Internationale samenwerkingsprojecten (G2G, K2K en NMTP)

Meer artikelen
netwerken

Onder G2G (government-to-government) en K2K (knowledge-to-knowledge) coördineert en organiseert Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) internationale samenwerkingsprojecten.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken wil met dit programma gunstige voorwaarden scheppen voor zakendoen met landen die interessant zijn voor Nederlandse ondernemers. Sommige markten zijn zakelijk interessant, maar nog onvoldoende toegankelijk. Internationale samenwerking kan daarin het verschil maken.

Kennisuitwisseling

In G2G- en K2K-projecten wisselen Nederlandse overheidsorganisaties en kennisinstellingen kennis uit met hun buitenlandse counterparts. Hiermee ontstaat een uitgebreid netwerk dat het Nederlands bedrijfsleven ondersteunt bij het internationaal zakendoen.

Duurzame economische ontwikkeling

Voor het ministerie van Buitenlandse Zaken ontwikkelt RVO.nl projecten die bijdragen aan het realiseren van duurzame economische ontwikkeling in diverse (ontwikkelings-)landen. Duurzame groei en economische verzelfstandiging beginnen bij de bevordering van een goed ondernemersklimaat. Dit zijn de randvoorwaarden waaronder de lokale private sector in ontwikkelingslanden, als motor van groei en werkgelegenheid, kan functioneren. Mooi meegenomen dus, dat Nederland veel kennis in huis heeft op kernthema’s als milieu, energie, voedsel en water.

Gunstige voorwaarden creëren voor het zakendoen

Het succes van een Nederlands bedrijf in het buitenland hangt niet alleen af van lef, een goed netwerk en een ondernemingsplan. Sommige markten zijn zakelijk interessant, maar nog onvoldoende toegankelijk. Daar kan aan gewerkt worden.

RVO.nl coördineert en organiseert onder G2G en K2K tal van projecten. Het doel is, gunstige voorwaarden te creëren voor het zakendoen met landen die interessant zijn voor Nederlandse ondernemers. In deze projecten wisselen Nederlandse overheidsorganisaties en kennisinstellingen kennis uit met hun buitenlandse counterparts. Zo werken ze samen aan de oplossing van knelpunten voor het bedrijfsleven en aan een uitgebreid netwerk voor Nederlandse kennisinstellingen, bedrijven en overheden.

Netherlands Management Training Programme

Het NMTP biedt buitenlandse managers een training aan met daaraan gekoppeld een traineeship bij een Nederlands bedrijf. Het programma heeft als doel het opbouwen van internationale zakenrelaties. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert het NMTP uit in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
 
Afhankelijk van de wensen en doelstellingen kan een NMTP de volgende onderdelen bevatten:

  • een training in Nederland;
  • een training in het doelland;
  • traineeship in Nederland voor deelnemers uit het doelland.

Een NMTP-project bestaat in ieder geval uit één trainingsmodule en een traineeship.

Kom ik in aanmerking?

G2G en K2K zijn ontwikkeld voor Nederlandse overheidsorganisaties en kennisinstellingen. Het is niet mogelijk om als ondernemer een aanvraag in te dienen voor een G2G, K2K of NMTP.

Als ondernemer is het wel mogelijk je aan te melden om een traineeship aan te bieden. Neem in dit geval contact op met RVO.nl of mail naar MI@rvo.nl.

Van programma's naar modules

Sinds 1 januari 2012 bestaan G2G, K2K en NMTP niet meer meer als zelfstandige programma's. G2G, K2K en NMTP projecten kunnen ingezet worden:

Voor G2G en K2K geldt dat zij ook ingezet kunnen worden voor:

Aanvragen

Kijk voor aanvragen en procedures op de webpagina's van bovenstaande programma's. Het is niet mogelijk om een aparte G2G-, K2K- of NMTP-aanvraag te doen.

Een wereldkaart brengt de projecten in beeld.

G2G en K2K projecten gepresenteerd in GoogleMaps

Service menu right