het meldingsbedrag voor aangegane verplichtingen en gemaakte voortbrengingskosten dient per melding samen ten minste € 2.500 te bedragen. Het maximale meldingsbedrag per kalenderjaar per bedrijf is maximaal € 120 miljoen (2017).

Generieke code

Levert uw investering wel energiebesparing op, maar staat deze niet op de Energielijst? Kijk of u de investering kunt melden onder een zogenoemde generieke code.

Download:

Service menu right