Zoeken in de Energielijst en Milieulijst 2015

Meer artikelen

Op deze pagina kunt u digitaal zoeken naar technieken in de Energielijst en Milieulijst. Op deze manier krijgt u een totaalbeeld van energiezuinige en milieuvriendelijke technieken met fiscaal voordeel. Mist u een zoekterm, geef het ons dan door via e-mail van de betreffende regeling.
 
Informatie over EIA vindt u op:
Informatie over MIA\Vamil vindt u op:
E-mail: eia@rvo.nl
Filters weergeven

444 resultaten

(in 0,52 seconden)

Regeling(en) Code Titel
MIA\Vamil A 1 Nieuwe milieuvriendelijke techniek
MIA\Vamil F 100 Software voor duurzame productontwikkeling
EIA 310000 Technische voorzieningen voor energiebesparing in of bij bestaande bedrijfsgebouwen
EIA 320000 Technische voorzieningen voor energiebesparing bij bestaande processen
EIA 210000 Energieprestatieverbetering van bestaande bedrijfsgebouwen
EIA 210102 HR-luchtverwarmer
EIA 210103 Steunventilator
EIA 210106 Direct gasgestookt stralingspaneel
EIA 210107 Direct gasgestookte condenserende boiler
EIA 210108 Direct gasgestookt condenserend warmwaterdoorstroomtoestel
EIA 210109 Warmteterugwinningsysteem uit luchtwassers
EIA 210110 Laaghangend verwarmingssysteem voor bestaande pluimveestallen
EIA 210206 Warmtewisselaar voor vrije koeling
EIA 210207 Adiabatische luchtkoeling
EIA 210301 Debietregeling ventilator
EIA 210302 Luchtdicht luchtverdeelsysteem
EIA 210304 Laagdebiet afzuigkap in grootkeukens
EIA 210401 HR-glas voor bestaande bedrijfsgebouwen
EIA 210403 Isolatie voor bestaande constructies
EIA 210402 HR-glas voor nieuwe bedrijfsgebouwen
EIA 210501 Vervanging van bestaande binnenverlichting
EIA 210502 Besparingssysteem voor verlichting of klimaat
EIA 210506 LED-verlichtingssysteem
EIA 210507 Noodverlichting
EIA 210508 LED-belichtingssysteem
EIA 210602 Energieprestatieverbetering van bestaande liften
EIA 210705 Warmtewisselaar voor luchtontvochtiging
EIA 210801 Koude- of warmteterugwinningssysteem uit ventilatielucht
EIA 210804 Afvalwaterwarmtewisselaar
EIA 210805 Koude- of warmteterugwinningssysteem uit ventilatielucht bij grootkeukens
EIA 211001 HR-Pomp
EIA 211102 Warmtepompboiler
EIA 211103 Warmtepomp
EIA 211104 Warmtepomp (luchtgerelateerd)
EIA 220101 Gasgestookt HR-frituurtoestel
EIA 220102 Gasgestookte (stoom)convectieoven
EIA 220105 Lage temperatuur luchtverwarmer in tuinbouwkasssen
EIA 220115 Direct gasgestookte hoogtemperatuur tapwaterboiler
EIA 220114 Direct gasgestookte condenserende boiler
EIA 220212 Energiezuinige koel- en/of vriesinstallatie
EIA 220213 Heetgasontdooisysteem
EIA 220214 Ontdooikap
EIA 220215 Energiezuinige professionele koel- of vrieskast
EIA 220216 Energie-efficiënte melkkoeling
EIA 220218 Hogedrukverneveling in tuinbouwkassen
EIA 220219 Energiezuinige koeling van serverruimten en bestaande datacenters
EIA 220221 Energiezuinige koeling van serverruimten tot en met 10 m2
EIA 220222 Energiezuinige koeling van serverruimten tot en met 100 m2
EIA 220223 Transkritische CO2 koel- en/of vriesinstallatie
EIA 220301 Debietregeling ventilator in tuinbouwkassen
EIA 220304 Systeem voor ontvochtiging van tuinbouwkassen
EIA 220305 Luchtcirculatiesysteem in tuinbouwkassen
EIA 220402 Kasdek of kasgevel
EIA 220403 Horizontale energieschermen
EIA 220404 Gevelschermen
EIA 220405 Buitenschermen
EIA 220406 Mangelkappen voor bestaande mangels
EIA 220407 Isolatie van gevels van bestaande tuinbouwkassen
EIA 220503 LED-belichtingssysteem voor tuinbouwgewassen
EIA 220602 HR-elektromotor
EIA 220603 Teruglevervoorziening remenergie bij productie-installaties
EIA 220604 Gelijkstroomventilator
EIA 220701 Energiezuinige wasdroger
EIA 220703 Gasgestookte infraroodpanelen voor droging van oppervlakken
