Fonds Bestrijding Kinderarbeid

Ondernemers kunnen bijdragen aan het uitbannen van kinderarbeid met subsidie uit het Fonds Bestrijding Kinderarbeid van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert dit fonds uit.

Wereldwijd werken 168 miljoen kinderen. Er is sprake van kinderarbeid wanneer kinderen te jong zijn, te zwaar of te gevaarlijk werk doen en zij door het werk te weinig of geen onderwijs kunnen volgen. Door gebrek aan onderwijs staat kinderarbeid de ontwikkeling van kinderen en van de maatschappij in de weg. Daarmee is kinderarbeid niet alleen een gevolg van armoede, maar ook een belangrijke veroorzaker.

In de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN is afgesproken om kinderarbeid uiterlijk in 2025 uit te bannen. Met het Fonds Bestrijding Kinderarbeid kan uw onderneming bijdragen aan dit doel.

Voor wie?

Het fonds is voor ondernemers van Nederlandse mkb- en grootbedrijven die via de keten of via een multi-stakeholderproject willen bijdragen aan de aanpak van kinderarbeid.

Aanpak in de productieketen (due diligence projecten)

U heeft niet altijd in de hand wat er in uw productieketen gebeurt, of u heeft er geen zicht op. NGO's of media confronteren bedrijven wel eens met een betrokkenheid bij kinderarbeid in de keten. Dit kunt u voorkomen door 'due diligence' te doen. Hiermee identificeert, voorkomt en vermindert u pro-actief de risico’s dat kinderarbeid voorkomt in uw keten. Daarnaast kunt u een positieve rol spelen bij het bestrijden ervan, door de samenwerking met leveranciers en NGO's op te zoeken. U legt daarover verantwoording af. Belangrijk hierbij is de inzet van verandertrajecten in uw eigen onderneming(en).

Meer informatie over de 4 due diligence stappen.

Wanneer aanvragen?

Voor due diligence projecten kunt u geen aanvraag meer indienen.

Aanpak lokaal (multi-stakeholderprojecten)

U heeft uw bedrijfsprocessen met betrekking tot kinderarbeid grotendeels doorlopen, samen met betrokken organisaties en experts. U wilt in samenwerking met essentiële stakeholders bijdragen aan het uitbannen van kinderarbeid. De groep bestaat uit minimaal 1 Nederlands bedrijf, 1 lokaal bedrijf en 1 NGO. U voert samen een plan uit om kinderarbeid lokaal te bestrijden in een geselecteerd gebied in een bepaalde keten. Als lokale ondernemingen nog geen partner zijn in het project, beschrijft u hoe u deze erbij gaat betrekken.

Wanneer aanvragen?

Voor multi-stakeholderprojecten kunt u geen aanvraag meer indienen.

Aanvraagprocedure

De aanvraagprocedure bestaat uit een aantal stappen:

1. Vraag een telefonisch adviesgesprek aan voor een toelichting bij de regeling (optioneel). Neem hiervoor contact op met ons klantcontactcenter: T 088 042 42 42.

2. Voordat u een aanvraag kunt indienen, doorloopt u een adviestraject. Vul hiervoor een quickscan in. De quickscan kunt u downloaden onderaan deze pagina. Dit kunt u het beste doen in de webbrowser Firefox. Een adviseur neemt vervolgens contact met u op en start het adviestraject. Omdat de aanvraagperiode inmiddels is verstreken kunt u geen quickscans meer indienen.

3. Dien uw definitieve aanvraag in als u het adviestraject heeft doorlopen. De aanvraagformulieren vindt u op mijn.rvo.nl.

Budget

Het budget voor due diligence projecten is € 950.000. De subsidie per project is maximaal 70% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 25.000 voor grote ondernemingen, € 50.000 voor individuele mkb-bedrijven en € 100.000 voor een samenwerkingsverband van bedrijven.

Het budget voor multi-stakeholderprojecten is € 2.850.000. De subsidie per project is maximaal 70% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 475.000.

Wet- en regelgeving

Het Fonds Bestrijding Kinderarbeid in de Staatscourant:

De aanvrager en/of de partners van een gezamenlijke aanvraag verklaren dat zij niet staan op de FMO Uitsluitingslijst (pdf). Verder moeten zij verklaren dat zij op de hoogte zijn van en zullen handelen naar:

Downloads:

Service menu right