De Milieulijst bevat alle bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor MIA en Vamil.

Met de zoekfunctie 'zoeken in de Energielijst en Milieulijst' kunt u zoeken naar milieuvriendelijke en energiezuinige technieken met fiscaal voordeel. U kunt zoeken op (meerdere) trefwoorden, branches en codes.

Omschrijving bedrijfsmiddelen

De Milieulijst bevat ongeveer 270 bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor MIA en/of Vamil. De omschrijving van een bedrijfsmiddel op de Milieulijst bestaat uit:

  • de titel
  • de bestemming
  • de onderdelen waaruit het bedrijfsmiddel bestaat

De tekst onder 'bestemd voor' beschrijft het doel van het bedrijfsmiddel. Daarnaast beschrijft het aan welke eisen het bedrijfsmiddel moet voldoen voor de MIA\Vamil. De tekst onder 'bestaande uit' somt de onderdelen op waaruit het bedrijfsmiddel normaliter bestaat. Onderdelen 'en al dan niet de volgende onderdelen' voor staat, kunnen ook aanwezig zijn. Deze komen ook in aanmerking voor MIA\Vamil.

Generieke bedrijfsmiddelen (doelvoorschrift)

De Milieulijst 2017 maakt onderscheid tussen specifiek omschreven bedrijfsmiddelen en bedrijfsmiddelen met doelvoorschriften. Deze laatste categorie heette eerder 'generiek bedrijfsmiddel'. Bij bedrijfsmiddelen met doelvoorschriften is de te leveren prestatie richtinggevend. Een exacte technische omschrijving is met opzet achterwege gelaten. Dat is voordelig voor de ondernemer, omdat dit meer ruimte biedt aan innovatie. Bovendien kan de ondernemer op die manier een beroep doen op MIA\Vamil voor investeringen in het verduurzamen van zijn productieproces.

Bijzonderheden over de beoordeling van meldingen voor generieke bedrijfsmiddelen met een doelvoorschift vindt u op Bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift. De extra voorwaarden voor bedrijfsmiddelen met een doelvoorschift staan ook onder paragraaf 2b (bedrijfsmiddelen met doelvoorschrift) in de wettekst van de regeling of brochure/Milieulijst 2017 (pagina 86).

De meeste bedrijfsmiddelen die op de Milieulijst staan, zijn bedrijfsmiddelen met een middelvoorschrift. Deze categorie noemen we ook wel de 'specifiek omschreven bedrijfsmiddelen'. Hierin staan doel, middel en werking exact omschreven.

Aftopping

In een aantal gevallen zit er een grens aan de investeringsaftrek of willekeurige afschrijving. In de omschrijving van het bedrijfsmiddel staat dan het percentage dat daarvoor geldt en bij welke regeling.

Voorbeeld:

Een aftopping van 50% voor de MIA betekent dat u het MIA-voordeel alleen mag toepassen op de helft van het geïnvesteerde bedrag.

Legenda bij de Milieulijst Uitleg letters A t/m G

A = 27% MIA + Vamil
B = 13,5% MIA + Vamil
C = alleen Vamil
D = alleen 27% MIA
E = alleen 13,5% MIA
F = 36% MIA + Vamil
G = alleen 36% MIA

Service menu right