Menu Zoeken

LIFE

Meer artikelen

LIFE is het programma van de Europese Unie voor de ontwikkeling en uitvoering van het Europese natuur- en milieubeleid.

De ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van LIFE in Nederland. Het programma ondersteunt ontwikkelings-, implementatie-, monitoring-, evaluatie- en communicatieprojecten op het gebied van:

  • natuur en biodiversiteit (o.a. verbeteren van Natura 2000 gebieden)
  • milieu en efficiënt hulpbronnengebruik (pilots en demonstratie van innovatieve milieutechnologieën)
  • klimaatverandering (adaptatie en mitigatie).

LIFE is de opvolger van LIFE+ en loopt van 2014 tot 2020.

Doelgroep

LIFE is er voor overheden, bedrijven en non-gouvernementele organisaties (NGO’s). 

Indienen

De nieuwe call gaat open op 1 juni 2015 en sluit op 15 september 2015 (traditionele klimaatprojecten), c.q. 1 oktober (milieu & grondstofefficiency) of 8 oktober (natuur & biodiversiteit en informatie & bestuurprojecten). Voor bepaalde soorten projecten gelden andere deadlines, zie LIFE-projectsoorten. De guidelines met toelichtingen en criteria en de evaluatiecriteria vindt u op de website van de EU. Rond 1 juni komen de nieuwe guidelines, tot die tijd kunt u die van 2014 gebruiken.

Procedure call 2014

De beoordeling van de in najaar 2014 ingediende projecten heeft vertraging opgelopen. Van de door alle lidstaten ingediende projecten (1117) zijn er op technische en administratieve gronden 828 afgekeurd. De afwijzingsbrieven worden begin mei 2015 verstuurd. 49% van de natuurprojecten heeft de technische fase overleefd, tegen 24% van de milieu- en 12% van de informatieprojecten. Van de 289 resterende projecten vallen er 160 buiten de 130% budgetgrens, 129 gaan eind mei de revisiefase in. Als u dan een vragenbrief ontvangt betekent dat dat u nog in de running bent. Houd uw e-mail in de gaten, want vaak moet u al binnen 5 dagen antwoorden.

Budget LIFE 2015

Voor de totale periode 2014-2020 is een bedrag van ongeveer € 3,5 miljard beschikbaar voor geheel Europa. Daarvan is 75% voor het subprogramma Milieu en 25% voor het subprogramma Klimaat. De budgetten voor 2015 zijn pas rond juni 2015 bekend. Ter indicatie hieronder de bedragen uit 2014 voor heel Europa:

  • Subprogramma LIFE Milieu en Natuur: € 254,4 miljoen ​​
    - ‘Traditionele projecten’: € 175 miljoen 
    -  Integrated projects’: € 61,5 miljoen (neem voor meer informatie contact op met het LIFE-loket)
  • Subprogramma LIFE Klimaat: € 44 miljoen
  • Uitvoeringskosten voor NGO’s (milieu en natuurgerelateerd):€ 9 miljoen 

Een project kan 60% subsidie krijgen, soms 75% als het bij natuurprojecten om prioritaire habitats of soorten gaat.

Ondersteuning door RVO.nl

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kan u helpen uw project zo hoog mogelijk te laten scoren: past het project bij LIFE, wat kan er beter, do's and don'ts. Neem ruim op tijd contact op met ons over uw project(idee) en lever uiterlijk een maand voor de Europese deadline uw conceptaanvraag (pdf of wordversie) bij ons in. Komt u later, dan kunnen wij niet garanderen dat we nog tijd hebben om uw conceptaanvraag van commentaar te voorzien. Een eerste stap is het opsturen van uw projectideeformulier (zie downloads).

Indienen projecten

​De uiteindelijke indiening  van de ‘traditionele’ projecten moet altijd (via E-proposal) bij de Europese Commissie die de projecten beoordeelt en de subsidies toekent. Wilt u eerst een indruk hebben van de velden die u in E-proposal moet invullen, bekijk dan de dummy onderaan bij de downloads. 

Contactpersonen

Iedere lidstaat heeft nationale contactpersonen voor LIFE. De contactgegevens van de Nederlandse contactpersonen bij RVO.nl vindt u op de website van de Europese Commissie.

Downloads:

Service menu right