Menu Zoeken

Meerjarenafspraken energie-efficiency

Industrieel landschap

De Meerjarenafspraken Energie-efficiency zijn overeenkomsten tussen de overheid en bedrijven, instellingen en gemeenten. Het ministerie van Economische Zaken stimuleert met deze afspraken het effectiever en efficiënter inzetten van energie.

Vanaf 1992 heeft de overheid met een groot aantal sectoren een meerjarenafspraak gemaakt over de verbetering van de energie-efficiency. Er zijn twee verschillende meerjarenafspraken energie-efficiency: MJA3-convenant en MEE-convenant.

 • MJA3-convenant
  Meerjarenafspraak energie-efficiency 2001-2020
  Gemeenten en niet-ETS-ondernemingen kunnen toetreden tot MJA3.
  Meer informatie is te vinden in de MJA3-convenanttekst onderaan deze pagina bij 'Download'.
 • MEE-convenant
  Meerjarenafspraak energie-efficiency ETS-ondernemingen
  ETS-ondernemingen* kunnen toetreden tot MEE.
  Meer informatie in de MEE-convenanttekst onderaan deze pagina bij 'Download'.

Resultatenbrochure

In de resultatenbrochure vindt u de resultaten van de convenanten MEE en MJA3.
Deze brochure is bedoeld voor de leden van de Tweede Kamer, de deelnemende bedrijven en verder voor iedereen die betrokken is bij of geïnteresseerd is in energie-efficiency. De brochure is te vinden onder Resultatenbrochures.

Routekaarten

Hoe zorgen we ervoor dat we in 2030 duurzaam en concurrerend zijn? Dertig sectoren hebben elk hun eigen visie, afwegingen en keuzes gemaakt hoe ze dit willen bereiken. Deze zijn in de vorm van een actieprogramma opgeschreven. U kunt ze vinden onder 'Resultaten voorstudies en routekaarten'.

Ervaringen van ondernemers

Hoe doen andere ondernemers het? Verschillende inspirerende ondernemers gaan slim om met hun energiehuishouding en nemen actie om duurzaam te ondernemen. Hun ideeën, successen en risico's zijn te lezen in verschillende interviews en te bekijken in korte films bij 'Praktijkverhalen MJA3 en MEE'.

Subsidieregeling Indirecte emissiekosten ETS

De nieuwe subsidieregeling Indirecte emissiekosten ETS (Emissions Trading Scheme) compenseert bedrijven die hogere elektriciteitskosten hebben door emissiehandel. De aanvragen voor deze subsidie kunnen worden ingediend vanaf 1 januari 2014.

Klantcontact RVO.nl

Stel uw vraag via onderstaand contactformulier of telefonisch van 08.30 tot 17.00 uur.

Contactformulier
T 088 042 42 42

MJA3 / MEE contactpersoon

De MJA3 of MEE contactpersoon van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland per sector, gemeente en het bevoegd gezag Wm is te vinden onder Deelnemers.

* ETS-ondernemingen zijn ondernemingen waarvoor deelname aan het Europese systeem van handel in broeikasgasemmissierechten (Emission Trading Scheme = ETS) verplicht is.

Bent u tevreden over deze pagina?

Service menu right