Eurostars – subsidie internationale marktgerichte R&D

Meer artikelen

Bent u bezig met het ontwikkelen van technologie voor nieuwe producten, processen of diensten? Werkt u daarbij samen met partners in andere landen? Dan kunt u gebruikmaken van Eurostars.

Met Eurostars stimuleren het ministerie van Economische Zaken en de Europese Commissie het onderzoekuitvoerende mkb om marktgerichte technologische ontwikkeling uit te voeren. Het doel is snellere ontwikkeling en groei van kleine bedrijven. Bekijk voor een korte uitleg het filmpje van het Eureka-netwerk.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert Eurostars uit in opdracht van het ministerie.

Achtergrond Eurostars

Eurostars is een Europees innovatieprogramma en een initiatief van EUREKA en de Europese Commissie. Eurostars geeft projecten financiële ondersteuning via de nationale overheid van ieder deelnemend land. Het subsidiebedrag hangt af van de projectactiviteiten, de aard van de deelnemers en het land waarin men gevestigd is.

Voor wie

Eurostars is bestemd voor het onderzoekuitvoerende mkb (research performing SME). Deze bedrijven zetten een specifiek deel van hun omzet of fte’s in voor toegepast onderzoek en experimentele ontwikkeling (zie onderstaande tabel). Ook andere organisaties kunnen, onder voorwaarden, deelnemen aan Eurostars-projecten. Er moet altijd een samenwerking zijn tussen partijen uit minstens 2 Eurostarslanden.

Mkb: aantal medewerkers

Minimum aantal fte’s werkzaam in R&D

of

Minimum % fte’s werkzaam in R&D

of

Minimum % omzet besteed aan R&D

                              inzet specifiek deel van omzet of fte's: welke het laagst is

0 tot en met 100

5of

10%

of

10%

101 tot 250

10

of

10%

of

10%

Doelstellingen Eurostars

Eurostars helpt (kleine) bedrijven om marktgerichte technologische ontwikkeling uit te voeren. Eurostars wil de time-to-market van deze nieuwe technologieën verkorten en de technische risico’s verkleinen. Kleine bedrijven kunnen zich daardoor sneller ontwikkelen en groeien.

Indieningstermijn

De eerstvolgende sluitingsdatum voor het indienen van internationale projectvoorstellen is op 2 maart 2017 (COD 7). Gedetailleerde informatie vindt u in de factsheet (onderaan de pagina bij Downloads), op de pagina Aanvraaginformatie en op de internationale Eurostars-website. Op die website vindt u onder andere de 'guidelines for completing an application'. Op dit moment is het echter nog niet mogelijk om projectvoorstellen in te dienen.

Let op

Heeft u een internationaal voorstel ingediend in de 6e call van Eurostars (sluitingsdatum 15 september 2016)? Dan ontvangt u medio december bericht van het Eurostars-secretariaat in Brussel. U hoort dan of uw voorstel is goedgekeurd door de internationale jury. Alleen goedgekeurde projectvoorstellen kunnen in aanmerking komen voor subsidie in Nederland. U moet hiervoor een subsidieaanvraag indienen bij RVO. De indieningstermijn is van 22 december 2016 tot en met 10 januari 2017 (17.00 uur). Als u in die periode geen geldige aanvraag indient, komt uw projectaandeel niet in aanmerking voor financiering.

Een subsidieaanvraag kan worden ingediend via het e-loket, per post of door deze af te geven bij RVO (Let op: afgifte adres is RVO-Expeditie, Prinses Beatrixlaan 82, Den Haag).

Budget

Het totale budget voor het Eurostars is ruim € 1.1 miljard. Het Nederlandse budget is bijna € 18 miljoen per jaar. Dit budget wordt verdeeld over 2 calls. Voor projecten uit call 6 (met internationale sluitingsdatum 15 september 2016) is een budget beschikbaar van €8.979.000.

Team IRIS helpt u op weg

Internationale samenwerking kan lastig zijn. Team IRIS helpt u graag op weg. Heeft u vragen over uw projectidee? Neem dan contact op met de adviseur in uw technologiegebied. U kunt ook gebruik maken van de projecttoets. Deze vindt u onderaan de pagina bij Downloads.

Technologie missies

Heeft u internationale ambities op het gebied van innovatie en technologie? Ga dan mee met één van onze technologische missies.

Downloads:

Service menu right