Fonds Duurzaam Water (FDW)

Meer artikelen
Fonds Duurzaam Water

Met het Fonds Duurzaam Water (FDW) stimuleert het ministerie van Buitenlandse Zaken publiek-private samenwerking in de watersector. Doel is de verbetering van waterveiligheid en waterzekerheid in ontwikkelingslanden.

Dit betekent dat gezamenlijke initiatieven van overheidspartijen, bedrijfsleven en non-gouvernementele organisaties (ngo's) of kennisinstellingen in aanmerking komen voor subsidie. Deze initiatieven moeten zich richten op de volgende subthema's:

  • verbeterde toegang tot drinkwater en sanitatie;
  • efficiënt en duurzaam watergebruik, vooral in de landbouw;
  • veilige delta's en verbeterd stroomgebied.

Dit draagt op langere termijn bij aan duurzame economische groei, zelfredzaamheid en armoedebestrijding.

FDW gesloten

U kunt momenteel geen aanvraag indienen, FDW gesloten.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het FDW op de Engelstalige pagina van het Sustainable Water Fund.

Service menu right