Fonds energiebesparing huursector (FEH)

Meer artikelen
Fonds Energiebesparing Huursector

Het Fonds energiebesparing huursector (FEH) biedt voor verhuurders van woningen de mogelijkheid een lening met een lage rente aan te vragen. FEH is bedoeld voor verhuurders van een project, bestaande uit minimaal 5 woningen, met een zeer hoge energiebesparingsambitie. U kunt een aanvraag indienen tot en met 30 september 2019.

De regeling is op 3 oktober 2014 gepubliceerd in de Staatscourant en sindsdien twee keer gewijzigd. Alle versies staan bij de officiёle bekendmakingen.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ondersteunt met deze regeling verhuurders om de energieprestatie van huurwoningen vergaand te verbeteren. Zo geeft de overheid een extra impuls aan investeringen in energiebesparing in bestaande woningen. Het fonds komt voort uit het Woonakkoord en maakt deel uit van het Nationaal Energieakkoord.

Voor wie?

Woningcorporaties en andere verhuurders van woningen komen in aanmerking voor de lening van het Fonds Energiebesparing Huursector (FEH). Het maakt niet uit of de huurprijs onder of boven de liberalisatiegrens ligt.
De regeling is niet bedoeld voor natuurlijke personen, alleen voor rechtspersonen.

Voorwaarden

U kunt een lening aanvragen voor minimaal 5 woningen met alle een huurprijs onder of boven de liberalisatiegrens. Per 1 januari 2015 hangt de hoogte van het subsidiebedrag af van de Energie-Index die u per huurwoning bereikt. Dit betekent dat bij de aanvraag de huurwoning een opgenomen en geregistreerde  Energie-Index heeft en na renovatie een verbeterde Energie-Index heeft bereikt.

 

 

Soort verhuurder

Van Energie-Index naar Energie-Index

Woningcorporatie woningen onder maximale huurgrens

≥ 1,81 naar ≤ 0,80
≥ 1,41 naar ≤ 0,60

Woningcorporatie woningen
boven maximale huurgrens

≥ 1,81 naar ≤ 1,20
≥ 1,41 naar ≤ 0,80
≥ 1,21 naar ≤ 0,60

Overige verhuurders woningen onder of boven de maximale huurgrens

≥ 1,81 naar ≤ 1,20
≥ 1,41 naar ≤ 0,80
≥ 1,21 naar ≤ 0,60

 

Informatie over het verschil tussen een energielabel en een Energie-Index.

Hoogte van de lening en rente

U kunt een lening aanvragen voor maximaal 25% van de projectkosten die u gaat maken. Hierbij geldt een maximum van €15.000,- per huurwoning. U moet minimaal € 75.000,- aanvragen. Het maximale leenbedrag per aanvrager is € 8 miljoen gedurende de looptijd van deze regeling.

Het totale beschikbare bedrag is € 75 miljoen (inclusief uitvoeringskosten). Voor aanvragen van woningcorporaties is € 58.240.000,- gereserveerd en voor aanvragen van overige verhuurders € 14.560.000,-.
De lening heeft een looptijd van 15 jaar. De rente bedraagt voor:

  • Woningcorporaties met woningen onder de liberalisatiegrens 0,5%
  • Woningcorporatie met woningen boven de liberalisatiegrens 1,9%
  • Overige verhuurders 1,9%

Lening aanvragen en indieningstermijn

Woningcorporaties en overige verhuurders kunnen tot en met 30 september 2019 een lening aanvragen. Dit kan alleen als rechtspersoon, niet als natuurlijk persoon.
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst. RVO.nl neemt alleen volledig ingevulde aanvragen in behandeling. Bij de aanvraag moet u ook een Excelbestand invullen met de gegevens van de huurwoning(en) waarvoor u de lening aanvraagt. Het Excelbestand vindt u op Aanvragen Fonds energiebesparing huursector.


De aanvraag verloopt digitaal via eLoket. Hiervoor heeft u eHerkenning nodig. Het aanvragen en ontvangen van een eHerkenningsmiddel kost 1 tot 7 werkdagen. Zonder deze eHerkenning (niveau 1) kunt u geen digitale aanvraag indienen via eLoket, dus regel dit op tijd.

Stimuleringsregeling Energieprestatie huursector (STEP)

U komt naast de FEH-lening ook in aanmerking voor de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP). STEP biedt voor verhuurders van huurwoning(en) met een huurprijs onder de liberalisatiegrens subsidie aan om energieprestatie van de huurwoning te verbeteren. Lees meer over STEP.

Service menu right