Eureka-label

Meer artikelen
Eureka

Het Eureka-label is een kwaliteitskeurmerk dat Eureka aan projecten kan geven.

Een project kan een label krijgen als:

  • het project een marktgerichte technologische ontwikkeling is
  • het project een civiele toepassing beoogt
  • aan het project minimaal 2 organisaties uit 2 Eureka landen zijn betrokken
  • de financiering van alle partners is geregeld.

De betrokken overheden screenen de projectpartners op hun financiële en technische draagkracht. Waar nodig zoekt men naar geschikte subsidieregelingen. Projecten met een Eureka-label worden onder de aandacht gebracht via de websites van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Eureka, publicatie in eigen nieuwsbrieven en magazines en waar mogelijk bij de landelijke en internationale pers. Uiteraard doet Eureka dat altijd in overleg met u.

Eureka-netwerken en programma’s waar Nederland aan deelneemt

ProFactory – netwerk voor de Europese maakindustrie
Eurogia+ – programma voor duurzame energie-technologie
Euripides – programma voor microsystemen
Catrene – programma voor micro- en nanoelektronica
ITEA2 – programma voor Embedded Systems
CELTIC – programma voor telecommunicatie-technologie
EUROAGRI-Foodchain – netwerk voor de food-industrie 
Acqueau - initiatief gericht op watertechnologie en watermanagement
 

Service menu right