De Milieulijst bevat alle bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor MIA en Vamil.

Met de zoekfunctie zoeken in de Energielijst en Milieulijst 2016 kunt u zoeken naar milieuvriendelijke en energiezuinige technieken met fiscaal voordeel. U kunt zoeken op (meerdere) trefwoorden, branches en codes.

Omschrijving bedrijfsmiddelen

De zogenoemde Milieulijst bevat ongeveer 270 bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor MIA en/of Vamil. De omschrijving van een bedrijfsmiddel op de Milieulijst bestaat uit de titel, de bestemming en de onderdelen waaruit het bedrijfsmiddel bestaat. De tekst onder ‘bestemd voor’ beschrijft het doel van het bedrijfsmiddel en aan welke eisen het bedrijfsmiddel moet voldoen om in aanmerking te komen voor MIA\Vamil. Onder 'bestaande uit' zijn de onderdelen opgesomd waaruit het bedrijfsmiddel normaliter bestaat. Onderdelen waar 'eventueel' voor staat, kunnen ook aanwezig zijn en komen dan in aanmerking voor MIA\Vamil.

Generieke bedrijfsmiddelen

Voor het merendeel van de bedrijfsmiddelen die op de Milieulijst staan, worden doel, middel en werking exact omschreven. Een bijzondere groep bedrijfsmiddelen vormen de zogenoemde generieke bedrijfsmiddelen. In de omschrijving hiervan wordt alleen het te behalen doel omschreven: de te leveren prestatie is richtinggevend. Een exacte technisch beperkende omschrijving is met opzet achterwege gelaten. Dat is voor de ondernemer voordelig, omdat hij meer keuzevrijheid krijgt bij zijn investeringsgedrag. Bovendien geeft deze werkwijze meer ruimte aan innovatie, want ook voor nieuwe ideeën is direct fiscale ondersteuning mogelijk. Bijzonderheden over de beoordeling van meldingen voor generieke bedrijfsmiddelen vindt u op deze website en onder punt 5 in de wettekst van de regeling (of brochure/Milieulijst, punt 5 van de Algemene bepalingen).

Aftopping

In een aantal gevallen vindt begrenzing plaats van het bedrag dat voor investeringsaftrek of willekeurige afschrijving in aanmerking komt. In de omschrijving van het bedrijfsmiddel staat dan de hoogte van de begrenzing en voor welke regeling deze geldt. Een aftopping van 50% voor de MIA betekent dat u het MIA-voordeel slechts mag toepassen op de helft van het geïnvesteerde bedrag.

Legenda bij de Milieulijst Uitleg letters A t/m G

A = 27% MIA + Vamil
B = 13,5% MIA + Vamil
C = alleen Vamil
D = alleen 27% MIA
E = alleen 13,5% MIA
F = 36% MIA + Vamil
G = alleen 36% MIA

Downloads:

Service menu right