Bent u ondernemer en wilt u fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken? Dat kan met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

  • Met de MIA profiteert u van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag. Dat komt bovenop uw gebruikelijke investeringsaftrek.
  • Met de Vamil kunt u 75% van de investeringskosten afschrijven. Dat kan op een door uzelf te bepalen tijdstip en levert een liquiditeit- en rentevoordeel op.

Bekijk de infographic Hoe werkt MIA Vamil?

Milieulijst

Op 29 december 2016 publiceerde de Staatscourant de nieuwe Milieulijst 2017. Wilt u weten welke mogelijkheden er zijn om te investeren in de meest milieuvriendelijke oplossingen mét fiscaal voordeel? Kijk dan op de Milieulijst van 2017 (pdf-brochure). Op deze lijst staan ongeveer 270 investeringen (op de Milieulijst noemen we ze bedrijfsmiddelen). Deze bedrijfsmiddelen zijn minder milieubelastend en gaan vaak verder dan wat de wet voorschrijft.

Deze informatie is ook digitaal te bekijken via de Mlieu en Energielijst. Met de zoekfunctie kunt u eenvoudig zoeken in de Milieulijst en Energielijst (met energiezuinige technieken). Ook kunt u zoeken op (meerdere) trefwoorden, branches en codes.

Voor alle ondernemers

Alle Nederlandse ondernemers die inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen kunnen gebruik maken van de MIA\Vamil. De regeling is onder meer interessant voor ondernemers in de agrarische sector, de scheepvaart en de industrie. Ook ondernemers die investeren in duurzaam vervoer, duurzame recreatie en duurzame gebouwen kunnen MIA\Vamil toepassen.

Aanvragen

  • Vraag MIA\Vamil op tijd aan: binnen 3 maanden nadat u opdracht gaf (schriftelijk of mondeling).
  • MIA en/of Vamil vraagt u aan via MijnRVO.nl. Vraag hiervoor op tijd eHerkenning aan.
  • U vindt meer informatie over het aanvragen van de regelingen op MijnRVO.nl.

Uw milieuvriendelijke bedrijfsmiddel op de Milieulijst

Gaat u niet zelf investeren? Maar ontwikkelde u een vernieuwende milieuvriendelijke techniek die u graag op de markt wilt brengen? Dien dan een voorstel in om uw product op te nemen op de volgende Milieulijst. Ga naar Stappenplan voorstel Milieulijst.

Budget

Het buget voor MIA bedraagt voor 2017 € 97 miljoen. Voor Vamil is in 2017 € 40 miljoen beschikbaar. Wanneer het budget overschreden dreigt te worden, kan de Minister van Financiën één of beide regeling(en) beperken of buiten toepassing stellen. Dit is sinds 2008 niet meer voorgekomen, omdat het budget dat overblijft in het ene jaar meegenomen mag worden naar een volgend jaar. Een eventuele sluiting publiceert de minister in de Staatscourant. Investeringen die zijn gedaan vóór publicatie van een dergelijk besluit mogen nog gemeld worden voor MIA\Vamil.

Opdrachtgever

MIA en Vamil zijn regelingen van de Ministeries van Financiën en Infrastructuur en Milieu. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en de Belastingdienst voeren de MIA en Vamil uit. RVO.nl ondersteunt het ministerie bij de samenstelling van de Milieulijst en verzorgt ook de technische controle van de aanvragen. De Belastingdienst beslist over uw belastingaangifte en daarmee over de toepassing van MIA\Vamil.

In de leaflet 'MIA and Vamil' (pdf) vindt u de Engelstalige introductietekst over deze regelingen. Zie 'Downloads'.

Meer informatie

Wilt u naast MIA\Vamil meer weten wat er binnen bepaalde sectoren mogelijk is? Kijk op de pagina Duurzaam ondernemen.

Downloads:

Service menu right