Voorwaarden voor zakelijke gebruikers (ISDE)

Meer artikelen

U kunt als zakelijke aanvrager subsidie krijgen voor een deel van de investeringskosten bij de aanschaf van 1 of meer:

 • warmtepompen
 • zonneboilers
 • biomassaketels
 • pelletkachels

Bent u een zakelijke gebruiker?

De zakelijke markt is voor deze subsidie een breed begrip. Belangrijk is dat u een geldig KvK-nummer heeft. Hieronder een overzicht van zakelijke partijen:

 • zelfstandig ondernemers
 • bedrijven
 • verenigingen van eigenaren (VVE’s)
 • woningcorporaties
 • ondernemers in de land- en tuinbouw
 • maatschappen
 • stichtingen
 • verenigingen
 • gemeenten, provincies en openbare lichamen (per 1 juli 2017)
Per 1 juli 2017 kunnen ook gemeenten, provincies en openbare lichamen als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen in de hoedanigheid van marktpartij of als eigenaar of huurder van een roerende of onroerende zaak subsidie aanvragen.

Zakelijke partijen uit het buitenland

Ook zakelijke partijen uit het buitenland kunnen in aanmerking komen voor een project dat in Nederland gerealiseerd wordt. Zij kunnen contact met ons opnemen voor het doen van een aanvraag.
Rijks-, gemeentelijke en provinciale overheidsorganen kunnen geen subsidie aanvragen.

Hoe werkt het?

 1. U kunt de subsidie aanvragen als u van plan bent 1 of meerdere apparaten aan te schaffen, die voldoen aan de (technische) eisen.
 2. Dien eerst bij ons de subsidieaanvraag online in met eHerkenning betrouwbaarheidsniveau 1.
 3. U mag pas een verplichting aangaan (tot aankoop van het apparaat of de apparaten) aangaan, nadat u de subsidie heeft aangevraagd. Kortom: vanaf het moment dat u op de verzendknop heeft gedrukt en een referentienummer heeft van uw subsidieaanvraag kunt u de verplichting aangaan. Niet eerder! Wilt u de verplichting aangaan voordat wij een besluit over uw aanvraag hebben gedaan? Dan doet u dit op eigen risico: het kan zijn dat we uw aanvraag afwijzen omdat deze niet voldoet aan de voorwaarden.
 4. Na de installatie en betaling vraagt u vaststelling aan van de subsidie. Dit doet u uiterlijk 12 maanden na verlening (dus niet na aanvraag).
  U vindt dat formulier in eLoket. Na het inloggen met uw eHerkenningsmiddel komt u op de homepagina van eLoket. In de horizontale navigatie klikt u op ‘Nieuwe aanvragen’. Op deze pagina klikt u op het bestand 'Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)-vaststelling zakelijke markt'.
 5. U kunt ook een voorschot aanvragen. Daarvoor moet u bewijzen dat de apparaten waarvoor u een voorschot aanvraagt,  zijn aangeschaft en geïnstalleerd. Nadat u de apparaten heeft betaald moet u alsnog vaststelling van de subsidie aanvragen.
 6. Daarna betalen wij de subsidie of het restant daarvan aan u uit.

Voorwaarden

Voor aanvragers uit de zakelijke markt gelden eigen voorwaarden voor de subsidieaanvraag.

Een voorbeeld

U wilt 20 zonneboilers en 2 warmtepompen aanschaffen. De zonneboilers kunt u in één subsidieaanvraag indienen. Voor de 2 warmtepompen dient u ook een subsidieaanvraag in. Lees het praktijkverhaal Kampeerdorp de Zandstuve investeert fors in duurzaamheid.

Aanvragen

Aanvragen kan online via mijn.rvo.nl. Hiervoor heeft u eHerkenning nodig. U kunt ook iemand machtigen de aanvraag namens u te doen.

 • U mag nog geen koopovereenkomst zijn aangegaan wanneer u subsidie aanvraagt.
 • Het apparaat wordt in Nederland geïnstalleerd.
 • U bent eigenaar van de investering.
 • U krijgt nooit meer subsidie dan het maximum bedrag in de verleningsbeschikking.
 • U mag het apparaat niet binnen een jaar na de datum van de subsidievaststelling verwijderen.
 • U neemt het apparaat binnen 12 maanden na de goedkeuring (verlening) van de subsidie in gebruik. Het kan voorkomen dat dit niet lukt binnen deze termijn. Wilt u uitstel? Meld dit schriftelijk bij RVO.nl onder opgaaf van de reden van vertraging en de geplande realisatiedatum. U overlegt daarbij een (kopie) koopovereenkomst van het te subsidiëren apparaat. RVO.nl kan eenmalig uitstel verlenen voor de realisatie. Daarbij geldt de voorwaarde dat er concreet uitzicht bestaat op realisatie binnen een afzienbare en afgesproken termijn. Wanneer het project is gerealiseerd vraagt u de vaststelling aan.
 • Subsidie aanvragen voor meer dan 1 apparaat? Dat mag. Maar u doet 1 subsidieaanvraag per categorie.

Service menu right