Voorwaarden voor zakelijke gebruikers (ISDE)

Meer artikelen

U kunt als zakelijke aanvrager subsidie krijgen voor een deel van de investeringskosten bij de aanschaf van 1 of meer:

 • warmtepompen
 • zonneboilers
 • biomassa ketels
 • pelletkachels

Bent u een zakelijke gebruiker?

De zakelijke markt is voor deze subsidie een breed begrip. Belangrijk is dat u een geldig KvK-nummer heeft. Hieronder een overzicht van zakelijke partijen:

 • zelfstandig ondernemers
 • bedrijven
 • verenigingen van eigenaren (VVE’s)
 • woningcorporaties
 • ondernemers in de land- en tuinbouw
 • maatschappen
 • stichtingen
 • verenigingen

Ook zakelijke partijen uit het buitenland kunnen in aanmerking komen. Zij kunnen contact met ons opnemen voor het doen van een aanvraag. Rijks-, gemeentelijke en provinciale overheidsorganen kunnen geen subsidie aanvragen.

Hoe werkt het?

 1. U kunt de subsidie aanvragen als u van plan bent 1 of meerdere apparaten aan te schaffen, die voldoen aan de (technische) eisen.
 2. Dien eerst bij ons de subsidieaanvraag online in.
 3. U mag pas een verplichting aangaan, nadat u de subsidie heeft aangevraagd. Kortom: vanaf het moment dat u op de verzendknop heeft gedrukt en een referentienummer heeft van uw aanvraag kunt u de verplichting aangaan. Wilt u de verplichting aangaan voordat wij een besluit over uw aanvraag hebben gedaan? Dan doet u dit op eigen risico: het kan zijn dat we uw aanvraag afwijzen omdat deze niet voldoet aan de voorwaarden.
 4. Na de installatie en betaling vraagt u vaststelling aan van de subsidie. Dit doet u uiterlijk 12 maanden na verlening (dus niet na aanvraag).
 5. U kunt ook een voorschot aanvragen. Daarvoor moet u bewijzen dat de apparaten zijn aangeschaft en geïnstalleerd. Nadat u de apparaten heeft betaald moet u alsnog vaststelling van de subsidie aanvragen.
 6. Daarna betalen wij de subsidie of het restant daarvan aan u uit.

Voorwaarden

Voor aanvragers uit de zakelijke markt gelden eigen voorwaarden voor de subsidieaanvraag.

Een voorbeeld

U wilt 20 zonneboilers en 2 warmtepompen aanschaffen. De zonneboilers kunt u in één subsidieaanvraag indienen. Voor de 2 warmtepompen dient u ook een subsidieaanvraag in.

Aanvragen

Aanvragen kan online via mijn.rvo.nl. Hiervoor heeft u eHerkenning nodig. U kunt ook iemand machtigen de aanvraag namens u te doen.

 • U mag nog geen koopovereenkomst zijn aangegaan wanneer u subsidie aanvraagt.
 • Het apparaat wordt in Nederland geïnstalleerd.
 • U bent eigenaar van de investering.
 • U krijgt nooit meer subsidie dan het maximum bedrag in de verleningsbeschikking.
 • U mag het apparaat niet binnen een jaar na de datum van de subsidievaststelling verwijderen.
 • U neemt het apparaat binnen 12 maanden na de goedkeuring (verlening) van de subsidie in gebruik.
 • Subsidie aanvragen voor meer dan 1 apparaat? Dat mag. Maar u doet 1 subsidieaanvraag per categorie.

Service menu right