InnovatiePrestatieContracten (IPC)

Meer artikelen
Innovatie Prestatie Contracten (IPC)

InnovatiePrestatieContracten (IPC) is een subsidie voor samenwerkende mkb-ondernemingen in dezelfde regio, keten of branche die een meerjarig innovatietraject uitvoeren.

Binnen een IPC-verband voeren 10 tot 20 mkb-ondernemingen (collectieve) innovatieprojecten uit, onder begeleiding van een penvoerder (organisatie die volgens bepaalde regels de belangen behartigt van ondernemers). Innovatie, samenwerking en kennisoverdracht staan in dit tweejarige IPC-project centraal.

Openstelling 2017

In 2017 heeft de IPC-regeling 2 onderdelen:

  1. De reguliere IPC-regeling. Deze verschilt niet van eerdere jaren.
  2. Een regionale variant (IPC Zuid-Holland). Het is mogelijk om projecten in te dienen die gericht zijn op de provincie Zuid-Holland.
Lees meer over  IPC Zuid-Holland.

Budget

Er is € 2.874.000 aan budget beschikbaar voor de landelijke IPC regeling. Voor de regionale variant is € 1.404.000 budget beschikbaar.

Aanvragen

U kunt tussen 21 september en 5 oktober 2017 voor beide regelingen een aanvraag indienen .

reguliere IPC-regeling

Lees op mijnrvo hoe u hoe u een project aanvraagt en aan welke voorwaarden de aanvraag moet voldoen.

IPC Zuid-Holland

Lees  op mijnrvo hoe u hoe u een project aanvraagt en aan welke voorwaarden de aanvraag moet voldoen.

Voorlichtingsbijeenkomst

In aanloop naar de opening van de regelingen organiseert RVO.nl een voorlichtingsbijeenkomst voor de regionale IPC en de landelijke IPC. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor belangenorganisaties van ondernemingen, die overwegen namens een cluster mkb’ers een IPC-aanvraag in te dienen.

  • woensdag 5 juli 10.00 uur: voorlichtingsbijeenkomst regionale IPC
  • woensdag 5 juli 15.00 uur: voorlichtingsbijeenkomst landelijke IPC

Inschrijven

Schrijf u in via ipc@rvo.nl met in het onderwerp ‘Voorlichtingsbijeenkomst landelijke IPC’ of ‘Voorlichtingsbijeenkomst IPC Zuid-Holland’. Vermeld in de mail de volgende gegevens:

  • Naam
  • Organisatie
  • Voor welke bijeenkomst (10 uur IPC Zuid-Holland of 15 uur landelijk) u komt
  • Hoeveel personen (inclusief de aanmelder)
  • eventuele opmerkingen

De bijeenkomsten vinden plaats bij:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag

Publicaties

Raadpleeg de recente publicaties en documenten over de IPC. In de bibliotheek vindt u de overige (oudere) publicaties.

Lopende projecten

Voor uw lopende IPC-projecten kunt u in sommige gevallen nog vaststelling aanvragen. Ook moet u wijzigingen in uw project aan ons doorgeven.

Service menu right