Fonds Product Development Partnerships III (PDP III)

man en jongen in apotheek

Het Fonds Product Development Partnerships III (PDP III) bevordert productontwikkeling voor de bestrijding van armoedegerelateerde ziekten en aandoeningen met betrekking tot seksuele en reproductieve gezondheid (SRGR). De PDP’s in dit programma maken deel uit van het EDCPT2-programma, dat steun krijgt van de Europese Unie.

Het fonds is gericht op het sneller, goedkoper, eenvoudiger, effectiever en simpeler ontwikkelen van geneesmiddelen, vaccins, diagnostica en andere hulpmiddelen. Hiermee kunnen armoede- en SRGR-gerelateerde ziekten en aandoeningen worden voorkomen, gediagnosticeerd en behandeld.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert het Fonds Product Development Partnerships III uit in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Gericht op arme bevolkingsgroepen in ontwikkelingslanden

Alleen Product Development Partnerships (PDP’s) kunnen aanvragen voor deze subsidie indienen. PDP’s zijn samenwerkingsverbanden tussen organisaties uit de private en publieke sector. Zij doen onderzoek, ontwikkelen nieuwe producten en vergroten toegang tot nieuwe gezondheidsgerelateerde technologieën en producten.

Uw PDP moet zich richten op ziekten en aandoeningen die voornamelijk arme bevolkingsgroepen in ontwikkelingslanden treffen. Deze landen vindt u op de List of Recipients of Official Development Assistance (pdf), vastgesteld door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Uw activiteiten dragen bij aan meer, effectievere, veiligere, simpelere en goedkopere producten en behandelingen. Deze moeten gekwalificeerd, gestandaardiseerd, betaalbaar en voor iedereen toegankelijk zijn.

Per samenwerkingsverband is één aanvrager de subsidieontvanger.

Budget

Het beschikbare budget voor 2015 tot 2020 is € 86,3 miljoen.

Overzicht PDP III-projecten

U vindt alle PDP III-projecten op Aiddata.rvo.nl. Deze website biedt een totaaloverzicht van projecten die RVO.nl uitvoert op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. U kunt filteren op onder meer locatie, sector en programma.

Meer informatie

Meer informatie over de voorwaarden en aanvraagprocedure vindt u op de Engelstalige pagina over Product Development Partnerships III.

Officiële publicaties

U kunt op deze pagina een aantal Engelstalige factsheets downloaden met informatie over specifieke PDP III programma-onderdelen.

Downloads:

Service menu right