EIA 220705 Absorptiedroging
EIA 220713 Stoomdroger
EIA 220714 Hogedrukontwateringspers voor natwasserijen
EIA 220715 Warmtewisselaar voor luchtontvochtiging
EIA 220716 Mangel met directe gasverwarming van de rol
EIA 220717 Energiezuinige handendroger
EIA 220718 Cycloondroger
EIA 220801 Systeem voor het koelen en verwarmen van (semi)-gesloten tuinbouwkassen
EIA 220802 Condenserende warmtewisselaar voor stoomketels of productie- of droogprocessen
EIA 220809 Energiezuinige (vaat)spoel of (vaat)wasmachine
EIA 220810 Afvalwaterwarmtewisselaar
EIA 220813 Warmteterugwinningssysteem op koel- of persluchtinstallaties
EIA 220814 Systeem voor benutting van afvalwarmte
EIA 220815 Systeem voor hergebruik van perslucht
EIA 220902 Uitschakelapparaat
EIA 220909 Energiezuinige klimaatregeling in tuinbouwkassen
EIA 220911 Condensatoren
EIA 220912 Energiezuinige UPS
EIA 221005 Transportleiding voor levering van gasvormig CO2 aan glastuinbouwbedrijven
EIA 221101 Gasexpansie-installatie
EIA 221102 Organic Rankine Cycle of Kalinacyclus
EIA 221103 Warmtepomp
EIA 221104 Afvalgestookte installatie
EIA 221213 Rookgasreiniging voor CO2-bemesting
EIA 221215 Gasgestookte hogedrukreiniger
EIA 221217 Schuimbitumeninstallatie
EIA 221218 Transportpannen voor vervoer van vloeibaar aluminium
EIA 221219 Dynamisch vulsysteem voor spuitgietmatrijzen
EIA 221220 Toerengeregelde vacuümpomp voor melkwinningsinstallaties
EIA 221221 Hoogfrequent hoogrendementslader voor tractiebatterijen
EIA 221222 Hydrowingsysteem voor garnalenvisserij
MIA\Vamil F 1100 Productieapparatuur voor (half)producten op basis van grondstoffen van biologische oorsprong
EIA 231001 Warmtekrachtinstallatie met behulp van een zuigermotor
EIA 231002 Warmtekrachtinstallatie anders dan met behulp van een zuigermotor
EIA 231101 Brandstofcelsysteem
EIA 240201 Indirecte aandrijving voor koelaggregaten
EIA 240204 Luchtgordijn bij geconditioneerd transport
EIA 240205 Verplaatsbare schotten bij geconditioneerd transport
EIA 240601 HR-elektromotor
MIA\Vamil F 1110 Productieapparatuur voor bioplastics of voor het maken van producten van bioplastics
EIA 240606 Teruglevervoorziening remenergie van elektrische motoren
MIA\Vamil F 1111 Productiesysteem voor algen of (zee)wieren
EIA 240607 Hydraulische teruglevervoorziening van remenergie
MIA\Vamil F 1112 Vergistingsinstallatie met algenreactor
MIA\Vamil A 1113 Algen-, wieren- of eendenkroossysteem
EIA 240612 Energiezuinige scheepsmotor
EIA 240614 Hybride power take off (PTO) aandrijving
EIA 240615 Vleugelvoortstuwing
EIA 240801 Warmteterugwinning op een vaartuig voor de binnenvaart
EIA 240906 Bandenspanningregelsysteem
EIA 240616 Intrekbaar tunnelsysteem voor binnenvaartschepen
EIA 240910 Geautomatiseerd routeplanningssyteem voor vaartuigen voor de binnenvaart
EIA 240911 Automatische snelheidsbegrenzing voor voertuigen
EIA 241101 Warmtepomp voor bestaande treinen
EIA 241201 Lichtgewicht composieten kipperbak
EIA 241202 Zijafscherming
EIA 241210 Spudpaal
EIA 241211 Hydrodynamische ankerkluizen en ankers
EIA 241212 Verlenging van een bestaand vaartuig voor de binnenvaart
EIA 241213 Lange en zware vrachtwagen (LZV)
EIA 241214 Dubbel laadvloersysteem
EIA 241215 Energieopslag bij scheepsgeneratoren
EIA 241216 Lichtgewicht laadbak voor bedrijfswagens
EIA 241221 Hoogfrequent hoogrendementslader voor tractiebatterijen
EIA 250101 Zonnecollectorsysteem voor verwarmen
EIA 250102 Aardwarmtewinningssysteem met SDE2013 of eerder
EIA 250103 Dak- of gevelpanelen met geïntegreerde zonnecollector
EIA 250104 Zonnecollectorsysteem voor verwarmen met SDE2013 of eerder
EIA 251102 Zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking
EIA 251103 Windturbine met SDE2013 of eerder
