De Milieulijst bevat alle bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor MIA en Vamil.

Met de zoekfunctie zoeken in de Energielijst en Milieulijst 2016 kunt u zoeken naar milieuvriendelijke en energiezuinige technieken met fiscaal voordeel. U kunt zoeken op (meerdere) trefwoorden, branches en codes.

Omschrijving bedrijfsmiddelen

De Milieulijst bevat ongeveer 270 bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor MIA en/of Vamil. De omschrijving van een bedrijfsmiddel op de Milieulijst bestaat uit:

  • de titel
  • de bestemming
  • de onderdelen waaruit het bedrijfsmiddel bestaat

De tekst onder 'bestemd voor' beschrijft het doel van het bedrijfsmiddel. Daarnaast beschrijft het aan welke eisen het bedrijfsmiddel moet voldoen voor de MIA\Vamil. De teskt onder 'bestaande uit' somt de onderdelen op waaruit het bedrijfsmiddel normaliter bestaat. Onderdelen waar 'eventueel' voor staat, kunnen ook aanwezig zijn. Deze komen ook in aanmerking voor MIA\Vamil.

Generieke bedrijfsmiddelen

Voor de meeste bedrijfsmiddelen die op de Milieulijst staan doel, middel en werking exact omschreven. Een bijzondere groep bedrijfsmiddelen vormen de generieke bedrijfsmiddelen. Deze staan alleen met het te behalen doel omschreven: de te leveren prestatie is richtinggevend. Een exacte technisch beperkende omschrijving is met opzet achterwege gelaten. Dat is voor de ondernemer voordelig, omdat hij meer keuzevrijheid krijgt bij zijn investeringsgedrag.

Deze werkwijze geeft bovendien meer ruimte aan innovatie. Ook voor nieuwe ideeën is direct fiscale ondersteuning mogelijk. Bijzonderheden over de beoordeling van meldingen voor generieke bedrijfsmiddelen vindt u op deze website. Ze staan onder punt 5 in de wettekst van de regeling (of brochure/Milieulijst, punt 5 van de Algemene bepalingen).

Aftopping

In een aantal gevallen zit er een grens aan de investeringsaftrek of willekeurige afschrijving. In de omschrijving van het bedrijfsmiddel staat dan het percentage dat daarvoor geldt en bij welke regeling.

Voorbeeld:

Een aftopping van 50% voor de MIA betekent dat u het MIA-voordeel alleen mag toepassen op de helft van het geïnvesteerde bedrag.

Legenda bij de Milieulijst Uitleg letters A t/m G

A = 27% MIA + Vamil
B = 13,5% MIA + Vamil
C = alleen Vamil
D = alleen 27% MIA
E = alleen 13,5% MIA
F = 36% MIA + Vamil
G = alleen 36% MIA

Downloads:

Service menu right