Interventieregelingen zuivel

Meer artikelen
kaas

De Russische boycot treft verschillende Nederlandse producenten, handelaren en verwerkers van zuivelproducten. Voor hen heeft de Europese Unie (EU) interventieregelingen opengesteld.

Genomen besluiten

Voor de Interventieregelingen zuivel heeft de Europese Commissie de volgende besluiten genomen:

Datum besluitWat is er besloten?
25 november 2016
 • Opening inschrijving verkoop van mageremelkpoeder uit openbare opslag vanaf 2 december 2016.
9 september 2016
 • De openstellingsperiode voor particuliere opslag** van mageremelkpoeder is verlengd tot en met 28 februari 2017.
 • De openstellingsperiode voor openbare opslag* van mageremelkpoeder is in 2016 verlengd tot en met 31 december 2016 en in 2017 vervroegd naar 1 januari 2017.
24 juni 2016
 • De maximum hoeveelheid mageremelkpoeder voor de openbare opslag* die aangekocht kan worden tegen vaste prijs is verhoogd naar 350.000 ton.

 • De aankoop van mageremelkpoeder voor de openbare opslag* tegen de vaste interventieprijs wordt voortgezet. De aankoop van mageremelkpoeder door middel van inschrijving is weer gestopt.

25 mei 2016
 • De aankoop van mageremelkpoeder voor de openbare opslag* tegen de vaste interventie prijs is weer gesloten.

 • De aankoop van mageremelkpoeder tot en met 30 september 2016 wordt voortgezet door middel van inschrijvingen. De sluitingstermijn van een inschrijving is de eerste en de derde dinsdag van elke maand om 12.00 uur. De eerste inschrijvingsmogelijkheid sluit op dinsdag 7 juni 2016 om 12.00 uur.

15 april 2016
 • De maximum hoeveelheid boter en mageremelkpoeder voor de openbare opslag* die aangekocht kan worden tegen vaste prijs is verdubbeld naar 100.000 ton voor boter en 218.000 ton voor mageremelkpoeder.

 • De aankoop van mageremelkpoeder voor de openbare opslag* tegen de vaste interventie prijs wordt voortgezet. De aankoop van mageremelkpoeder door middel van inschrijving is gestopt. 19 april 2016 was voorlopig de enige inschrijving.

1 april 2016
 • De aankoop van mageremelkpoeder voor de openbare opslag* tegen de vaste interventie prijs is gesloten.
 • De aankoop van mageremelkpoeder tot en met 30 september 2016 wordt vooralsnog voortgezet door middel van een inschrijving. De sluitingstermijn van de inschrijvingen is de eerste en de derde dinsdag van elke maand om 12.00 uur. De eerste inschrijvingsmogelijkheid sluit op dinsdag 19 april 2016 om 12.00 uur.
17 februari 2016
 • De openstellingsperiode voor particuliere opslag** van boter en mageremelkpoeder is verlengd tot en met 30 september 2016.
 • De nieuwe openstellingsperiode voor de particuliere opslag** van kaas is van 21 februari 2016 t/m 30 september 2016. In deze periode kan er in Nederland maximaal 16.526 ton kaas worden opgeslagen.

16 oktober 2015

 • De openstellingsperiode voor particuliere opslag** van kaas is geopend per 19 oktober 2016.
 • De particuliere opslag** van mageremelkpoeder is gewijzigd. Opslag van een jaar is mogelijk.
17 september 2015
 • De openstellingsperiode voor openbare opslag* van boter en mageremelkpoeder is verlengd tot en met 30 september 2016.
 • De openstellingsperiode voor particuliere opslag** van boter en mageremelkpoeder is verlengd tot en met 29 februari 2016.
25 februari 2015
 • De openstellingsperiode voor particuliere opslag** van boter en mageremelkpoeder is verlengd tot en met 30 september 2015.
16 december 2014
 • De openstellingsperiode voor particuliere opslag** van boter en mageremelkpoeder is verlengd tot en met 28 februari 2015.
 • De openbare interventie van boter en mageremelkpoeder is in 2015 open van 1 januari t/m 30 september.
22 september 2014
 • De regeling vergoeding particuliere opslag kaas is stopgezet.
4 september 2014
 • De openstellingsperiode voor openbare opslag* van boter en mageremelkpoeder is verlengd tot en met 31 december 2014.
 • Er is er een openstelling voor particuliere opslag voor boter en mageremelkpoeder. U kunt hiervoor tot en met 31 december 2014 aanvragen.

