De MIA (Milieu-investeringsaftrek) en Vamil (Willekeurige afschrijving milieu-investeringen) zijn 2 verschillende regelingen.

Via de MIA\Vamil regeling kunt u:

  1. fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke producten of bedrijfsmiddelen;
  2. innovatieve milieuvriendelijke producten sneller op de markt brengen.

1. Fiscaal voordelig investeren

Met MIA trekt u tot 36% van de investeringskosten voor uw milieuvriendelijke investering af van de fiscale winst. Dit is aanvullend op de reguliere afschrijving. Met de Vamil kunt u zelf bepalen wanneer u deze investeringskosten afschrijft. Hoe snel of hoe langzaam bepaalt u zelf. Dat levert een liquiditeit- en rentevoordeel op. Bekijk enkele rekenvoorbeelden.

Voor alle ondernemers

Alle Nederlandse ondernemers die inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen, kunnen gebruik maken van de MIA\Vamil. De regeling is onder meer interessant voor ondernemers in de agrarische sector, de scheepvaart en de industrie. Ook ondernemers die investeren in duurzaam vervoer, duurzame recreatie en duurzame gebouwen kunnen Mia/Vamil toepassen.

De Milieulijst

Wilt u weten voor welke investeringen u gebruik kunt maken van de MIA en/of de Vamil? Kijkt u dan op de actuele Milieulijst. Hierop staan ongeveer 270 investeringen waarvoor u MIA, Vamil of MIA én Vamil kunt aanvragen. Deze investeringen (op de Milieulijst noemen we ze bedrijfsmiddelen) zijn minder milieubelastend. Ze gaan vaak verder dan wat de wet voorschrijft.

Aanvragen

Het aanvragen van MIA en Vamil is eenvoudig. De aanvraagprocedure is digitaal en verloopt via MijnRvo.nl. Lees hier meer over bij Aanvragen Mia en Vamil.

2. Milieuvriendelijke producten sneller op de markt brengen

Ontwikkelde u een innovatief milieuvriendelijk product of bedrijfsmiddel dat u op de markt wilt brengen? Meld uw product dan aan voor de Milieulijst. U kunt hiervoor als bedrijf (leverancier en ondernemer) een voorstel doen.

 Om een product of bedrijfsmiddel op de lijst te krijgen, moet de milieu-investering in ieder geval:

  • een duidelijke milieuverdienste hebben;
  • innovatief zijn of nog een klein marktaandeel hebben ten opzichte van het alternatief;
  • duurder zijn dan het milieu-onvriendelijker alternatief.

Elk jaar verschijnt er een actuele Milieulijst. We halen investeringen van de milieulijst af of passen ze aan. Dat kan als ze door voortschrijdende technische inzichten minder passen bij de doelstelling van de MIA\Vamil. We voegen daarnaast ook nieuwe innovatieve investeringen toe. Hoe u producten of bedrijfsmiddelen aanmeldt voor de volgende Milieulijst leest u op Uw product op de Milieulijst.

Budget

Voor MIA is in 2016 een budget van € 97 miljoen en voor Vamil € 40 miljoen beschikbaar. We sluiten de regelingen niet meer wanneer de budgetten op zijn. Sinds 1 januari 2009 kunnen we een deel van het budget van een opvolgend jaar aanspreken. Ook kunnen we een teveel aan budget naar een volgend jaar meenemen.

Investeert u nog vóór de sluiting? (u gaat een verplichting aan). Dan kunt u deze kosten uiterlijk tot 3 maanden na investeringsdatum melden.

De Minister van Financiën kan één of beide regeling(en) beperken of buiten werking stellen. Dat kan met een bepaalde rede. De Staatscourant publiceert dat.

Opdrachtgever

MIA en Vamil zijn regelingen van de Ministeries van Financiën en Infrastructuur en Milieu. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en de Belastingdienst voeren de MIA en Vamil uit. RVO.nl ondersteunt bij de samenstelling van de Milieulijst. We doen ook de technische controle van de aanvragen. De Belastingdienst controleert de belastingaangifte en bepaalt dan of u MIA\Vamil mag toepassen.

In de leaflet 'MIA and Vamil' (pdf) vindt u de Engelstalige introductietekst over deze regelingen. Zie 'download'.

Download:

Service menu right