EIA 251104 Zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking met SDE2013 of eerder
EIA 251105 Ketel of kachel gestookt met biomassa
EIA 251106 Warmtekrachtinstallatie met behulp van een zuigermotor, gestookt met biomassa met SDE2013 of eerder
EIA 251107 Warmtekrachtinstallatie5 anders dan met behulp van een zuigermotor6, gestookt met biomassa met SDE2013 of eerder
EIA 251108 Waterkrachtinstallatie met SDE2013 of eerder
EIA 251113 Biogasproductieverhogende voorzieningen bij vergistingsinstallaties voor natte biomassa met SDE2013 of eerder
EIA 251201 Warmte- of koudeopslag in de bodem (aquifer)
EIA 251202 Grondwarmtewisselaar
EIA 251203 Biogasopwaardeerinstallatie met SDE2013 of eerder
EIA 251205 Biobrandstof productieinstallatie
EIA 340000 Technische voorzieningen voor energiebesparing bij bestaande transportmiddelen
EIA 410000 Technische voorzieningen voor energiebesparing in of bij nieuwe bedrijfsgebouwen
EIA 420000 Technische voorzieningen voor energiebesparing bij nieuwe processen
EIA 440000 Technische voorzieningen voor energiebesparing bij nieuwe transportmiddelen
EIA 450000 Technische voorzieningen voor het aanwenden van duurzame energie
MIA\Vamil A 1200 Apparatuur voor vermindering van het gebruik van grondstoffen
MIA\Vamil F 1205 Water- en grondstoffenbesparende installatie (aanpassen bestaande situatie)
MIA\Vamil F 1210 Variabele verpakkingsmachine
MIA\Vamil A 1240 Waterbesparende installatie
MIA\Vamil G 1245 Cascadesysteem voor water- en grondstoffenbesparing op een bedrijventerrein (aanpassen bestaande situatie)
MIA\Vamil F 1246 Milieuvriendelijke wasstraat voor textielreiniging
MIA\Vamil D 1249 Regenwaterinstallatie
MIA\Vamil D 1270 Digitaal systeem voor tandheelkundige mond- of afdrukscanning
MIA\Vamil F 1280 Printersysteem voor uitwisbare toner
MIA\Vamil B 1282 Apparatuur voor rugpapiervrije etiketten en stickers
MIA\Vamil F 1290 Verwijderingsinstallatie voor zware metalen uit kunstmest
MIA\Vamil F 1320 Houtmodificatie-installatie
MIA\Vamil F 1325 Heteluchtbehandelingsinstallatie
MIA\Vamil A 1330 Waterhydraulisch systeem
MIA\Vamil A 1340 Installatie voor het tegengaan van kalkaanslag of bio-fouling (aanpassen bestaande situatie)
MIA\Vamil A 1345 Ontsmettingsinstallatie op basis van Electrolysed Chemical Oxidation
MIA\Vamil F 1350 Reinigingsinstallatie op basis van koolzuur- of ijskorrels
MIA\Vamil A 1355 Gesloten beitsinstallatie voor roestvrijstalen producten
MIA\Vamil F 1380 Textielverfmachine op basis van CO2
MIA\Vamil B 1385 Rasterwalsreinigingsinstallatie
MIA\Vamil A 1400 Apparatuur voor recycling (geen downcycling, eventueel upcycling) van grondstoffen
MIA\Vamil B 1401 Apparatuur voor recycling (downcycling) van grondstoffen
MIA\Vamil B 1405 Terugwinningsinstallatie voor grondstoffen uit afvalwater of waterzuiveringsslib (aanpassen bestaande situatie)
MIA\Vamil F 1406 Terugwinningsinstallatie voor fosfaten uit afval
MIA\Vamil F 1408 Afvalscheidingsinstallatie op basis van enzymen
MIA\Vamil F 1409 Pyrolyse-installatie voor recycling van afvalstoffen
MIA\Vamil A 1410 Installatie voor het vervaardigen van bouwstoffen uit afvalstromen
MIA\Vamil A 1411 Opwerkingsinstallatie voor AVI-bodemas
MIA\Vamil B 1415 Mobiele straalmiddelopschooninstallatie
MIA\Vamil A 1420 Smeltinstallatie voor verwerking van (gevaarlijke) afvalstromen
MIA\Vamil A 1430 Versvetafscheider
MIA\Vamil A 1440 Membraanbioreactor met benutting van het effluent
MIA\Vamil B 1441 Membraanbioreactor
MIA\Vamil F 1470 Recyclinginstallatie voor bitumineus afval
MIA\Vamil B 1471 Thermische scheidingsinstallatie bitumineus afval
MIA\Vamil B 1475 Schuimbitumenmachine
MIA\Vamil B 1520 Plasma-omzetter voor gevaarlijke afvalstoffen
