Innovatieprojecten aquacultuur 2017

Meer artikelen
Kweeknetten in rivier - Innovatieprojecten aquacultuur

In het Nationaal Strategisch Plan Aquacultuur (2014-2020) is een meerjarenvisie opgenomen gericht op een duurzame ontwikkeling van de aquacultuur binnen Nederland. Om invulling te geven aan de ontwikkelrichtingen in het plan is een subsidiemodule ontwikkeld om innovaties in de aquacultuur te bevorderen. Hierbij worden verschillende aspecten van duurzaamheid meegewogen.

Aquacultuur

Bij een duurzame aquacultuur horen naast economisch rendement ook aspecten als milieu, gezondheid, welzijn en maatschappelijk draagvlak. Innovaties die in Nederland kansrijk kunnen zijn, liggen bijvoorbeeld bij productontwikkeling, kweek van soorten voor de nichemarkt en het gebruik van nieuwe kweektechnieken en methodieken o.a. met betrekking tot verbeterd uitgangsmateriaal. Het is ook van belang dat projecten marktperspectieven en marktkansen hebben. Zowel technische- als marktinnovaties zijn onmisbaar voor een goed renderende en duurzame aquacultuursector.

Voor wie

De volgende doelgroepen komen in aanmerking voor de subsidie:

  • Aquacultuurondernemingen
  • Deelnemers in een samenwerkingsverband van aquacultuurondernemingen

Aquacultuuronderneming

Een aquacultuuronderneming is een onderneming, die zich bezighoudt met de kweek of teelt van aquatische organismen. Hierbij worden technieken gebruikt om de productie van de betrokken organismen te verhogen tot boven de natuurlijke capaciteiten van het milieu. De organismen blijven (in de gehele fase van kweek of teelt) tot en met de oogst eigendom van een natuurlijke persoon of een rechtspersoon.

Aanvragen

De subsidie Innovatieprojecten aquacultuur 2017 kunt u van 1 mei tot en met 13 juli 2017, 17.00 uur aanvragen.

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie voldoet u aan een aantal voorwaarden.

Op de pagina Subsidiespelregels EFMZV leest u aan welke spelregels u zich moet houden als u subsidie aanvraagt bij een subsidiemodule van de Regeling Europese EZ Subsidies.

Voorleggen projectidee

Weet u op basis van de informatie nog niet zeker of uw projectidee in aanmerking komt voor subsidie? Dan kunt u uw plannen eerst aan ons voorleggen. Zet zo concreet mogelijk op papier welke resultaten u wilt bereiken en welke activiteiten u daarvoor gaat uitvoeren. Geef bij een samenwerkingsverband ook de deelnemers op. Stuur uw plan en telefoonnummer per e-mail naar: visserijsubsidies@rvo.nl. Doe dit wel op tijd. U moet hierna nog wel zelf de subsidie aanvragen. Wij streven ernaar om binnen 1 week te reageren.

Verlenen subsidie en verdeling budget

Wij beoordelen uw aanvraag volgens de tenderprocedure. Dit betekent dat alle volledige aanvragen die op tijd zijn ingediend met elkaar concurreren voor het beschikbare budget. Aan de hand van vooraf opgestelde selectiecriteria rangschikken we de aanvragen. Hierbij kijken we in hoeverre uw aanvraag voldoet aan de doelstelling van de subsidieregeling. Het budget gaat naar de projecten met de hoogste rangschikking. Lees meer hierover op de pagina Verlening en verdeling subsidie.

Betrokkenheid wetenschappelijke of technische organisatie

Een wetenschappelijke of technische organisatie is actief betrokken bij uw project. Daarnaast moeten de resultaten van het project gevalideerd worden door een wetenschappelijk organisatie.

Wet- en regelgeving

Lees meer over de wet- en regelgeving voor deze regeling op de pagina Subsidiespelregels EFMZV.

Betrokken ministerie

Het ministerie van Economische zaken (EZ) is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Operationeel Programma Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) en het visserijbeleid.

Service menu right