INTERREG 2014-2020

Meer artikelen
INTERREG

De Europese subsidieregeling INTERREG is er voor innovatieve en duurzame projecten die Europa sterker maken.

Ook in de vijfde periode stimuleert INTERREG samenwerking in Europa voor meer innovatiekracht, een beter milieu en het verkleinen van de economische verschillen tussen regio’s en lidstaten onderling.

INTERREG bestaat uit verschillende programma's, onderverdeeld naar grootte van het samenwerkingsgebied en naar regio's in Europa. Lees meer over de programma's, hun doelgroepen en de ondersteuningsmogelijkheden bij het ontwikkelen of uitvoeren van uw INTERREG project(en) per programma:

INTERREG of andere Europese subsidie?

Klik op de afbeelding om naar het schema te gaan.

Klik hier voor een overzicht van verschillende Europese fondsen en subsidieregelingen
Wilt u subsidie aanvragen bij een Europees fonds, leest u dan eerst de beschikbare informatie op de programmapagina van dit fonds, of neem contact op met de desbetreffende contactpersoon of het bijbehorende secretariaat.Meer informatie over alle verschillende INTERREG programma’s en hun contactpersonen in Nederland vindt u op de speciale pagina van de Rijksoverheid.

Financiering van uw voorbereiding en project

U kunt een aanvraag indienen voor de PSR. En u kunt een aanvraag indienen voor de CETSI. Met deze regelingen krijgt u financiële ondersteuning bij het voorbereiden van uw project en of bij de uitvoering van uw projectactiviteiten van INTERREG.

Meer informatie

Meer informatie vindt u in de informatiebrochure van INTERREG. Informatie over Nederlandse deelname in de vorige programmaperiode 2007-2013 vindt u in de rapportage. Beide onder de downloads.

Downloads:

Service menu right