MIA\Vamil A 1525 Stofemissievrije denatureringsinstallatie voor asbesthoudend afval of asbesthoudende grond
MIA\Vamil A 1526 Thermische denatureringsinstallatie voor asbestcementproducten
MIA\Vamil B 1532 Natte thermische oxidatie van slib onder hoge druk
MIA\Vamil B 1533 Baggerspeciereinigingssysteem voor (an)organische verontreinigingen
MIA\Vamil B 1540 Aërobe korrelslibreactor
MIA\Vamil B 1545 (Katalytische) Oxidatiereactor voor waterreiniging
MIA\Vamil F 1570 Wervelbedverbrandingsinstallatie voor teerhoudende dakbedekking
MIA\Vamil B 1590 Werf voor het uitsluitend milieuvriendelijk demonteren van zeeschepen, -platforms of binnenvaartschepen
MIA\Vamil A 1610 Glasversnipperaar voor horecabedrijven
MIA\Vamil B 1640 Havenontvangstinstallatie bij jachthavens
EIA 210405 Faseovergangsmateriaal
EIA 210601 HR-elektromotor
MIA\Vamil B 2110 Kas voor milieuvriendelijke productie met Milieukeur
MIA\Vamil B 2111 Kas voor biologische teelt
MIA\Vamil F 2112 Groen Label Kas voor biologische teelt of milieuvriendelijke productie met Milieukeur
MIA\Vamil A 2113 Groen Label Kas
MIA\Vamil F 2114 Groen Label Kas met vis-, schaal- of schelpdierenkwekerij
MIA\Vamil F 2120 Afvoersysteem voor vocht uit de kas tijdens lichtscherming in de nanacht
MIA\Vamil A 2130 Apparatuur voor het biologisch bestrijden van plagen of ziekten in tuinbouwkassen
MIA\Vamil D 2131 Luisdicht insectengaas
MIA\Vamil B 2135 Installatie voor het verhogen van de plantweerbaarheid in de glastuinbouw
MIA\Vamil F 2140 Collectieve regenwateropslagplas voor de glastuinbouw
MIA\Vamil A 2141 Ondergrondse wateropslagvoorziening
MIA\Vamil F 2142 Apparatuur voor het verminderen van de hoeveelheid opgepompt grondwater voor gebruik als gietwater in de glastuinbouw (aanpassing bestaande situatie)
MIA\Vamil A 2145 Installatie voor het verminderen van gewasbeschermingsmiddelen in te lozen drainwater uit de glastuinbouw
MIA\Vamil F 2146 Voorziening voor het verwijderen van meststoffen in te lozen drainwater uit de glastuinbouw (aanpassing bestaande situatie)
MIA\Vamil B 2200 Proefstal
MIA\Vamil A 2201 Stal voor biologische melk- of pluimveehouderij met vermindering van de ammoniakemissie
MIA\Vamil A 2205 Omgekeerde osmose-installatie voor het verwerken van spuiwater van een biologische luchtwasser
MIA\Vamil B 2209 Beluchtingssysteem voor mixen van drijfmest in de rundvee- en varkenshouderij
MIA\Vamil A 2210 Duurzame melkveestal
MIA\Vamil A 2211 Duurzame vleeskalver- of vleesveestal
MIA\Vamil A 2215 Monitoringssysteem voor diergezondheid in de melkveehouderij
MIA\Vamil A 2216 UV-behandelingsinstallatie voor rauwe (biest)melk
MIA\Vamil A 2218 Automatisch voortbewegend ruwvoermengsysteem voor herkauwers
MIA\Vamil B 2219 Permanente afdekinstallatie voor kuilvoerplaatsen
MIA\Vamil A 2220 Duurzame varkensstal
MIA\Vamil A 2230 Duurzame pluimveestal
MIA\Vamil G 2235 Stofemissiereducerende technieken voor pluimveestallen
MIA\Vamil A 2290 Duurzame konijnen-, eenden- of kalkoenenstal
MIA\Vamil A 2291 Duurzame melkgeitenstal
MIA\Vamil B 2299 Ondergrondse kadaverkoeling met natuurlijk koudemiddel
MIA\Vamil A 2310 Teeltsysteem voor vollegrondgewassen in de open lucht
MIA\Vamil B 2311 Productieapparatuur voor zilte teelt
MIA\Vamil B 2315 Teeltsysteem voor bladgewassen op water
MIA\Vamil A 2316 Milieuvriendelijke productie van gewassen of producten in een gebouw volgens Milieukeur
MIA\Vamil D 2320 GPS-nauwkeurig systeem voor lokale meting van klimaatgegevens
MIA\Vamil A 2321 Spuitmachine voor plaatsspecifiek toedienen van gewasbeschermings- of loofdodingsmiddelen met driftbeperkend of middelbesparend systeem
MIA\Vamil B 2322 Apparatuur voor plaatsspecifiek verzorgen van landbouwgewassen
