GMO Groenten en fruit

Meer artikelen
Franse supermarkt

De lidstaten van de Europese Unie (EU) stimuleren de ontwikkeling van de land- en tuinbouw door gezamenlijk EU-beleid. Voor de groente- en fruitsector is er de gemeenschappelijke marktordening Groenten en fruit (GMO Groenten en fruit).

Voor wie

Erkende producentenorganisaties (PO) in de groente- en fruitsector komen in aanmerking voor de GMO Groenten en fruit. Zij verzorgen onder meer de gezamenlijke afzet van geproduceerde groenten en/of fruit van al hun leden. Om voor GMO-subsidie in aanmerking te komen, moet de producentenorganisatie erkend zijn. Lees wat de voorwaarden hiervoor zijn.

Erkenning aanvragen

Een producentenorganisatie vraagt eerst erkenning aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). De voorzitter van de producentenorganisatie tekent dit verzoek. In het verzoek geeft de producentenorganisatie aan voor welk product/producten zij de erkenning aanvragen.

GMO-subsidie aanvragen

Hierna vragen zij jaarlijks GMO-subsidie voor het komende jaar aan bij RVO.nl. Dit jaar is de subsidie van 5 september tot en met 17 oktober 2016 opengesteld. De subsidie is bedoeld voor gedane investeringen en kosten uit het ingediende operationeel programma. Deze investeringen en kosten betaalt de producentenorganisatie uit hun actiefonds. Dit fonds bestaat voor 50% uit GMO-subsidie en voor 50% uit eigen bijdragen van leden. In enkele gevallen komen producentenorganisaties in aanmerking voor een subsidiepercentage van 60%, waarbij de eigen bijdrage 40% bedraagt.

Hoogte subsidie

Het subsidiebedrag loopt op tot maximaal 4,1% van de waarde van de totale afzet van een producentenorganisatie. In het geval van crisismaatregelen kan het ministerie dit percentage verhogen tot 4,6%. Na afloop van een uitvoeringsjaar kan de producentenorganisatie voor maximaal 50% van de uitgaven subsidie aanvragen. De andere 50% wordt gefinancierd uit de eigen bijdragen van de leden van de PO. In enkele gevallen komt de producentenorganisatie in aanmerking voor een hoger subsidiepercentage van 60%.

Subsidiabele activiteiten

Via de GMO Groenten en fruit geeft de EU subsidie op investeringen en kosten. Subsidiabele posten zijn personeelskosten, duurzame productiemiddelen, overige kosten en algemene kosten. Alle subsidiabele activiteiten vindt u vanaf artikel 90 van de Regeling uitvoering GMO groenten en fruit.

Doelstellingen GMO Groenten en fruit

De GMO Groenten en fruit heeft verschillende doelstellingen:

  • een duurzamere productie, die op de binnen- en buitenlandse markt concurreert
  • beperken van schommelingen in inkomens van telers door crises op de afzetmarkt
  • verhogen van de consumptie van groenten en fruit
  • bescherming van het milieu door stimuleringsmaatregelen

Om deze doelstellingen te bereiken, geeft de EU subsidies. Telers van groenten en fruit kunnen zich aansluiten bij een erkende producentenorganisatie. Deze producentenorganisaties kunnen vervolgens subsidie aanvragen. Telers sluiten zich vrijwillig aan bij een producentenorganisatie en houden zich aan de verplichtingen die gelden. Zo moeten bijvoorbeeld al hun producten door de producentenorganisatie worden verkocht. Lees meer over de voorwaarden.

Interventieregeling groenten en fruit

Rusland heeft voor de import van een aantal agrarische producten zijn grenzen gesloten. Voor telers van groente- en fruitproducten die hierdoor inkomensschade lijden, heeft de Europese Commissie bijzondere maatregelen opengesteld in de vorm van de interventieregeling groenten en fruit.

Hierdoor is het voor telers en producentenorganisaties mogelijk om met een financiële tegemoetkoming sommige producten uit de markt te nemen of om ze groen of niet te oogsten. Zij moeten hiervoor een melding doen bij RVO.nl per voorgenomen actie.

Meer over de sancties van Rusland en waar u terecht kunt met vragen, leest u op het Ondernemersloket sancties Rusland. Andere ondernemers die last hebben van de Russische boycot kunnen ook terecht bij dit ondernemersloket.

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de EU-regelingen groenten en fruit? Meldt u zich dan aan voor de RSS nieuwsvoorziening van RVO.nl. Hoe doet u dat?

Bekijk ook de rss tips

Opdrachtgever

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert de gemeenschappelijke marktordening groenten en fruit uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Service menu right