* Openbare opslag: als prijzen onder een bepaald niveau dalen, kan de EU producten tegen gegarandeerde minimumprijzen aankopen. De producten worden opgeslagen en na verloop van tijd weer op de markt gebracht.

** Particuliere opslag: producten worden tijdelijk uit de markt genomen door deze op te slaan. Hiervoor krijgt de eigenaar van de producten een vergoeding. De producten blijven eigendom van de betreffende eigenaar. Deelname aan interventie is vrijwillig.

Regelgeving

De maatregelen staan in verschillende wet- en regelgeving:

 • Uitvoeringsverordening (EU) nr. 2016/2080 (pdf) van de commissie van 25 november 2016 tot opening van de verkoop van mageremelkpoeder in het kader van een openbare inschrijving
 • Uitvoeringsverordening (EU) nr. 2016/224 (pdf) van de commissie van 17 februari 2016 tot wijziging van de Uitvoeringsverordeningen (EU) nr. 947/2014 en (EU) nr. 948/2014 wat betreft de laatste dag voor de indiening van aanvragen voor steun voor de particuliere opslag van boter en mageremelkpoeder
 • Uitvoeringsverordening (EU) nr. 2016/225 (pdf) ) van de commissie van 17 februari 2016 tot vaststelling van de maximale producthoeveelheid per lidstaat en de periode voor het indienen van aanvragen voor buitengewone steun voor de particuliere opslag van de resterende ongebruikte hoeveelheden van bepaalde soorten kaas uit hoofde van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/1852
 • Verordening (EU) nr. 1308/2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 (PB L347 van 20 december 2013)
 • Verordening (EG) nr. 826/2008 tot vaststelling van gemeenschappelijke bepalingen inzake de verlening van steun voor particuliere opslag van bepaalde landbouwproducten (PB L 223 van 21 augustus 2008), onlangs gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 501/2014 (PB L145 van 16 mei 2014)
 • Uitvoeringsverordening (EU) nr. 947/2014 opening particuliere opslag voor boter en tot voorafgaande vaststelling van het steunbedrag
 • Uitvoeringsverordening (EU) nr. 948/2014 opening particuliere opslag voor mager melkpoeder en tot voorafgaande vaststelling van het steunbedrag
 • Uitvoeringsverordening (EU) nr. 950/2014 opening particuliere opslag voor kaas en tot voorafgaande vaststelling van het steunbedrag
 • Uitvoeringsverordening (EU) nr. 949/2014 tot vaststelling van tijdelijke buitengewone maatregelen voor de sector melk en zuivelproducten in de vorm van een verlenging van de openbare interventieperiode voor boter en mageremelkpoeder in 2014 (PB L265 van 5 september 2014)
 • Regeling interventie (Staatscourant 2008, 246), onlangs gewijzigd bij ministeriële regeling van 12 september 2014 (Stc. 26189)
 • Gedelegeerde verordening (EU) Nr. 992/2014 (pdf) van de commissie van 22 september 2014 tot intrekking van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 950/2014

Ondernemersloket Rusland

Meer informatie over de sancties van Rusland vindt u op het Ondernemersloket sancties Rusland. Ook andere ondernemers die last hebben van de Russische boycot kunnen bij dit ondernemersloket terecht.

Service menu right