MIA\Vamil D 2323 Monitoringssysteem voor plantactiviteit
MIA\Vamil B 2324 Plaatsspecifieke spuitmachine voor de vollegrondteelt
MIA\Vamil E 2325 GPS/GIS-systeem voor precisielandbouw
MIA\Vamil B 2326 Sensor voor het meten van biomassa van landbouwgewassen
MIA\Vamil B 2330 Boomgaardspuitmachine met variabele luchtondersteuning
MIA\Vamil B 2331 Mastspuit voor (laan)bomenteelt
MIA\Vamil B 2335 Insectenzuiger voor teelt in de buitenlucht
MIA\Vamil A 2336 UV-gewasbeschermingsinstallatie
MIA\Vamil E 2339 Hagelnetten voor de fruitteelt
MIA\Vamil F 2340 Grondwaterpeilgestuurde drainage
MIA\Vamil A 2341 Voorzieningen ter voorkoming van verontreinigingen door erfafspoeling bij een veehouderij
MIA\Vamil A 2345 Biologische waterzuiveringsinstallatie voor verontreinigd afvalwater uit de veehouderij, akkerbouw, bloembollen-, boom-, fruit-, vollegronds- of bedekte teelt
MIA\Vamil A 2346 Apparatuur ter voorkoming van verontreiniging via afvalwater uit de veehouderij, akkerbouw, bloembollen-, boom-, fruit-, vollegronds- of bedekte teelt
MIA\Vamil A 2350 Mechanische onkruidbestrijdingsmachine met plantherkenningssysteem of onkruidsensoren
MIA\Vamil A 2351 Intrarijwieder
MIA\Vamil E 2353 Aardappelloofbrander
MIA\Vamil E 2354 Brander voor loof- en onkruidverwijdering
MIA\Vamil E 2359 Potafdekinstallatie
MIA\Vamil D 2360 Doseereenheid voor de vloeibare fractie van mest
MIA\Vamil D 2361 Fertigatiesysteem
MIA\Vamil E 2362 Rijenbemestingseenheid
MIA\Vamil F 2410 Duurzame viskwekerij
MIA\Vamil F 2411 Duurzame pootviskwekerij
MIA\Vamil F 2420 Schaal- en schelpdierbroedinstallatie
MIA\Vamil F 2421 Schaal- of schelpdierkwekerij
MIA\Vamil F 2510 Akoestische afschrikkingsapparatuur aan visnetten
MIA\Vamil B 2511 Zegenvisinstallatie op een bestaand visserijschip
MIA\Vamil F 2515 Overlevingsbak voor bijvangst in de aal- of garnalenvisserij met verbeterde terugvoer
MIA\Vamil A 2520 Roestvrijstalen dipkoeltank voor schaaldieren op een vissersschip
MIA\Vamil F 2600 Apparatuur voor lokale verwerking van landbouwgewassen (voorwaartse integratie)
MIA\Vamil F 2610 Apparatuur voor het vervaardigen van vleesvervangers
MIA\Vamil F 2611 Verwerkingsapparatuur voor lokale verwerking van biologische landbouwproducten, fruit, gekweekte vis, schaal- of schelpdieren
MIA\Vamil B 2615 Volautomatische optische aardappelsorteerinstallatie
MIA\Vamil F 2620 Hoge druk pasteurisatie-installatie voor conservering van verse levensmiddelen
MIA\Vamil A 2621 Heetwaterinstallatie voor fruitbehandeling
MIA\Vamil A 2630 Apparatuur voor het actief verpakken van groenten of fruit
MIA\Vamil F 2650 Mestbewerkingsinstallatie met terugwinning van fosfaat en stikstof
MIA\Vamil A 2690 Ozonoxidatie-installatie voor ontsmetting van (opslag)ruimten, lucht of producten in de land- en tuinbouw
EIA 210706 Bevochtigingsrotor
EIA 210707 Droog- en verwarmingssysteem voor ventilatielucht in bewaarloodsen
EIA 210802 Systeem bij radiatoren voor koude- of warmteterugwinning uit ventilatielucht
EIA 210803 Systeem voor benutting van afvalwarmte
EIA 240202 Cryogene transportkoeling
MIA\Vamil G 3110 Uitsluitend elektrisch aangedreven voertuig
MIA\Vamil D 3111 Plugin-hybride personenauto zonder compressieontsteking (> 0 - 30 gram CO2 per kilometer)
MIA\Vamil E 3112 Plugin-hybride personenauto zonder compressieontsteking (> 30 - 50 gram CO2 per kilometer)
MIA\Vamil E 3113 Aardgasvoertuig voor zakelijk vervoer
MIA\Vamil B 3118 Elektrisch aangedreven brom- of snorfiets met lithiumhoudende accu
MIA\Vamil F 3119 Fiets met overkapping en trapondersteuning
MIA\Vamil A 3120 Lithiumhoudende accu voor elektrische vervoermiddelen of mobiele werktuigen
MIA\Vamil A 3130 Systeem voor adaptieve cruise control voor vrachtverkeer
