Eurostars – subsidie internationale marktgerichte R&D

Meer artikelen

Bent u bezig met het ontwikkelen van technologie voor nieuwe producten, processen of diensten? Werkt u daarbij samen met partners in andere landen? Dan kunt u gebruikmaken van Eurostars.

Met Eurostars stimuleren het ministerie van Economische Zaken en de Europese Commissie het onderzoekuitvoerende mkb om marktgerichte technologische ontwikkeling uit te voeren. Het doel is snellere ontwikkeling en groei van kleine bedrijven. Bekijk voor een korte uitleg het filmpje van het Eureka-netwerk.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert Eurostars uit in opdracht van het ministerie.

Achtergrond Eurostars

Eurostars is een Europees innovatieprogramma en een initiatief van EUREKA en de Europese Commissie. Eurostars geeft projecten financiële ondersteuning via de nationale overheid van ieder deelnemend land. Het subsidiebedrag hangt af van de projectactiviteiten, de aard van de deelnemers en het land waarin men gevestigd is.

Voor wie

Eurostars is bestemd voor het onderzoekuitvoerende mkb (research performing SME). Deze bedrijven zetten een specifiek deel van hun omzet of fte’s in voor toegepast onderzoek en experimentele ontwikkeling (zie onderstaande tabel). Ook andere organisaties kunnen, onder voorwaarden, deelnemen aan Eurostars-projecten. Er moet altijd een samenwerking zijn tussen partijen uit minstens 2 Eurostarslanden.

Mkb: aantal medewerkers

Minimum aantal fte’s werkzaam in R&D

of

Minimum % fte’s werkzaam in R&D

of

Minimum % omzet besteed aan R&D

                              inzet specifiek deel van omzet of fte's: welke het laagst is

0 tot en met 100

5of

10%

of

10%

101 tot 250

10

of

10%

of

10%

Doelstellingen Eurostars

Eurostars helpt (kleine) bedrijven om marktgerichte technologische ontwikkeling uit te voeren. Eurostars wil de time-to-market van deze nieuwe technologieën verkorten en de technische risico’s verkleinen. Kleine bedrijven kunnen zich daardoor sneller ontwikkelen en groeien.

Indieningstermijn

De eerstvolgende sluitingsdatum voor het indienen van internationale projectvoorstellen is op 14 september 2017 (COD 8). Gedetailleerde informatie vindt u in de factsheet (onderaan de pagina bij Downloads), op de pagina Aanvraaginformatie en op de internationale Eurostars-website. Op die website vindt u onder andere de 'guidelines for completing an application'.

Let op:

Heeft u een internationaal voorstel ingediend in de 7e call van Eurostars (sluitingsdatum 2 maart 2017), dan ontvangt u medio juni bericht van het Eurostars secretariaat in Brussel. U hoort dan of uw voorstel is goedgekeurd door de internationale jury. Alleen goedgekeurde projectvoorstellen komen in aanmerking voor subsidie in Nederland. U moet hiervoor een subsidieaanvraag indienen bij RVO. De Nederlandse call opent op 16 juni 2017 en sluit op 27 juni 2017 om 17 uur. Als u in deze periode geen geldige aanvraag heeft ingediend, komt uw projectaandeel niet in aanmerking voor financiering.

Budget

Het totale budget voor het Eurostars is ruim € 1.1 miljard. Het Nederlandse budget is bijna € 18 miljoen per jaar. Dit budget wordt verdeeld over 2 calls.

Team IRIS helpt u op weg

Internationale samenwerking kan lastig zijn. Team IRIS helpt u graag op weg. Heeft u vragen over uw projectidee? Neem dan contact op met de adviseur in uw technologiegebied. U kunt ook gebruik maken van de projecttoets. Deze vindt u onderaan de pagina bij Downloads. U kunt een subsidieaanvraag indienen via onze website, per post of door deze af te geven bij RVO (Let op: afgifte adres is RVO-Expeditie, Prinses Beatrixlaan 82, Den Haag).

Technologie missies

Heeft u internationale ambities op het gebied van innovatie en technologie? Ga dan mee met één van onze technologische missies.

Downloads:

Service menu right