Heeft u meer informatie nodig om na te gaan of een apparaat voldoet aan de (technische) eisen voor de Investeringssubsidie duurzame energie? Raadpleeg dan de onderstaande documentatie en verordeningen.

Publicatie Staatscourant

  • Regeling van de Minister van Economische Zaken van 1 juni 2017, nr. WJZ/17012444,  tot wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies en de Regeling openstelling EZ-subsidies 2017 in verband met de mogelijkheid investeringssubsidies duurzame energie aan medeoverheden te verlenen en de aanpassing van de berekening van subsidie voor lucht-waterwarmtepompen.
  • Regeling van de Minister van Economische Zaken van 1 december 2016 nr. WJZ/16147592 tot wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies in verband met de aanpassingen in de Investeringssubsidie duurzame energie.
  • Regeling van de Minister van Economische Zaken van 14 december 2015, nr. WJZ/15172584, tot wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies in verband met de invoering van investeringssubsidies voor kleine installaties voor duurzame energieproductie

Etiket, productkaart en technische documentatie

Productkaart; als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel b, van Verordening (EU) nr. 811/2013 of in artikel 3, eerste lid, onderdeel b, van Verordening (EU) nr. 812/2013.

Technische documentatie

Technische documentatie als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel c, en bijlage V van Verordening (EU) nr. 811/2013 of artikel 3, eerste lid, onderdeel c, en bijlage V van Verordening (EU) nr 812/2013.

Verordeningen

Verordening (EU) nr. 811/2013

Verordening (EU) nr. 811/2013 van de Commissie van 18 februari 2013 ter aanvulling van Richtlijn 2010 van het Europees Parlement en de Raad wat de energie-etikettering van ruimteverwarmingstoestellen, combinatieverwarmingstoestellen, pakketten van ruimteverwarmingstoestellen, temperatuurregelaars en zonne-energie-installaties en pakketten van combinatieverwarmingstoestellen, temperatuurregelaars en zonne-energie-installaties betreft.

Verordening (EU) nr. 812/2013

Verordening (EU) nr. 812/2013 van de Commissie van 18 februari 2013 ter aanvulling van Richtlijn 2010 van het Europees Parlement en de Raad wat de energie-etikettering van verwarmingstoestellen, warmwatertanks en pakketten van verwarmingstoestellen en zonne-energie-installaties betreft.

Verordening (EU) 2015/1185

Verordening (EU) 2015/1185 van de Commissie tot uitvoering van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad wat eisen inzake ecologisch ontwerp betreft voor toestellen voor lokale ruimteverwarming die vaste brandstoffen gebruiken van 24 april 2015.

Service menu right