Dit stappenplan helpt u bij het melden van MIA\Vamil. Formeel gezien hoeft u MIA\Vamil niet aan te vragen, maar moet u melding maken van uw voornemen MIA\Vamil toe te passen in uw belastingaangifte. In dit stappenplan gebruiken we daarom de term ‘melden’ in plaats van ‘aanvragen’.

      Voordat u MIA\Vamil gaat melden

 1. U bent ondernemer, u betaalt inkomsten- of vennootschapsbelasting en u bent van plan een milieuvriendelijke investering te doen waarvan de kosten minimaal €2.500,- bedragen.
 2. U kunt een melding indienen voor MIA\Vamil indien uw investering is beschreven op de Milieulijst die geldt op de datum waarop u zich tot de investering verplicht. De Milieulijst bestaat uit ca 270 korte omschrijvingen van technieken/bedrijfsmiddelen met fiscaal voordeel. U controleert of uw investering op de Milieulijst 2016 staat. U kunt ook digitaal zoeken in de Milieulijst.
 3. Indien u vragen heeft over de omschrijving op de Milieulijst, zoals bijvoorbeeld over zogenoemde generieke omschrijvingen, dan kunt u contact met ons opnemen. Indien nodig zorgt u voor de benodigde vergunningen of certificaten die zijn vereist om aan te tonen dat uw investering aan de omschrijving op de Milieulijst voldoet.

  Melden MIA\Vamil
   
 4. U kunt MIA\Vamil uitsluitend digitaal melden. U hebt hiervoor een eHerkenningsmiddel nodig (gebruik van DigiDis niet mogelijk). Met uw eHerkenningsmiddel kunt u meldingen indienen voor uw eigen organisatie of voor organisaties waarvoor u gemachtigd bent. Indien u al een eHerkenningsmiddel heeft dan kunt u doorgaan naar stap 5. U kunt eHerkenning aanvragen via de website van eHerkenning. U vindt hier verschillende aanbieders. Voor een eHerkenningsmiddel kunnen beperkte kosten in rekening worden gebracht. Dit verschilt per aanbieder. Betrouwbaarheidsniveau 1 is voldoende. Het aanvragen van een eHerkenningsmiddel duurt enkele dagen.

 5. U gaat naar het eLoket en logt in met uw eHerkenningsmiddel. Als intermediair gebruikt u uw eigen eHerkenningsmiddel en niet dat van het bedrijf waarvoor u de melding doet. U klikt op de optie voor betrouwbaarheidsniveau 1. Het digitale MIA\Vamil-formulier staat in het eLoket onder de letter “M” en onder de letter “V". U vult het formulier in. Met ingang van 1 januari 2013 hoeft u voor een samenwerkingsverband, zoals een maatschap of vennootschap, nog maar één melding in te dienen. U kunt desgewenst een kopie maken van een al ingevuld meldformulier. Na controle van het ingevulde formulier, verstuurt u het formulier digitaal met de knop 'verzenden'. Voor vragen tijdens het invullen kunt u terecht bij het eLoket.

 6. Na verzending van uw melding, krijgt uw melding een referentienummer. Het referentienummer vindt u achter de betreffende melding bij 'mijn overzicht' en en in de ontvangstbevestiging die u binnen enkele uren na de verzending van uw melding ontvangt per e-mail. U dient dit referentienummer te gebruiken bij correspondentie over uw melding.

  MIA\Vamil toepassen en eventuele technische controle
   
 7. U past MIA en/of Vamil toe bij uw belastingaangifte. U ontvangt geen beschikking van RVO.nl betreffende uw melding.
 8. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) beoordeeltde ontvangen meldingen steeksproefsgewijs. Als uw melding buiten de steekproef valt, krijgt u daarover binnen enkele weken bericht. Wij streven ernaar meldingen die in de steekproef vallen binnen zes maanden te controleren. Als  uw melding  in de steekproef valt, ontvangt u een verzoek om nadere informatie over de techniek, de gemaakte kosten en de data van de verplichtingen.  Ook kan een medewerker van RVO.nl het bedrijfsmiddel ter plekke komen beoordelen. Het resultaat van de beoordeling wordt vastgelegd in een advies aan uw belastinginspecteur. U krijgt hier een kopie van.

  Bent u het niet eens met de beoordeling van RVO.nl, dan kunt u na vaststelling van uw aangifte bezwaar indienen bij uw Belastinginspecteur. Bent u het wel eens, dan dient u hiermee in uw belastingaangifte rekening te houden. U kunt hiervoor (indien nodig) een verbeterde aangifte indienen als u al aangifte heeft gedaan.

    

Service menu right