InnovatiePrestatieContracten (IPC)

Meer artikelen
Innovatie Prestatie Contracten (IPC)

InnovatiePrestatieContracten (IPC) is een subsidie voor samenwerkende mkb-ondernemingen in dezelfde regio, keten of branche die een meerjarig innovatietraject uitvoeren.

Binnen een IPC-verband voeren 10 tot 20 mkb-ondernemingen (collectieve) innovatieprojecten uit, onder begeleiding van een penvoerder (organisatie die volgens bepaalde regels de belangen behartigt van ondernemers). Innovatie, samenwerking en kennisoverdracht staan in dit tweejarige IPC-project centraal.

Openstelling 2016

Minister Kamp (ministerie van Economische Zaken) heeft voor 2016 € 2.785.000 beschikbaar gesteld om samenwerking en innovatie in het mkb te versterken door de openstelling van de InnovatiePrestatieContracten (IPC) regeling. De IPC-regeling was opengesteld voor aanvragen van 1 tot en met 26 februari 2016. Heeft u een aanvraag ingediend? Op mijn.rvo kunt u lezen wat er na uw aanvraag gebeurt.

Raadpleeg de recente publicaties en documenten over de IPC. In de bibliotheek vindt u de overige (oudere) publicaties.

Lopende projecten

Voor uw lopende IPC-projecten kunt u in sommige gevallen nog vaststelling aanvragen. Ook moet u wijzigingen in uw project aan ons doorgeven.

Service menu right