Energising Development (EnDev)

Meer artikelen

Het Energising Development Partnership programma (EnDev) geeft huishoudens, sociale instellingen en mkb-bedrijven in ontwikkelingslanden blijvend toegang tot moderne energietechnologiën en -diensten. Het gaat bijvoorbeeld om zonne-energie, verdichting van het elektriciteitsnet, micro-waterkracht, energie-efficiënte kooktoestellen en biogas. De projecten vinden plaats in 24 landen in Afrika, Latijns-Amerika en Azië.

EnDev is een samenwerkingsverband tussen Nederland, Duitsland, Noorwegen, Australië, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. Het management is in handen van de Duitse Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). RVO.nl doet dit in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Wat doet EnDev?

Wereldwijd koken 2,9 miljard mensen nog met traditionele methoden. Dit heeft desastreuze gevolgen voor klimaat, ontwikkeling en gezondheid, vooral voor vrouwen en meisjes. Daarnaast bezitten ruim 1,2 miljard mensen geen toegang tot enige vorm van elektriciteit. Ze zijn aangewezen op vuile, vaak dure bronnen voor verlichting. EnDev ondersteunt de ontwikkeling van markten voor moderne energievoorzieningen, vooral in landelijke gebieden. Het gaat om hernieuwbare energie om (onder meer) te koken, voor verlichting en voor mobiele telefoons.

Onderdeel van EnDev is het opleiden en coachen van producenten en detailhandelaren van bijvoorbeeld energiezuinige kookovens en kleine zonne-energiesystemen. Ook steunt het programma de vervaardiging van elektriciteitsaansluitingen via mini-grids en netverdichting. Bovendien stimuleert EnDev installaties voor de productie van biogas op huishoudelijk niveau.

Gericht op vraag en aanbod

Het programma richt zich op vraag en aanbod. Aan de vraagkant gaat het bijvoorbeeld om de ontwikkeling van financiële producten waarmee arme huishoudens energieproducten kunnen aanschaffen. Aan de aanbodkant gaat het om de kwaliteit en beschikbaarheid van deze energieproducten.

Geen subsidie, wel Calls for Proposals

In het programma is geen subsidiecomponent opgenomen. EnDev publiceert specifieke Calls for Proposals op het gebied van Results Based Financing (RBF) via de landenpagina's op www.endev.info.

Wat heeft EnDev tot nu toe bereikt?

Sinds 2005 bereikte EnDev 15 miljoen particulieren, 31.000 kleine bedrijfjes en 18.000 klinieken en scholen. EnDev werkt samen met overheden, NGO’s en de private sector in 24 partnerlanden in Afrika, Latijns-Amerika en Azië.

EnDev in de praktijk

Hoe werkt EnDev precies? Lees het praktijkverhaal van de Ethiopische Genete Tadess. Een vrouw die een gearrangeerd huwelijk ontvluchtte en zich met de hulp van EnDev ontwikkelde tot succesvol producente van kooktoestellen.

Meer informatie

www.endev.info

Service menu right