MIA\Vamil F 3135 Vast opgestelde bandenpomp
EIA 251109 Zoet-zoutwater centrale met SDE2013 of eerder
EIA 251110 Organic Rankine Cycle of Kalinacyclus
EIA 251111 Aerobe biomassa-reactor
EIA 251112 Vergistingsinstallatie voor droge biomassa met SDE2013 of eerder
EIA 251114 Ketel gestookt met biomassa met SDE2013 of eerder
MIA\Vamil A 3160 Brandstofreinigingssysteem
MIA\Vamil A 3170 Bakwagen of trekker met gereduceerd aandrijfgeluid (Quiet Truck)
MIA\Vamil A 3171 Geluidarme opbouw voor een gekoelde aanhanger, bakwagen, bestelwagen of oplegger
MIA\Vamil A 3185 Deluge-sprinklersysteem voor losplaatsen van LPG-tankwagens bij tankstations
MIA\Vamil F 3190 CO2- of N2-vulstation voor transportkoeling
MIA\Vamil F 3191 Voertuig met koeling op zonnecellen of remenergie
MIA\Vamil F 3210 Brandstofcelsysteem voor mobiele werktuigen en transportmiddelen
MIA\Vamil A 3220 Standtijdverlengingssysteem voor olie
MIA\Vamil A 3221 Smeeroliesysteem voor benzine- of dieselmotoren
MIA\Vamil A 3222 Automatisch smeersysteem
MIA\Vamil B 3240 Waterzuiveringsinstallatie voor vaar-, vlieg- en voertuigen
MIA\Vamil D 3260 Gesloten roetfilter voor een koelmotor of een werktuig (aanpassen bestaande situatie)
MIA\Vamil A 3280 Hittewerende coating van transporttank voor brandbaar gas
MIA\Vamil F 3310 Duurzaam vaartuig
MIA\Vamil B 3320 Duurzame energievoorziening en aandrijving voor een binnenvaartschip
MIA\Vamil F 3321 Elektro-, hybride- of gasmotor voor een vaartuig
MIA\Vamil A 3325 Automatisch smeerolie-deelverversingseenheid voor een scheepsmotor
MIA\Vamil B 3330 Duurzame romp van een binnenvaartschip
MIA\Vamil F 3331 Milieuvriendelijk beschermingssysteem voor scheepshuiden
MIA\Vamil A 3340 Gesloten grijswatersysteem voor een schip
MIA\Vamil B 3341 Opslagtank voor huishoudelijk afvalwater van schepen
MIA\Vamil F 3360 NOx-reductiesysteem voor een binnenvaartschip
MIA\Vamil A 3361 Gesloten roetfilter voor een binnenvaartschip
MIA\Vamil F 3365 Ontgassingsinstallatie voor transportcontainers
MIA\Vamil F 3366 Ontgassingsinstallatie voor scheepstanks
MIA\Vamil B 3370 Geluidarme scheepsschroef
MIA\Vamil A 3380 Automatisch noodbesturingssysteem voor een binnenvaartschip
MIA\Vamil A 3381 Aanvaringsbestendige binnenvaarttanker
MIA\Vamil A 3386 Warmtebestendige tankondersteuning voor lading met hoge temperatuur (ombouw)
MIA\Vamil G 3390 Walstroomaansluiting aan boord van het schip
MIA\Vamil G 3391 Walstroominstallatie op de kade
MIA\Vamil F 3410 Elektrische of hybride aangedreven mobiele machine
MIA\Vamil B 3411 Emissiearme milieuvriendelijke mobiele machine
MIA\Vamil E 3412 Milieuvriendelijke mobiele machine
MIA\Vamil B 3413 Mobiele machine voor heiwerkzaamheden
MIA\Vamil A 3460 Stofarme veeg(zuig)machine
MIA\Vamil C 3465 Vacuümtruck met dampverwerkingssysteem
MIA\Vamil B 3470 Geluidarme hei- of trilapparatuur
MIA\Vamil F 3510 Locomotief met elektrische of hybride aandrijving
MIA\Vamil F 3710 Waterstofafleverstation
MIA\Vamil F 3720 Oplaadpunt voor elektrische voer- of vaartuigen
MIA\Vamil F 3721 Accuwisselstation
MIA\Vamil B 3730 Afleverstation voor hoge blend biobrandstoffen
MIA\Vamil G 3740 Aardgasaflever- of aardgasvulpunt
EIA 210905 Energiezuinig afzuigsysteem
EIA 240206 Eutectische transportkoeling
MIA\Vamil F 4110 Kleinschalige stoomreformer voor waterstofproductie
MIA\Vamil F 4111 Noodstroomvoorziening met brandstofcelsysteem
EIA 240609 Schroefasgedreven generator voor schepen
EIA 240908 Start-stopsysteem voor vrachtwagenmotor
MIA\Vamil F 4120 Oxyfuel-verbrandingsinstallatie
MIA\Vamil A 4121 Luchtemissiebeperkende voorziening voor een bestaande stookinstallatie
MIA\Vamil A 4140 Bioreactor met verminderde slibretentie voor stikstofverwijdering (aanpassen bestaande situatie)
