Menu Zoeken

Fonds Duurzaam Water (FDW)

Meer artikelen

Met het Fonds Duurzaam Water (FDW) stimuleert het ministerie van Buitenlandse Zaken publiek-private samenwerking in de watersector. Doel is de verbetering van waterveiligheid en waterzekerheid in ontwikkelingslanden.

Dit betekent dat gezamenlijke initiatieven van overheidspartijen, bedrijfsleven en non-gouvernementele organisaties (ngo's) of kennisinstellingen in aanmerking komen voor subsidie. Deze initiatieven moeten zich richten op de volgende subthema's:

  • verbeterde toegang tot drinkwater en sanitatie;
  • efficiënt en duurzaam watergebruik, vooral in de landbouw;
  • veilige delta's en verbeterd stroomgebied.

Dit draagt op langere termijn bij aan duurzame economische groei, zelfredzaamheid en armoedebestrijding.

FDW call 2014 gesloten

Op 30 juni sloot de FDW call 2014. Er werden 51 voorstellen ingediend, voor een totaal subsidiebedrag van € 129.638.615,00.

Landen

Het FDW staat open voor 66 landen. Bekijk de landenlijst (pdf).

Budget

Het beschikbaar budget voor 2014 was € 30 miljoen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het FDW op de Engelstalige pagina van het Sustainable Water Fund.
 

Downloads:

Service menu right