Asbest en zon - MIA\Vamil

Meer artikelen
Beeld MIAVamil 2016

Investeringen in 2016 met betrekking tot het vervangen van  asbesthoudende daken, dakgoten of gevels eventueel gecombineerd met het plaatsen van zonnepanelen kunnen niet meer gemeld worden voor MIA\Vamil.

Vanaf 4 januari 2016 is de nieuwe subsidieregeling voor verwijderen asbestdaken van kracht. Ondernemers kunnen subsidie krijgen voor het verwijderen van een asbesthoudend dak.

Meer informatie

Overigens is het op het ogenblik ook mogelijk om via uw provincie subsidie te krijgen voor de vervanging van asbest en de aanschaf van zonnepanelen. Zie voor meer info www.asbestvanhetdak.nl.

Service menu right