MIA\Vamil F 4210 SF6-vrij hoog- of middenspanningsschakelsysteem (vervanging)
MIA\Vamil B 4211 Transformator met plantaardige olie
MIA\Vamil D 4215 Koudemiddelen met zeer lage GWP in een bestaande koelinstallatie of warmtepomp (aanpassen bestaande situatie)
MIA\Vamil F 4220 Koolwaterstofemissiereducerende techniek (ten minste 75% vermindering)
MIA\Vamil A 4221 Koolwaterstofemissiereducerende techniek (ten minste 50% vermindering)
MIA\Vamil F 4230 Gesloten plasmareinigingssysteem op basis van NF3 (vervanging)
MIA\Vamil A 4300 Emissiearme houtgestookte ketel of kachel
MIA\Vamil A 4310 Verwarmingsketel met geïntegreerde low-NOx-brander < 30 milligram per normaal kubieke meter
MIA\Vamil A 4311 Verwarmingsketel met low-NOx-voorzetbrander < 40 milligram per normaal kubieke meter
MIA\Vamil B 4312 Verwarmingsketel met low-NOx-brander voor stoom of thermische olie < 60 milligram per normaal kubieke meter
MIA\Vamil A 4315 Selectieve katalytische reductie-installatie (SCR)
MIA\Vamil A 4316 Selectieve non-katalytische reductie-installatie (SNCR)
MIA\Vamil F 4320 Gaswasser voor een aluminiumsmelterij
MIA\Vamil F 4325 (Biologische) ontzwavelingsinstallatie
MIA\Vamil F 4410 Apparatuur voor procesgeïntegreerde vermindering van stofontwikkeling (aanpassen bestaande situatie)
MIA\Vamil A 4415 Lasergraveersysteem voor natuursteen
MIA\Vamil B 4416 Platenkoeler, -droger of -warmtewisselaar voor indirect halogeenvrij koelen, drogen of verwarmen in de kunstmest- en voedingsmiddelenindustrie
MIA\Vamil F 4420 Apparatuur voor vermindering van stofemissie tijdens niet-reguliere bedrijfsvoering
MIA\Vamil F 4421 Snuffelpalen voor stofdetectie en -registratie
MIA\Vamil D 4422 Gesloten beladingssysteem
MIA\Vamil F 4424 Gesloten op- of overslag van kolen of andere droge niet voor consumptie bestemde bulkgoederen
MIA\Vamil A 4480 Ontstoffingsinstallatie met een hoog scheidingsrendement voor fijn stof
MIA\Vamil D 4485 Filtrerende stofafscheider voorafgegaan door puntgerichte afzuiging
MIA\Vamil D 4487 Meertrapsontstoffingsinstallatie voor sinterfabriek
MIA\Vamil F 4500 VOS-emissiereducerende apparatuur
MIA\Vamil F 4520 Dubbele mechanische asafdichting of hermetisch gesloten magnetische koppeling
MIA\Vamil A 4530 Gesloten reinigingsinstallatie zonder vluchtige organische stoffen
MIA\Vamil D 4531 Reinigings- of ontvettingsinstallatie
MIA\Vamil A 4550 Druktorens voor waterloze offset
MIA\Vamil A 4551 Drukvormwasinstallatie voor zeefdrukvormen
MIA\Vamil F 4570 Textielreinigingssysteem met CO2
MIA\Vamil G 4571 Natreinigingssysteem
MIA\Vamil E 4572 Gesloten textielreinigingsmachine met halogeenvrije oplosmiddelen
MIA\Vamil A 4580 Vlamloze thermische naverbrander voor afgassen
MIA\Vamil B 4581 Biologisch luchtfilter voor vluchtige organische stoffen
MIA\Vamil F 4582 Gas- en dampadsorber met regeneratie
MIA\Vamil F 4583 Vlamloze thermische oxidator voor afgassen met energieterugwinning
MIA\Vamil F 4600 Apparatuur voor reductie van styreenemissie (aanpassen bestaande situatie)
MIA\Vamil B 4615 Gesloten malsysteem voor kunstharsverwerking
MIA\Vamil A 4680 Plasma-omzetter voor gasvormige verontreinigingen
MIA\Vamil E 4681 (Katalytische) Oxidatie-installatie voor luchtreiniging
MIA\Vamil B 4685 Biogaswasser
MIA\Vamil B 4686 Oxidatiebed voor zuivering van lucht
MIA\Vamil F 5100 Biodiversiteitversterkende apparatuur of werken
MIA\Vamil C 5110 Visvriendelijk en geluidarm waterkrachtsysteem
MIA\Vamil F 5120 Visgeleidingssysteem
MIA\Vamil F 5125 Onderwatergeluidsschadebeperkende apparatuur
MIA\Vamil F 5129 Verjagingsapparatuur voor vogels of vleermuizen
MIA\Vamil A 5140 Moerasbed- of helofytenfilter
MIA\Vamil A 5190 Mobiele verbrandingsoven voor verdelging van eikenprocessierupsen
