InnovatiePrestatieContracten (IPC)

Meer artikelen
Innovatie Prestatie Contracten (IPC)

InnovatiePrestatieContracten (IPC) is een subsidie voor samenwerkende mkb-ondernemingen in dezelfde regio, keten of branche die een meerjarig innovatietraject uitvoeren.

Binnen een IPC-verband voeren 10 tot 20 mkb-ondernemingen (collectieve) innovatieprojecten uit, onder begeleiding van een penvoerder (organisatie die volgens bepaalde regels de belangen behartigt van ondernemers). Innovatie, samenwerking en kennisoverdracht staan in dit tweejarige IPC-project centraal.

Openstelling 2016

Minister Kamp (ministerie van Economische Zaken) stelt in 2016 € 2.785.000 beschikbaar om samenwerking en innovatie in het mkb te versterken door de openstelling van de InnovatiePrestatieContracten (IPC) regeling. Van 1 februari (9.00 uur) tot en met 26 februari (17.00 uur) is de IPC-regeling open.

Inmiddels zijn er meer aanvragen binnengekomen dan we kunnen toekennen. De kans dat we nieuwe aanvragen honoreren is minimaal.

Aanvragen 2016

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie zijn gelijk aan de voorwaarden bij de openstelling eind 2015. Deze voorwaarden, handleidingen en de benodigde documenten vindt u op mijn.rvo.
Hier vindt u ook de handleiding IPC, die u kunt gebruiken bij het voorbereiden van uw aanvraag. Ook kunt u hier lezen wat er na uw aanvraag gebeurt.

Lopende projecten

Voor uw lopende IPC-projecten kunt u in sommige gevallen nog vaststelling aanvragen. Ook moet u wijzigingen in uw project aan ons doorgeven.

Service menu right