Fast Track to Innovation in Horizon 2020

Meer artikelen
Horizon 2020 | Onderzoek en Innovatie

Fast Track to Innovation (FTI) is een nieuwe aanpak waarmee de Europese Commissie in 2015 en 2016 bedrijven met een innovatief product, proces of dienst het laatste zetje naar de Europese markt wil geven.

Een FTI-project moet bijdragen aan de algemene doelstellingen van Horizon 2020 (het versterken van het industriële leiderschap van het Europese bedrijfsleven en/of het bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke opgaven), maar kent verder geen vooraf bepaalde thema’s waaraan een project moet voldoen. De Europese Commissie hoopt dat zo meer bedrijven aan het programma mee gaan doen.

Cut off dates

De ‘call for proposals’ is op 6 januari 2015 opengesteld. FTI werkt met een continu open oproep en het indienen van een projectvoorstel kan op ieder moment. Wel zijn er 3 momenten (cut off dates) waarop alle dan ingediende voorstellen beoordeeld worden. In 2016 zijn dat 15 maart, 1 juni en 25 oktober. De tijd tot het afsluiten van de subsidieovereenkomst (en daarmee de start van het project) is 6 maanden vanaf de ‘cut off’ datum. Voor 2017 staan nog geen nieuwe calls gepland.

Vereisten consortium

De maximum duur van het project is 3 jaar; binnen die periode moet marktintroductie plaatsvinden. Europese samenwerking is een vereiste en het consortium moet minimaal 3 en maximaal 5 partners uit de EU-lidstaten of de geassocieerde landen bevatten. In dat consortium moet bedrijfsleven de meerderheid vormen, maar kennisinstellingen en publieke organisaties mogen wel meedoen.

Projectsubsidie

De maximale projectsubsidie is € 3 miljoen, maar de Europese Commissie ziet € 1 tot € 2 miljoen als de richtlijn. Met een redelijk bescheiden budget van € 100 miljoen in 2015 is de verwachting dat 50-70 projecten gehonoreerd zullen worden. De kracht van het unieke karakter van een project en een sterke business case zijn leidend in de beoordeling.

Beoordeling van projectaanvraag

De beoordeling van projectaanvragen vindt plaats op 3 punten:

  • Impact: aanzienlijke socio-economische waardecreatie met een sterke business case
  • Excellentie: “beyond the current state-of-the-art in its field”
  • Implementatie: de potentie van het team om doelen te bereiken

Een voorstel wordt allereerst op de impact beoordeeld en moet minimaal 4 punten uit een maximum van 5 halen. Pas dan wordt op excellentie en implementatie beoordeeld. De drempelwaarde om voor financiering in aanmerking te komen is minimaal 12 punten uit een maximum van 15.

Meer weten?

Meer informatie vindt u op de website van EASME. Voor het indienen van een voorstel kunt u naar de participant portal van de Europese Commissie.

Overweegt u een aanvraag in te dienen bij het SME-instrument fase 2 of Fast Track to Innovation en weet u niet goed waar te starten? Lees dan de korte handleiding 'Quick Guide to SME/FTI' die in samenwerking met succesvolle aanvragers, subsidieadviseurs, evaluatoren en de Nederlandse Contact Points voor Horizon 2020 tot stand is gekomen. U vindt deze handleiding onder Downloads.

Downloads:

Service menu right