Past uw innovatie in Horizon 2020

Meer artikelen
Horizon 2020 | Onderzoek en Innovatie

Of uw innovatie of onderzoek binnen Horizon 2020 past hangt af van een aantal voorwaarden. Bekijk eerst of het voorstel past binnen één van de onderdelen van Horizon 2020. Daarnaast gelden er voor ieder onderdeel verschillende regels die beschreven staan in het betreffende werkprogramma.

Pijlers en horizontale acties

De verschillende onderdelen zijn onderverdeeld in 3 pijlers en nog een aantal horizontale acties:

  1. Excellente Kennisbasis (niet gericht op specifieke wetenschappen of technologieën)
  2. Industrieel Leiderschap
  3. Maatschappelijke Uitdagingen
  4. Horizontale acties

Excellente kennisbasis

Excellente kennisbasis (Excellent science) heeft als doel de wetenschap in Europa op topniveau te houden of te brengen. Maar ook om van Europa een aantrekkelijke locatie te maken voor ’s werelds beste onderzoekers. Europa wil onderzoekstalent aantrekken, ontwikkelen en toegang bieden tot de beste onderzoeksinfrastructuren.
Deze pijler bestaat uit de volgende onderdelen:

Industrieel leiderschap

Het voor bedrijven aantrekkelijker maken om te investeren in onderzoek en innovatie in Europa. Dat is de doelstelling van Industrieel leiderschap. Deze pijler wil investeringen aanjagen in de belangrijkste industriële technologieën. Dat doen ze door Europese bedrijven te stimuleren om te groeien tot wereldleiders op hun gebied.
Deze pijler bestaat uit de volgende onderdelen:

Sleuteltechnologieën

Toegang tot financiering

Toegang tot risicodragend kapitaal:

  • Leningfaciliteiten
  • Risico kapitaal

Innovatie door mkb

Mkb-innovatie in Horizon 2020:

Stimuleren van snelle innovatieve doorbraken onder Horizon 2020

Maatschappelijke uitdagingen

Maatschappelijke uitdagingen (Societal Challenges) heeft als doel oplossingen vinden voor grote maatschappelijke vraagstukken. De oplossing moet komen door een multidisciplinaire en integrale aanpak.
Het gaat om de volgende uitdagingen:

Horizontale acties

Naast de 3 pijlers bevat Horizon 2020 ook nog horizontale programma’s.

Wetenschap met en voor de maatschappij

De doelstelling van het 'Wetenschap met en voor de maatschappij' (Science with and for Society)-programma is om een effectieve samenwerking tussen wetenschap en samenleving op te bouwen. Om nieuw talent te werven voor de wetenschap en de wetenschappelijke excellentie met maatschappelijk bewustzijn en verantwoordelijkheid te koppelen.

Excellentie verspreiden en participatie stimuleren

Het doel van het 'Excellentie verspreiden en participatie stimuleren' (Spreading Excellence and Widening Participation)-programma is het maximaliseren van de investeringen in onderzoek en innovatie. Daardoor zal de Europese onderzoeksruimte in staat zijn op een meer gestroomlijnde en homogene manier te functioneren. Dit optimaliseert de individuele sterke punten van elke lidstaat.

Het Horizon 2020 programma sluit aan bij de Europese doelen voor werkgelegenheid en groei (Europe 2020) en het bijbehorende vlaggenschip Innovation Union.

Gedetailleerde omschrijving onderzoeksactiviteiten

De Europese Commissie stelt iedere 2 jaar samen met de lidstaten een werkprogramma op voor ieder onderdeel. Een werkprogramma beschrijft in detail welke onderzoeksactiviteiten dat jaar voor een financiële bijdrage in aanmerking komen.
Op de EC website vindt u de Horizon 2020 werkprogramma’s voor 2016-2017.

Download:

Service menu right