Eurostars – subsidie internationale marktgerichte R&D

Meer artikelen
Eurostars

Bent u bezig met het ontwikkelen van technologie voor nieuwe producten, processen of diensten? Werkt u daarbij samen met partners in andere landen? Dan kunt u gebruikmaken van Eurostars.

Met Eurostars stimuleren het ministerie van Economische Zaken en de Europese Commissie het onderzoekuitvoerende mkb om marktgerichte technologische ontwikkeling uit te voeren. Het doel is snellere ontwikkeling en groei van kleine bedrijven.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert Eurostars uit in opdracht van het ministerie.

Achtergrond Eurostars

Eurostars is een Europees innovatieprogramma en een initiatief van EUREKA en de Europese Commissie. Eurostars geeft projecten financiële ondersteuning via de nationale overheid van ieder deelnemend land. Het subsidiebedrag hangt af van de projectactiviteiten, de aard van de deelnemers en het land waarin men gevestigd is.

Voor wie

Eurostars is bestemd voor het onderzoekuitvoerende mkb (research performing SME). Deze bedrijven zetten een specifiek deel van hun omzet of fte’s in voor toegepast onderzoek en experimentele ontwikkeling (zie onderstaande tabel). Ook andere organisaties kunnen, onder voorwaarden, deelnemen aan Eurostars-projecten. Er moet altijd een samenwerking zijn tussen partijen uit minstens 2 Eurostarslanden.

Mkb: aantal medewerkers

Minimum aantal fte’s werkzaam in R&D

of

Minimum % fte’s werkzaam in R&D

of

Minimum % omzet besteed aan R&D

                              inzet specifiek deel van omzet of fte's: welke het laagst is

0 tot en met 100

5of

10%

of

10%

101 tot 250

10

of

10%

of

10%

Doelstellingen Eurostars

Eurostars helpt (kleine) bedrijven om marktgerichte technologische ontwikkeling uit te voeren. Eurostars wil de time-to-market van deze nieuwe technologieën verkorten en de technische risico’s verkleinen. Kleine bedrijven kunnen zich daardoor sneller ontwikkelen en groeien.

Indieningstermijn

De eerstvolgende sluitingsdatum voor het indienen van internationale projectvoorstellen is op 15 september 2016 (COD 6). Gedetailleerde informatie vindt u in de factsheet (onderaan de pagina bij Downloads), op de pagina Aanvraaginformatie en op de internationale Eurostars website. Op deze website vindt u onder andere de 'guidelines for completing an application'.

Let op:
Heeft u een internationaal voorstel ingediend in de 5e call van Eurostars (sluitingsdatum 18 februari 2016), dan ontvangt u medio mei bericht van het Eurostars secretariaat in Brussel. U hoort dan of uw voorstel is goedgekeurd door de internationale jury. Alleen goedgekeurde projectvoorstellen komen in aanmerking voor subsidie in Nederland. U moet hiervoor een subsidieaanvraag indienen bij RVO. De Nederlandse call opent op 26 mei 2016 en sluit op 7 juni 2016 om 17 uur. Als u in deze periode geen geldige aanvraag heeft ingediend, komt uw projectaandeel niet in aanmerking voor financiering.

Budget

Het totale budget voor het Eurostars is ruim € 1.100 miljoen. Het Nederlandse budget is ruim € 18 miljoen per jaar. Dit budget verdeelt Eurostars over 2 calls. Het definitieve budget voor call 6 (met internationale sluitingsdatum 15 september 2016) wordt via een publicatie in de Staatscourant bekend gemaakt. Voor call 5 (internationale sluitingsdatum 18 februari 2016) is het budget € 9.162.500.

Team IRIS helpt u op weg

Internationale samenwerking kan lastig zijn. Team IRIS helpt u graag op weg. Heeft u vragen over uw projectidee? Neem dan contact op met de adviseur in uw technologiegebied. U kunt ook gebruik maken van de projecttoets. Deze vindt u onderaan de pagina bij Downloads.

Technologie missies

Heeft u internationale ambities op het gebied van innovatie en technologie? Ga dan mee met één van onze technologische missies.

Downloads:

Service menu right