Experimenten elektriciteitswet

Meer artikelen
Intelligente Netten

De overheid biedt met de Experimentenregeling elektriciteitswet de mogelijkheid om via energie-experimenten af te wijken van de Elektriciteitswet 1998. De regeling is voor Coöperaties en Verenigingen van Eigenaren.

Als de experimenten succesvol zijn, kan de minister van Economische Zaken voorstellen om de Elektriciteitswet aan te passen. Experimentenregeling elektriciteitswet kent een looptijd van 4 jaar (2015 tot en met 2018). Binnen de looptijd is er ieder jaar een openstellingstermijn.

Aanvragen

Coöperaties en Verenigingen van Eigenaren kunnen weer aanvragen indienen voor zowel 'grote' experimenten als projectnetten. Dat kan van maandag 1 mei 2017, 9.00 uur tot en met donderdag 7 september 2017, 17.00 uur via Mijn.rvo.nl.

Voor uw aanvraag heeft u eHerkenning (bedrijven) of DigiD (particulieren) nodig.

Wat kunt u aanvragen?

Er komen 2 type projecten in aanmerking voor ontheffing:

  • 'groot' experiment: de ontheffinghouder voert – in samenspraak met een regionale netbeheerder – het 'groot' experiment uit in zijn net en maximaal 10.000 afnemers - voornamelijk consumenten - nemen de elektriciteit af. De ontheffinghouder mag in dit 'groot' experiment productie, levering en beheer van het net combineren. De regionale netbeheerder blijft bij 'grote' experimenten de overige onafhankelijke wettelijke taken met betrekking tot netbeheer vervullen.
  • projectnet: een gezamenlijk net van maximaal 500 afnemers met maar één aansluiting op het net van een netbeheerder. In een projectnet mag de netbeheerder de productie, levering en het beheer combineren.

Stand van Zaken

april 2017

Voor beide projecten verlenen we maximaal 10 ontheffingen. Er zijn op dit moment 8 ontheffinghouders actief. Zij kregen een ontheffing in 2015 of 2016.

Doel

Deze regeling moet duidelijk maken in hoeverre de experimenten daadwerkelijk leiden tot:

  • meer duurzame elektriciteit op lokaal niveau en elektriciteit uit warmtekrachtkoppeling op lokaal niveau
  • efficiënter gebruik van de beschikbare energie-infrastructuur
  • meer betrokkenheid van elektriciteitsgebruikers bij hun energievoorziening

Duur ontheffing

Een ontheffing van een aantal bepalingen in die wet maakt afwijking van de Elektriciteitswet mogelijk. Deze ontheffing heeft een duur van 10 jaar.

Aanmelding Autoriteit Consument & Markt

Als RVO.nl u een ontheffing geeft op onderdelen van de Elektriciteitswet, dan toetst de Autoriteit Consument & Markt (ACM) vervolgens de manier van tariefberekening.

Bent u benieuwd naar de voorwaarden die ACM hiervoor stelt en de manier waarop u de tarieven berekent? Of hoe ACM de tarievenmethodiek toetst? Bekijk dan de ACM brochure
Vragen hierover mailt u naar: experimenten@acm.nl.

Met de ontheffingsregeling stimuleert het ministerie van Economische Zaken de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. De regeling is één van de onderdelen van het Energieakkoord om in 2023 16% hernieuwbare energie te produceren.

Download:

Service menu right