MIA\Vamil A 5210 Windgekoelde condensor
MIA\Vamil A 5220 Uitklapbare waterkering
MIA\Vamil A 5250 Plaatsspecifieke onkruidbestrijdingsapparatuur voor (half-) verhardingen
MIA\Vamil A 5251 Onkruidbestrijdingsapparatuur met heet water voor (half-)verhardingen of spoorbanen
MIA\Vamil F 5320 Grondwatersaneringssysteem met nuttig gebruik van saneringswater voor een andere toepassing in de ondergrond
MIA\Vamil B 5321 Grondwaterbeheerssysteem met nuttig gebruik van saneringswater voor een andere toepassing in de ondergrond
MIA\Vamil A 5322 Grondwaterbeheerssysteem met duurzame energievoorziening
MIA\Vamil B 5323 Systeem voor nuttig gebruik van saneringswater in processen
MIA\Vamil A 5330 Onderzuigapparatuur voor sanering of verlaging van bodems
MIA\Vamil B 5335 Stoomstripsysteem voor bodemsanering
MIA\Vamil E 5336 Directe chemische oxidatie-installatie voor bodemsanering
MIA\Vamil A 5340 Saneringssysteem voor verdergaande gestimuleerde afbraak in de bodem
MIA\Vamil A 5341 Saneringssysteem voor gestimuleerde vastlegging in de bodem
MIA\Vamil B 5342 Reactief scherm voor bodemsanering
MIA\Vamil F 5410 Gasdetectieapparatuur bij grote opslagen van toxische gassen
MIA\Vamil F 5411 Branddetectiesysteem in chemicaliënopslagen tot 10 ton
MIA\Vamil F 5412 Lichtschuimblusinstallatie voor chemicaliënopslagen
MIA\Vamil A 5413 Halogeenvrij gekoelde bulkopslag van LPG of toxische gassen (ombouw of vervanging)
MIA\Vamil A 5415 Laad- en losapparatuur voor modaliteitsverschuiving vervoer gevaarlijke stoffen
MIA\Vamil A 5416 Tweede omhulling voor een proces- of verladingsinstallatie
MIA\Vamil E 6110 Zeer duurzaam nieuw utiliteitsgebouw volgens de maatlat van Groen Financiering
MIA\Vamil E 6111 Duurzame renovatie bestaand utiliteitsgebouw volgens de maatlat van Groen Financiering
MIA\Vamil G 6115 Zeer duurzaam gerenoveerd of verdergaand zeer duurzaam nieuw gebouw volgens BREEAM-NL
MIA\Vamil D 6116 Duurzaam gerenoveerd of zeer duurzaam nieuw gebouw volgens BREEAM-NL
MIA\Vamil E 6117 Duurzaam nieuw of grootschalig gerenoveerd gebouw volgens BREEAM-NL
MIA\Vamil G 6120 Zeer duurzaam gerenoveerd of verdergaand zeer duurzaam nieuw gebouw volgens GPR Gebouw 4.2
MIA\Vamil D 6121 Duurzaam gerenoveerd of zeer duurzaam nieuw gebouw volgens GPR Gebouw 4.2
MIA\Vamil E 6122 Duurzaam nieuw gebouw volgens GPR Gebouw 4.2
MIA\Vamil D 6125 Zeer duurzaam gerenoveerd of nieuw gebouw volgens LEED BD+C
MIA\Vamil E 6126 Duurzaam gerenoveerd of nieuw gebouw volgens LEED BD+C
MIA\Vamil E 6129 Gerenoveerd of nieuw gebouw met Slimbouwen Keurmerk
MIA\Vamil A 6310 Duurzaam hout in (onderdelen van) een werk of een product
MIA\Vamil F 6320 Natuurvriendelijke voorzieningen in de bebouwde omgeving
MIA\Vamil A 6325 Vogelvriendelijke UV-reflecterende beglazing
MIA\Vamil B 6330 Geluidarm bedrijfsterrein
MIA\Vamil F 6390 Vervanging van asbesthoudende daken, dakgoten of gevels (aanpassing van bestaande voorziening)
MIA\Vamil C 6400 Fotovoltaïsch zonne-energiesysteem in combinatie met vervanging van asbesthoudende daken, goten of gevels
MIA\Vamil F 6405 Draaibare multifunctionele oppervlaktebedekking
MIA\Vamil F 6420 Vegetatiedak
MIA\Vamil F 6421 Gevelbegroeiingssysteem
MIA\Vamil G 6422 Muurbegroeiingssysteem
MIA\Vamil B 6425 Natuurzwemvijver
MIA\Vamil F 6429 Lichtvervuilingbeperkende buitenverlichting
MIA\Vamil G 6440 Infiltratiesysteem
MIA\Vamil F 6441 Voorziening voor het bufferen en vertraagd afvoeren van regenwater
MIA\Vamil F 6442 Voorziening voor gecontroleerde regenwateropslag op platte daken
MIA\Vamil A 6445 Grijswaterrecyclinginstallatie
MIA\Vamil F 6446 Decentrale sanitatie-installatie
MIA\Vamil F 6449 Toilet met urinescheiding

Service menu right