Interventieregeling groenten en fruit

Meer artikelen
Wortelen

Rusland heeft voor de import van een aantal agrarische producten haar grenzen gesloten.

Voor telers van groenten- en fruitproducten die hierdoor inkomensschade lijden, heeft de Europese Commissie bijzondere maatregelen opengesteld. De openstelling is 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017, of indien de aan Nederland toegekende quota zijn opgebruikt. Ook kan de Europese Commissie, als gevolg van een verandering in de omstandigheden voor de import van producten uit de Europese Unie in Rusland, de regeling eerder sluiten.

Hierdoor is het voor telers en producentenorganisaties mogelijk om met een financiële tegemoetkoming sommige producten uit de markt te nemen of om ze groen of niet te oogsten. Zij moeten hiervoor een melding doen bij RVO.nl per voorgenomen actie.

Let op. Het quotum van wortelen is overschreden. U kunt geen tegemoetkoming meer aanvragen voor Groen Oogsten Niet Oogsten en Uit de markt nemen Vernietiging. U kunt nog wel een tegemoetkoming aanvragen voor Uit de markt nemen Voedselbank (tot het extra quotum van 500 ton vol is).

Alleen correcte meldingen komen in aanmerking. Daarom wordt uw melding telefonisch besproken en wordt de melding binnen 3 werkdagen gecontroleerd. U kunt pas een actie ondernemen als een controleur bij u langs is geweest en toestemming heeft gegeven. Het niet juist doorlopen van de procedure kan gevolgen hebben voor de hoogte van een eventuele tegemoetkoming.

Voor wie?

Alleen producentenorganisaties die GMO-erkend zijn, kunnen een melding doen. Telers die zijn aangesloten bij een GMO-erkende producentenorganisatie kunnen zelf géén melding doen. Wilt u weten of u bent aangesloten bij een in het kader van de GMO-erkende producentenorganisatie? Kijk dan in het Overzicht erkende producentenorganisaties, onderaan deze pagina. Neem contact op met uw producentorganisatie als u in aanmerking wilt komen.

Telers die niet zijn aangesloten bij een GMO-erkende producentenorganisatie, kunnen zelf een melding doen.  Ook kunnen ze voor het uit de markt nemen een contract sluiten met een GMO-erkende producentenorganisatie om via deze weg een melding te laten doen. Deze mogelijkheid geldt alleen voor het uit de markt nemen en niet voor groen- of niet oogsten.

Steunbedragen

De steunbedragen voor de interventieregeling groente en fruit vindt u in het Overzicht maximale steunbedragen, onderaan deze pagina. Hierin vindt u de vergoedingen voor producentenorganisaties (PO) en voor telers niet aangesloten bij een producentenorganisatie.

Vanaf 1 juli 2016 gelden de bedragen die zijn opgenomen in het overzicht als download onderaan deze pagina.

Voor welke acties?

De producentenorganisaties en niet aangesloten producenten kunnen voor een van de volgende acties een melding doen en op een later moment een tegemoetkoming aanvragen:

 • Het uit de markt nemen van producten met als bestemming gratis uitreiking aan voedselbanken, afvoer naar veehouders voor vervoedering of afvoer naar afvalverwerkende bedrijven.
 • Het groen (onrijp) oogsten van producten. Voor niet aangesloten producenten geldt dat dit niet voor alle producten mogelijk is.
 • Het niet oogsten van producten. Voor niet aangesloten producenten geldt dat dit niet voor alle producten mogelijk is.

Voor welke producten?

Producentenorganisaties en niet aangesloten producenten kunnen voor de volgende producten een melding doen voor de actie uit de markt nemen van producten::

Producten interventieregeling groente en fruit  2016

ProductGN-code
tomaten0702 00 00
bloemkool en broccoli0704 10 00
witte kool en rode kool0704 90 10
wortelen0706 10 00
komkommers0707 00 05
augurken0707 00 90
champignons Agaricus0709 51 00
paprika's0709 60 10
tafeldruiven0806 10 10
appels0808 10
peren0808 30
frambozen, bramen, moerbeien
en loganbessen (vers)
0810 20
verse zwarte, witte of rode
aalbessen en kruisbessen
0810 30
verse veenbessen, bosbessen
en ander fruit van het geslacht Vaccinium
0810 40
Voor dezelfde producten kunnen producentenorganisaties een melding doen voor het groen oogsten of niet oogsten van producten. Voor niet aangesloten producenten geldt dat deze geen melding kunnen doen voor tomaten, paprika, komkommers en augurken.
 

Wet- en regelgeving

De maatregelen staan genoemd in verschillende wet- en regelgeving:

 • Gedelegeerde   Verordening (EU) 2016/921 van de Commissie van 10 juni 2016 tot vaststelling van verdere tijdelijke buitengewone maatregelen ter ondersteuning van producenten van bepaalde groenten en fruit.
 • Algemene regels omtrent het uit de markt nemen van producten en het groen- en niet oogsten staan opgenomen in Verordering (EU) nr. 543/2011.
 • Nationaal zijn de regels uitgewerkt in de Regeling uitvoering GMO groenten en fruit en de Uitvoeringsregeling bijzondere Europese maatregelen inzake Russische boycot groenten en fruit. De regeling loopt van 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017, of totdat het aan Nederland toegewezen maximaal quotum is bereikt. Ook kan de Europese Commissie, als gevolg van een verandering in de omstandigheden voor de import van producten uit de Europese Unie in Rusland, de regeling eerder sluiten. Nederland heeft een quotum toegekend gekregen van 6.900 ton voor appelen en peren en voor 6.800 ton voor tomaten, wortelen, paprika’s, komkommers en augurken. In Nederland is dit laatste quotum als volgt verder onderverdeeld:
  - tomaten, paprika's, komkommers en augurken: 3.400 ton, en
  - wortelen: 3.400 ton
  - voor de overige producten is een quotum beschikbaar van 3.000 ton. Dit quotum is ook (gedeeltelijk) beschikbaar voor de hiervoor genoemde  producten. In dat laatste geval is wel als voorwaarde gesteld dat de producten alleen uit de markt kunnen worden genomen en dat deze producten alleen kunnen worden afgezet richting de Voedselbank.
 • Het Besluit tot vaststelling van maximale steunbedragen op basis van de Regeling Uitvoering GMO groenten en fruit en de uitvoeringsregeling bijzondere Europese maatregelen inzake Russische boycot groenten en fruit.

Controle en handhaving

Klopt de door u gemelde hoeveelheid of kwaliteit van de producten niet, of heeft u de oppervlakte van het perceel niet correct opgeven? Dan kan de controleur een partij of een perceel geheel of gedeeltelijk afkeuren. Dan kan ook een sanctie volgen. Een sanctie kan eveneens volgen als uw steunaanvraag afwijkt van de door de controleur goedgekeurde hoeveelheden of hectares.

Meer over de mogelijke sancties, de hoogte daarvan en de mogelijkheid om een melding in te trekken leest u in het document Controle en Sancties Interventieregeling Groenten en Fruit, onder aan deze pagina.

Ondernemersloket Rusland

Meer weten over de sancties van Rusland en waar u terecht kunt met vragen? Ga naar het Ondernemersloket sancties Rusland. Bent u geen teler, maar hebt u wel last van de Russische boycot? Dan kunt u ook terecht bij dit Ondernemersloket.

Service menu right