Menu Zoeken

LIFE+

LIFE+

LIFE+ is het programma voor de ontwikkeling en uitvoering van het Europese natuur- en milieubeleid. Het programma ondersteunt ontwikkeling, implementatie, monitoring, evaluatie en communicatie op dit gebied.

U vindt hier alle informatie over deze Europese regeling. LIFE+ is voor nationale, regionale en lokale autoriteiten, internationale en private organisaties en non-gouvernementele organisaties (NGO’s).

Budget 2013

Voor heel Europa is een bedrag van €278 miljoen beschikbaar voor milieu-, natuur en communicatieprojecten. Voor Nederland is een budget van ongeveer 8,5 miljoen euro bepaald. Als de ingediende projecten veel punten scoren kan dit bedrag hoger worden.

LIFE+ bestaat uit drie pijlers:

  1. Natuur en biodiversiteit: Richt zich op de toepassing van de Vogel- en Habitatrichtlijnen en de verdere ontwikkeling van het Natura 2000-netwerk. Het gaat hierbij speciaal om praktijk- of demonstratieprojecten met maatregelen voor het behoud en herstel van Natura 2000. Geldt ook voor projecten die het gemeenschappelijke natuur- en biodiversiteitsbeleid beoordelen en bewaken.
  2. Milieubeleid en bestuur (Governance): Ondersteunt de uitvoering van het 6e Milieuactieprogramma. Ondersteunt ontwikkeling en demonstratie op het gebied van klimaatverandering, milieu en gezondheid voor:
  3. Informatie en communicatie:
    Richt zich op de verspreiding van informatie en de bewustwording van natuur- en milieuproblemen, waaronder bosbranden. Voorbeelden: informatiecampagnes, conferenties, publicaties en trainingen.

Milieu Actie Programma

LIFE+ ondersteunt in het bijzonder de uitvoering van het 6e Milieuactieprogramma (MAP). Hieronder vallen de volgende thematische strategieën:

  • klimaatverandering
  • natuur en biodiversiteit
  • milieu en gezondheid en kwaliteit van leven
  • natuurlijke hulpbronnen en afvalstoffen

Advies

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is het voorportaal voor deze Europese subsidieregeling. Onze adviseurs helpen u bij het indienen van uw projectvoorstel, zodat dit zo goed mogelijk voldoet aan de LIFE+ criteria. Heeft u vragen? Neem contact met ons op.

Meer informatie:

Bezoek de Europese LIFE+ website voor meer informatie en de handleidingen.
Het besluit van het Europees Parlement en de Raad van 23 mei 2007 vindt u bij de downloads onder Verordening.

Opdrachtgever(s)

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert LIFE + uit in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Download: 

Bent u tevreden over deze pagina?

Service menu right