LIFE is het programma van de Europese Unie voor de ontwikkeling en uitvoering van het Europese natuur- en milieubeleid.

De ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van LIFE in Nederland. Het programma ondersteunt ontwikkelings-, implementatie-, monitoring-, evaluatie- en communicatieprojecten op het gebied van:

  • natuur en biodiversiteit (o.a. verbeteren van Natura 2000 gebieden)
  • milieu en efficiënt hulpbronnengebruik (pilots en demonstratie van innovatieve milieutechnologieën)
  • klimaatverandering (adaptatie en mitigatie).

LIFE is de opvolger van LIFE+ en loopt van 2014 tot 2020.

Doelgroep

LIFE is er voor overheden, bedrijven en non-gouvernementele organisaties (NGO’s). 

Indienen

De nieuwe call opende op 19 mei 2016 en sluit op 7 september 2016 (klimaatprojecten), 12 september 2016 (milieu/grondstofefficiency) of 15 september 2016 (natuur/biodiversiteit en milieu/bestuur en informatie). Voor bepaalde soorten projecten gelden andere deadlines, zie LIFE-projectsoorten. De guidelines met toelichtingen en criteria en de evaluatiecriteria vindt u op de website van de EU.

Budget LIFE 2016

Voor de totale periode 2014-2020 is een bedrag van ongeveer € 3,5 miljard beschikbaar voor geheel Europa. Daarvan is 75% voor het subprogramma Milieu en 25% voor het subprogramma Klimaat.

Voor 2016 is € 239 miljoen beschikbaar voor heel Europa voor traditionele projecten (1 probleem in een gebied of uitproberen van een technologie)op het gebied van klimaat, milieu/grondstoffen, natuur/biodiversiteit en bestuur en informatie. Naast traditionele projecten  kent LIFE ook integrale projecten (op nationale schaal werken aan problemen die uitvoeren van strategische programma’s belemmeren). Hiervoor is een budget van €95,2 miljoen voor heel Europa, en €960.000 voor de voorbereiding van integrale projecten (TA, Technical Assistance projects). Tenslotte reserveert de EU €1,92 miljoen voor Preperatory projects over vastgestelde thema’s.

Meer hierover op de pagina projectsoorten. Een project kan 60% subsidie krijgen, soms 75% als het bij natuurprojecten om prioritaire habitats of soorten gaat.

Ondersteuning door RVO.nl

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kan u helpen uw project zo hoog mogelijk te laten scoren: past het project bij LIFE, wat kan er beter, do's and don'ts. Neem ruim op tijd contact op met ons over uw project(idee) en lever uiterlijk een maand voor de Europese deadline uw conceptaanvraag (pdf of wordversie) bij ons in. Komt u later, dan kunnen wij niet garanderen dat we nog tijd hebben om uw conceptaanvraag van commentaar te voorzien. Een eerste stap is het opsturen van uw projectideeformulier (zie downloads).

Indienen projecten

​De uiteindelijke indiening  van de ‘traditionele’ projecten moet altijd (via E-proposal) bij de Europese Commissie die de projecten beoordeelt en de subsidies toekent. Wilt u eerst een indruk hebben van de velden die u in E-proposal moet invullen, bekijk dan de dummy onderaan bij de downloads. 

Contactpersonen

Iedere lidstaat heeft nationale contactpersonen voor LIFE. De contactgegevens van de Nederlandse contactpersonen bij RVO.nl vindt u op de website van de Europese Commissie.

Meer informatie

Benieuwd naar de resultaten uit 2016? Bekijk dan de Rapportage 2016. Deze vindt u onderaan deze pagina bij de downloads.

Downloads:

Service menu right