Menu Zoeken

Eureka: het programma voor internationale marktgerichte RenD

Eureka

Met Eureka stimuleren het ministerie van Economische Zaken en de Europese Commissie alle organisaties die marktgerichte R&D uitvoeren. Het doel is economische groei en oplossingen voor economische, strategische en maatschappelijke vraagstukken.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert Eureka uit in opdracht van het ministerie.

Achtergrond Eureka

Sinds 1985 werken Europese overheidsorganisaties in Eureka samen om bedrijven die nieuwe producten, processen en diensten willen ontwikkelen te ondersteunen. In Nederland stond de regeling Internationaal Innoveren open voor Eureka-projecten.

In Eureka kunnen landen (ook buiten de EU) in wisselende samenstelling samenwerken op voor hen prioritaire gebieden. Eureka biedt landen een platform om gezamenlijk een onderzoek- en innovatieagenda op te stellen en de instrumenten om deze te implementeren. Het is daarmee een brug tussen nationale innovatieprogramma’s.

Enkele voorbeelden zijn ITEA2 en Catrene, de Eureka-programma’s op het gebied van micro- en nanoelektronica en embedded systems.
Sinds het begin heeft Eureka zo’n 5000 projecten goedgekeurd met een totale budget van bijna € 30 miljard. Meer informatie over het Eureka Network

Voor wie?

De doelgroep van Eureka is breed. Alle organisaties die marktgerichte R&D uitvoeren in alle technologie- en toepassingsgebieden kunnen gebruik maken van Eureka.

Doelstellingen Eureka

  1. Economische groei aanjagen door het stimuleren van technologische samenwerking tussen bedrijven.
  2. Het bedenken en implementeren van gezamenlijke oplossingen voor economische, strategische en maatschappelijke vraagstukken.

Wat heeft u er als ondernemer aan?

In ieder land bestaan regelingen en programma’s die open staan voor Eureka-projecten. Als u van plan bent om samen met partners in het buitenland nieuwe, marktgerichte technologie te ontwikkelen, dan kan Eureka u helpen om de meest geschikte regeling te vinden. Ook bij het zoeken naar geschikte partners, ruchtbaarheid te geven aan uw successen en een kritisch gesprek over uw idee kan Eureka helpen.

Budget Eureka

Enkele veel gebruikte Nederlandse regelingen en programma's waar Eureka-projecten kunnen worden ingediend, staan hieronder. Team IRIS adviseert u over indiening en eventuele afstemming met regelingen in andere landen.
Catrene en ITEA2
Eurostars
InnovatieKrediet
Eureka is complementair aan het Europese Zevende Kaderprogramma (KP7) (loopt tot eind 2013) en de opvolger Horizon 2020.
In 2014 is er een gezamenlijke call van Zwitserland en Nederland voor R&D-projectideeën op het gebied van watertechnologie, binnen het kader van het Eurostars programma.

RVO.nl helpt u op weg!

Team IRIS is het expertise centrum voor marktgerichte internationale R&D-samenwerking. Wij helpen u graag bij het vormgeven van uw project, het zoeken naar partners in binnen- en buitenland en het vinden van de meest geschikte financieringsbronnen. Daarnaast organiseert Team IRIS geregeld matchmaking evenementen en andere netwerk evenementen om u in contact te brengen met branchegenoten in Nederland en potentiële partners en financiers in het buitenland. Bekijk hiervoor onze agenda of neem contact op via 088 042 42 42. Bekijk een lijst met specialisten. Deze vindt u bij de downloads.

Bent u tevreden over deze pagina?

Service menu right