Fonds Life Sciences & Health for Development (LS&H4D)

Vrouw geeft medicijn aan man en kind in Afrika

Het Fonds Life Sciences & Health for Development (LS&H4D) stimuleert publiek-private samenwerking in de life sciences sector.

Het doel van LS&H4D is structurele armoedebestrijding door het verhogen van de gezondheidsstatus van armere bevolkingsgroepen in ontwikkelingslanden. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert het Fonds Life Sciences & Health for Development uit in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Voorwaarden

Gezamenlijke initiatieven van overheidspartijen, bedrijfsleven, ngo’s en/of kennisinstellingen komen in aanmerking voor subsidie. Deze initiatieven moeten bijdragen aan de concretere doelstellingen:

 • Een groeiend aantal mensen heeft toegang tot antiretrovirale medicijnen, voorbehoedsmiddelen en andere producten voor goede seksuele en reproductieve gezondheid.
 • Publiek en private klinieken leveren betere seksuele en reproductieve zorg waar steeds meer mensen gebruik van maken.
 • Het bestrijden van armoedegerelateerde ziekten zoals beoogd in VN Millennium Doel nummer 6.

Projecten moeten gericht zijn op het bewerkstelligen van innovatieve gezondheidstechnologieën in een van de volgende categorieën:

 • Geneesmiddelen.
 • Biomedische producten zoals vaccins.
 • Medische apparaten.
 • Ondersteunende technologieën en diensten om effectieve diagnostiek, therapie of preventie mogelijk te maken.

Voor wie?

 • Een niet over rechtspersoonlijkheid beschikkend contractueel samenwerkingsverband;
 • bestaande uit minimaal één onderneming met winstoogmerk, één deelnemer zonder winstoogmerk, zijnde een maatschappelijke organisatie, en één partij afkomstig uit de kring van de overheid. De laatste kan zijn een ministerie, een zelfstandig bestuursorgaan, provincie of gemeente, dan wel indien het gaat om een niet-Nederlandse publieke deelnemer, een onderdeel van de algemene overheidsorganisatie in het betrokken land. Ook kennisinstellingen kunnen deelnemer zijn van een samenwerkingsverband;
 • tenminste één deelnemer is statutair in Nederland gevestigd en tenminste één deelnemer is statutair gevestigd in een ontwikkelingsland;
 • de deelnemers zijn niet onderling verbonden door een meerderheidsbelang en hebben geen overwegende zeggenschap in elkaars organisatie.

Deelnemers vanuit de overheid kunnen geen subsidie ontvangen. De kosten gemaakt door deze deelnemers zijn daardoor geen onderdeel van de begroting van het project. De betrokkenheid van de uiteindelijke doelgroep wordt verzekerd middels de maatschappelijke organisatie in het samenwerkingsverband. Het penvoerderschap staat open voor alle deelnemers van het samenwerkingsverband, uitgezonderd overheidspartijen.

Overzicht LS&H4D-projecten

U vindt alle LS&H4D-projecten op de website Aiddata.rvo.nl. Deze website biedt een totaaloverzicht van projecten die RVO.nl uitvoert op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. U kunt filteren op onder meer locatie, sector en programma.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over onder andere de omvang van de subsidie en de business case, op de Engelstalige pagina van het Fonds Life Sciences & Health for Development.

Service menu right