U kunt subsidie krijgen voor een deel van de gemaakte investeringskosten bij de aanschaf van 1 of meer:

 • warmtepompen
 • zonneboilers
 • biomassaketels
 • pelletkachels

Daarmee kunt u uw huis verwarmen tegen lagere kosten en helpt u de uitstoot van CO2 verminderen.

Hoe werkt het?

 1. U koopt een apparaat dat in aanmerking komt voor deze subsidie.
 2. U dient vervolgens de aanvraag in, uiterlijk 6 maanden nadat het apparaat waarvoor u subsidie aanvraagt is geïnstalleerd.
 3. U kunt geen voorschot krijgen.
 4. U heeft meer dan 1 apparaat aangeschaft en u wilt voor alle apparaten subsidie aanvragen? Dat mag. Maar u doet 1 subsidieaanvraag per apparaat.
 5. De beslissing krijgt u binnen 8 weken na uw aanvraag. De betaling volgt maximaal 1 week na de beslissing.

Voorwaarden voor particulieren

 • U heeft het apparaat na 1 januari 2016 aangeschaft. Met de aanschafdatum bedoelen wij de datum waarop de koopoverkeenkomst is gesloten (Let op! Niet de datum van betaling).
 • Binnen 6 maanden na installatie van het apparaat heeft u een subsidieaanvraag ingediend.
 • U heeft de investering al gedaan voordat u een subsidieaanvraag doet. Dat betekent dat het apparaat bij aanvraag van de subsidie al is betaald en geïnstalleerd.
 • Het apparaat is nieuw aangeschaft, u heeft een bewijs van aanschaf en u heeft een betaalbewijs. Het is uw eigendom.
 • Het apparaat is in Nederland geïnstalleerd.
 • Uw subsidieaanvraag wordt afgehandeld onder de voorwaarden die gelden op het moment dat u uw subsidieaanvraag indient.
 • U mag het apparaat niet binnen een jaar na de datum van de beslissing verwijderen.

Een voorbeeld...

Freek Jansen wil een zonneboiler op zijn zolder. De koopovereenkomst voor het apparaat is aangegaan na 1 januari 2016. De zonneboiler wordt geïnstalleerd op 1 maart 2017. Vanaf dit moment heeft Freek 6 maanden de tijd om subsidie aan te vragen, dus tot 1 september 2017. Op het moment dat de subsidie wordt aangevraagd moet het apparaat zijn geïnstalleerd, in gebruik zijn genomen en zijn betaald. Dit moet hij aantonen bij de digitale subsidieaanvraag.
 
Let op: Na het overschrijden van de termijn van 6 maanden na installatie vervalt het recht op subsidie.

Aanvragen

U kunt een aanvraag indienen via mijn.rvo.nl. Hier heeft u een DigiD voor nodig. Heeft u die nog niet? Vraag deze aan.

Service menu right