Milieukwaliteit van de Elektriciteitsproductie (MEP)

Meer artikelen
plaatsing zonnepanelen

De MEP-subsidie (Milieukwaliteit van de Elektriciteitsproductie) is verleend aan elektriciteitsproducenten met wind-, zon- en waterkracht en biomassa. Producenten konden tot 18 augustus 2006 een subsidieaanvraag indienen. Sinds 1 januari 2009 voert Rijksdienst voor Ondernemend Nederland de nog resterende MEP-projecten uit.

RVO.nl heeft daarvoor alle dossiers van EnerQ overgenomen. Projecten met een MEP-beschikkingen ontvangen MEP-subsidie tot aan het einde van de subsidietermijn. De MEP-subsidie geldt voor een periode van 10 jaar. Aan het eind van de looptijd wordt de definitieve subsidie vastgesteld.

OV-MEP

De OV-MEP regeling is een overgangsregeling voor producenten van duurzame electriciteit door vergistingsinstallaties. Ook deze regeling is gestopt en vervangen door de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE). Projecten met een OV-MEP-beschikking worden gedurende de exploitatieperiode volgens de afspraken betaald.

Stimulering Duurzame Energieproductie

De regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE) kan worden gezien als de opvolger van de MEP. De SDE is een exploitatiesubsidie die de onrendabele top vergoedt voor projecten op het gebied van hernieuwbaar gas en hernieuwbare elektriciteit en is daarmee breder dan de MEP.

Opdrachtgever(s)

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert de subsidie Milieukwaliteit van de Elektriciteitsproductie uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Service menu right