Meerjarenafspraken energie-efficiëntie

Meer artikelen
Onderdelen van een zandfabriek - energie-efficiëntie

De meerjarenafspraken energie-efficiëntie MJA3 en MEE zijn overeenkomsten tussen de overheid en bedrijven, instellingen en gemeenten. Het ministerie van Economische Zaken (EZ), het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) stimuleren met deze afspraken het effectiever en efficiënter inzetten van energie. RVO.nl is verantwoordelijk voor de uitvoering van de meerjarenafspraken.

Al sinds 1992 heeft de overheid met een groot aantal sectoren meerjarenafspraken voor verbetering van de energie-efficiëntie. Met de MEE (voor ETS-bedrijven) en de MJA3 (voor niet-ETS-bedrijven) draagt het ministerie van EZ bij aan het behalen van 20% CO2-reductie in 2020 en het realiseren van de energiebesparingsdoelen in het Energieakkoord. De routekaarten laten zien welke keuzes sectoren maken om in 2030 duurzaam en concurrerend te zijn. De resultaten tot nu toe vindt u in de resultatenbrochures. Indien u verdergaande energiebesparende maatregelen wilt nemen, die verder gaan dan afgesproken in het MEE convenant, kunt u vrijblijvend in overleg met EZ over een bedrijfsspecifieke afspraak.

Bespaar energie én kosten

Meerjarenafspraak of niet, het verbeteren van de energie-efficiëntie kan aanzienlijke voordelen voor uw bedrijf opleveren. Vaak kunt u met kleine investeringen grote kostenbesparingen realiseren. Bijvoorbeeld door betere isolatie van warmteprocessen, optimalisatie van de persluchtinstallatie of gebruik van led-verlichting. De investeringskosten verdient u vaak binnen korte tijd terug. Onze tools bieden inzicht in de mogelijkheden.

Fiscaal voordeel voor investeringen

Als u investeert in energiebesparende of milieuvriendelijke maatregelen, kunt u rekenen op financiële ondersteuning van de overheid. Via de Energie Investeringsaftrek (EIA) en de Milieu Investeringsafstrek (MIA) kunt u een deel van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Raadpleeg de Energielijst en Milieulijst 2015 voor de technieken die in aanmerking komen voor fiscale aftrek.

Inspiratie van andere ondernemers

Benieuwd hoe andere ondernemers het aanpakken? Maar liefst 1.111 MJA- en MEE-bedrijven werken aan een slimmere energiehuishouding en nemen actie om duurzaam te ondernemen. Hun ideeën, successen en leerervaringen zijn te lezen in verschillende praktijkverhalen en te bekijken in korte films.

Klantcontact RVO.nl

Vragen over energiebesparing of de meerjarenafspraken energie-efficiëntie? Neem contact op met Klantcontact RVO.nl via het contactformulier of telefonisch via 088 042 42 42.

Service menu right