De MIA (Milieu-investeringsaftrek) en Vamil (willekeurige afschrijving milieu-investeringen) zijn twee verschillende regelingen.

Via de MIA\Vamil regeling kunt u:

  1. fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke producten of bedrijfsmiddelen;
  2. innovatieve milieuvriendelijke producten sneller op de markt brengen.

1. Fiscaal voordelig investeren

Via de MIA kunt u tot 36 procent van de investeringskosten voor een milieuvriendelijke investering aftrekken van de fiscale winst aanvullend op de reguliere afschrijving en met de Vamil kunt u zelf bepalen wanneer u deze investeringskosten afschrijft. Hoe snel of hoe langzaam bepaalt u zelf. Dat levert een liquiditeit- en rentevoordeel op. U kunt enkele rekenvoorbeelden bekijken.

Voor alle ondernemers

Alle Nederlandse ondernemers die inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen, kunnen gebruik maken van de MIA\Vamil. De regeling is onder meer interessant voor ondernemers in de agrarische sector, de scheepvaart en de industrie, maar ook voor ondernemers die investeren in duurzaam vervoer, duurzame recreatie en duurzame gebouwen.

De Milieulijst

Wilt u weten voor welke investeringen u gebruik kunt maken van de MIA en/of de Vamil? Kijkt u dan op de actuele Milieulijst. Hierop staan circa 270 investeringen waarvoor u MIA, Vamil of MIA én Vamil kunt aanvragen. Deze investeringen (op de Milieulijst worden ze bedrijfsmiddelen genoemd) zijn minder milieubelastend en gaan vaak verder dan wat wettelijk is voorgeschreven.

Aanvragen

Het aanvragen van MIA en Vamil is eenvoudig. De aanvraagprocedure is volledig digitaal en verloopt via het eLoket. Bij Aanvragen kunt u lezen hoe u een aanvraag kunt indienen.

2. Milieuvriendelijke producten sneller op de markt brengen

Heeft u een innovatief milieuvriendelijk product of bedrijfsmiddel ontwikkeld dat u op de markt wilt brengen? Meld uw product dan aan voor de Milieulijst. Bedrijven (leveranciers en ondernemers) kunnen voorstellen doen om een product of bedrijfsmiddel op te nemen op de volgende Milieulijst. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet de milieu-investering in ieder geval:

  • een duidelijke milieuverdienste hebben;
  • innovatief zijn of nog een klein marktaandeel hebben ten opzichte van het alternatief;
  • duurder zijn dan het milieu-onvriendelijker alternatief.

Elk jaar verschijnt er een geactualiseerde Milieulijst. Investeringen die door voortschrijdende technische inzichten minder passen bij de doelstelling van de MIA\Vamil worden van de lijst afgehaald of aangepast, en nieuwe innovatieve investeringen worden toegevoegd. Misschien ook uw product!

Meer informatie over het aanmelden van producten of bedrijfsmiddelen voor de volgende Milieulijst kunt u lezen bij ‘Uw product op de Milieulijst’.

Budget

Voor 2016 is 97 miljoen euro beschikbaar voor MIA en 40 miljoen euro voor Vamil. In principe worden de regelingen niet meer gesloten wanneer de budgetten zijn uitgeput. Sinds 1 januari 2009 is het mogelijk een deel van het budget van een opvolgend jaar aan te spreken. Ook kan een teveel aan budget meegenomen worden naar een volgend jaar. Als daar reden toe is, kan de Minister van Financiën één of beide regeling(en) beperken of buiten werking stellen. Dit wordt onder meer in de Staatscourant gepubliceerd. Indien u vóór de sluiting heeft geïnvesteerd (dus een verplichting aangaat), kunt u deze kosten uiterlijk drie maanden na investeringsdatum melden.

Opdrachtgever

MIA en Vamil zijn regelingen van de Ministeries van Financiën en Infrastructuur en Milieu. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en de Belastingdienst voeren de MIA en Vamil uit. RVO.nl ondersteunt bij de samenstelling van de Milieulijst en verricht de technische controle van de aanvragen. De Belastingdienst controleert de belastingaangifte en bepaalt dan of MIA\Vamil mag worden toegepast.

In de leaflet 'MIA and Vamil' (pdf) vindt u de Engelstalige introductietekst over deze regelingen. Zie 'download'.

Download:

Service menu right