Hernieuwbare energie

Meer artikelen
Hernieuwbare energie

Bent u bezig met innovatieve projecten die leiden tot (additionele) duurzame energieproductie in 2023. Dan kunt u gebruik maken van de subsidie Hernieuwbare energie.

Waarom hernieuwbare energie?

Met de subsidie hernieuwbare energie beogen we 16% hernieuwbare energie in 2023 kosten effectiever te realiseren. Dit moet leiden tot een besparing op de uitgaven aan subsidies in de toekomst die groter is dan de subsidie die voor het project aangevraagd wordt.

Komt u in aanmerking voor Hernieuwbare energie?

Projecten hernieuwbare energie 2015/2016

Project

Sluitingsdatum*
17:00 uur

Subsidieplafond

(€)

Hernieuwbare energie projecten 2016

1 april t/m 31 maart 2017

50 miljoen

* Let op: Een aanvraag die RVO.nl te laat ontvangt of die na de sluiting van een tender niet compleet is, zal afgewezen worden. Het tijdstip van ontvangst op de servers van RVO.nl is leidend. Ook digitale post kan vertraagd aankomen. Dien uw aanvraag daarom tijdig in!

Budgetuitputting

Tender
Peildatum
Budget
Verleend
In behandeling
Beschikbaar
Hernieuwbare Energie
14 oktober 2016
€50.000.000
€8.750.848
€12.812.600
€28.436.552

Overzicht subsidies energie-innovatie

De subsidie Hernieuwbare energie maakt onderdeel uit van de Topsector Energie. De Topsector Energie biedt jaarlijks ruim 100 miljoen euro subsidie
aan onderzoeks- en demonstratieprojecten op het gebied van energie-innovaties. Kijk voor het overzicht van de verschillende subsidies op Subsidies energie innovatie.
 
Op www.topsectorenergie.nl vindt u de actualiteiten en achtergronden van de Topsector Energie.

Service menu right