Fast Track to Innovation in Horizon 2020

Meer artikelen
Horizon 2020 | Onderzoek en Innovatie

Met Fast Track to Innovation (FTI) gaf de Europese Commissie in 2015 en 2016 bedrijven met een innovatief product, proces of dienst het laatste zetje naar de Europese markt. De Europese Commissie evalueert FTI op dit moment ; zodra meer bekend is leest u dat op deze pagina.

Een FTI-project moet bijdragen aan de algemene doelstellingen van Horizon 2020 (het versterken van het industriële leiderschap van het Europese bedrijfsleven en/of het bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke opgaven), maar kent verder geen vooraf bepaalde thema’s waaraan een project moet voldoen. De Europese Commissie hoopt dat zo meer bedrijven aan het programma mee gaan doen.

Cut off dates

FTI werkt met een continu open oproep en het indienen van een projectvoorstel kon op ieder moment. Wel waren er 3 momenten (cut off dates) waarop alle dan ingediende voorstellen beoordeeld werden. In 2016 waren dat 15 maart, 1 juni en 25 oktober. De tijd tot het afsluiten van de subsidieovereenkomst (en daarmee de start van het project) is 6 maanden vanaf de ‘cut off’ datum. Voor 2017 staan nog geen nieuwe calls gepland.

Bekijk een overzicht met gehonoreerde projecten (bijgewerkt tot juni 2016).

Vereisten consortium

De maximum duur van het project is 3 jaar; binnen die periode moet marktintroductie plaatsvinden. Europese samenwerking is een vereiste en het consortium moet minimaal 3 en maximaal 5 partners uit de EU-lidstaten of de geassocieerde landen bevatten. In dat consortium moet bedrijfsleven de meerderheid vormen, maar kennisinstellingen en publieke organisaties mogen wel meedoen.

Projectsubsidie

De maximale projectsubsidie is € 3 miljoen, maar de Europese Commissie ziet € 1 tot € 2 miljoen als de richtlijn. Met een redelijk bescheiden budget van € 100 miljoen in 2015 is de verwachting dat 50-70 projecten gehonoreerd zullen worden. De kracht van het unieke karakter van een project en een sterke business case zijn leidend in de beoordeling.

Beoordeling van projectaanvraag

De beoordeling van projectaanvragen vindt plaats op 3 punten:

  • Impact: aanzienlijke socio-economische waardecreatie met een sterke business case
  • Excellentie: “beyond the current state-of-the-art in its field”
  • Implementatie: de potentie van het team om doelen te bereiken

Een voorstel wordt allereerst op de impact beoordeeld en moet minimaal 4 punten uit een maximum van 5 halen. Pas dan wordt op excellentie en implementatie beoordeeld. De drempelwaarde om voor financiering in aanmerking te komen is minimaal 12 punten uit een maximum van 15.

Meer weten?

Meer informatie vindt u op de website van EASME of op de participant portal van de Europese Commissie. Of lees de korte handleiding 'Quick Guide to SME/FTI' die in samenwerking met succesvolle aanvragers, subsidieadviseurs, evaluatoren en de Nederlandse Contact Points voor Horizon 2020 tot stand is gekomen. U vindt deze handleiding onder Downloads.

Downloads:

Service menu right