Innovatiemakelaars voor MIT TKI

Meer artikelen

Alleen een Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) kan een aanvraag indienen voor innovatiemakelaars. Een TKI huurt een innovatiemakelaar in om mkb-ondernemers managementconsulting te geven.

Het advies richt zich op:

  • innovatie van producten, processen of diensten;
  • het verlenen van technologische bijstand;
  • diensten voor het overdragen van technologie.

Budget

Het beschikbare budget bedraagt, samen met de netwerkactiviteiten, maximaal € 200.000 per topsector met uitzondering van HTSM/ICT en Chemie/Biobased. Deze combinaties van Topsector en doorsnijdend thema hebben ieder een budget van € 400.000. Meer informatie vindt u op de pagina Budgetten.

Aanvragen

Een aanvraag voor een innovatiemakelaar dient u in via mijnrvo.

Lees meer over de verschillende instrumenten op de pagina Aanvraaginformatie MIT.

Service menu right