Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

Meer artikelen

Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers.

ISDE is een subsidieregeling van het ministerie van Economische Zaken. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is verantwoordelijk voor de uitvoering.

Wanneer kunt u de ISDE aanvragen?

Aanvragen kan vanaf 2 januari 2017 tot en met 31 december 2017. RVO.nl behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst.

De ISDE in 2017

Op 30 november 2016 informeerde Minister Kamp de Kamer (in een kamerbrief) over de SDE+. Daarin benoemde hij ook de plannen voor de  ISDE 2017. De regeling is in de Staatscourant gepubliceerd op 6 december. De ISDE opent 2 januari 2017 met een totaal budget van €70 miljoen voor 2017.

De ISDE is vanaf 2017 aangepast. Een overzicht van de wijzigingen zijn:

 1. De aanvraagtermijn is gewijzigd voor particulieren van 3 maanden na aanschaf in 6 maanden na installatie van het apparaat. Voor zakelijke aanvragers blijft de indieningstermijn hetzelfde. Zakelijke aanvragers vragen bovendien eerst de subsidie aan waarna ze pas de aankoopverplichting mogen aangaan.
 2. Warmtepompen: de categorieën hybride warmtepomp en warmtepompboiler zijn vervallen. Apparaten uit deze twee categorieën komen nog wel in aanmerking voor subsidie en worden op basis van hun bron lucht, water, en grond in gedeeld. De grenzen van het vermogen voor de lucht-water warmtepomp zijn gewijzigd, evenals bijbehorende subsidiebedragen:
  -tot 3,5 kW: € 1.000
  -van 3,5 kW tot en met 10 kW: € 2.000
  -van meer dan 10 kW: € 2.000, vermeerderd met € 100 voor elke kW thermisch vermogen hoger dan 10 kW. 
 3. Biomassaketel: Het basisbedrag is verlaagd en de toeslag per kW bij ketels vanaf 40 kW is verhoogd:
  -tot en met 40 kW: € 2.500
  -vanaf 40 kW: € 2.500 (dat was € 3.200) vermeerderd met € 110 (dat was € 80) per kW vermogen van de ketel hoger dan 40 kW.
 4. Zonneboiler: De subsidie per kWh voor zowel de kleine als de grote systemen is verhoogd:
  -De subsidie wordt € 0,75 (was € 0,50) per kWh jaarlijkse zonne-energiebijdrage bij een apertuuroppervlakte van ten hoogste 10 vierkante meter
  -Bij een apertuuroppervlakte van meer dan 10 vierkante meter bedraagt de subsidie € 0,30 was (€ 0,25) per kWh jaarlijkse zonne-energiebijdrage.

Waarom deze subsidie?

De overheid gaat de komende jaren stimuleren dat Nederlandse huizen en bedrijven minder door gas en meer door duurzame warmte worden verwarmd. Zo kan energie worden bespaard en CO2-uitstoot worden teruggedrongen. Via deze nieuwe subsidieregeling worden particulieren en zakelijke gebruikers die zelf duurzame energie willen opwekken financieel ondersteund. De omslag naar een duurzamere energievoorziening kan zo samen worden gemaakt.

De Investeringssubsidie duurzame energie voor kleine apparaten voor de productie van duurzame energie komt voort uit het Energieakkoord in 2013 en is aangekondigd in de Warmtevisie in april 2015. De meerjarige regeling opende op 1 januari 2016 en loopt tot en met 31 december 2020. Per subsidiejaar wordt het budget vooraf bekend gemaakt.

De aanpassingen in de ISDE 2017 zijn 6 december 2016 gepubliceerd in de Staatscourant.

Hoeveel subsidie is er in 2017?

In 2017 is er € 70 miljoen subsidie beschikbaar. De hoogte van het subsidiebedrag per apparaat hangt af van het soort zonneboiler, warmtepomp, biomassaketel of pelletkachel en de energieprestatie. De exacte bedragen staan in de apparatenlijsten.

Stand van zaken - 30 april 2017

 Aanvragen
(2017)
Subsidieclaim
(schatting)
Totaal

7.843

22.250.000

Budgetclaim (schatting), uitgesplitst naar doelgroep en techniek - 30 april 2017

  Grafiek particuliere aanvragen ISDE

Grafiek zakelijke aanvragen ISDE

Aanvragen en apparaten naar doelgroep -30 april 2017

Grafiek Aanvragen en apparaten naar doelgroep ISDE

Hernieuwde subsidieaanvraag bij uitputting budget

Er is een situatie mogelijk dat het subsidiebudget voor het jaar op is. U ontvangt dan een brief waarin  staat dat de subsidie niet wordt uitgekeerd vanwege uitputting van het budget. Vanaf dit moment heeft u 12 maanden de tijd om opnieuw uw aanvraag in te dienen. U kunt dan aanspraak maken op het beschikbare budget van het opvolgende jaar.

Campagne Duurzame Warmte

Hoe verwarmt u uw huis op een duurzame manier en zorgt u voor warm water? Met een handige tool ziet u welke techniek voor uw woning het meest geschikt is. Ga naar de campagnewebsite www.duurzamewarmte.nl.

Service menu right