Garantieregeling Scheepsnieuwbouwfinanciering (GSF)

Meer artikelen

De Garantieregeling Scheepsnieuwbouwfinanciering (GSF) is het antwoord van de overheid op de moeilijkheden die scheepswerven ondervinden bij het aantrekken van bankleningen en bankgaranties voor het financieren van nieuw te bouwen schepen.

Met deze regeling versterkt het ministerie van Economische Zaken de positie van de scheepsbouwsector. De sector kan zo beter concurreren met buitenlandse werven die van soortgelijke garantieregelingen gebruik kunnen maken.

Door de GSF kunnen banken 80% Staatsgarantie krijgen op de bouwfinanciering van een schip. Hierdoor wordt het risico voor de bank op de te verstrekken bouwfinanciering of voorfinanciering gereduceerd. Dit vergroot de kans voor Nederlandse scheepswerven om financiering aan te trekken.

Voor wie?

De GSF-regeling is bestemd voor scheepswerven die krediet willen aantrekken voor de financiering van een scheepsnieuwbouwproject voor zeeschepen, binnenvaartschepen of luxe jachten.

Budget

Per jaar is € 376.662.000 beschikbaar voor garanties voor scheepsnieuwbouwprojecten. Een werf kan maximaal € 112.998.000 per jaar aan garanties krijgen.

Waarom gebruiken werven en banken de GSF?

Er zijn vele redenen zoals:

  • mogelijkheid voor werven om bouwfinanciering te krijgen die anders niet mogelijk was geweest;
  • mogelijkheid voor de bank om toch haar kredietverlening uit te breiden als de limiet op één werf bijna is bereikt;
  • een lager kapitaalbeslag voor de bank.

Wet- en regelgeving

Service menu right