Een individuele mkb-ondernemer kan een haarbaarheidsproject uitvoeren. Een haalbaarheidsproject brengt de technische en economische risico’s in kaart van een voorgenomen innovatieproject.

Een haalbaarheidsproject bestaat uit een haalbaarheidsstudie, eventueel aangevuld met industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling. Bij een haalbaarheidsstudie moet u denken aan literatuuronderzoek, octrooionderzoek, inventarisatie van beschikbare technologie en potentiële partners, marktverkenning en concurrentieanalyse. Activiteiten die behoren tot industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling zijn werkzaamheden die zijn gericht op het verkrijgen van kennis gericht op de ontwikkeling van nieuwe producten, productieprocessen of diensten. Een haalbaarheidsproject bestaat voor tenminste 60% van de kosten uit een haalbaarheidsstudie.

De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten en is maximaal € 50.000. Alleen de kosten van de aanvrager zijn subsidiabel. De looptijd van een haalbaarheidsproject bedraagt maximaal 1 jaar. U moet binnen 4 maanden na indiening van de subsidieaanvraag starten met de uitvoering van het haalbaarheidsproject.

Budget

Informatie hierover vindt u op de pagina Budgetten.

Projecttoets

Wilt u weten of uw projectidee past binnen de MIT-regeling, vul dan het projecttoetsformulier in. U vindt dit formulier onderaan de pagina, bij Download.

Aanvragen

Een aanvraag bestaat uit:

  • aanvraagformulier (dit vindt u op eLoket)
  • projectplan (zie Download, onderaan de pagina).

Lees meer over de verschillende instrumenten op de pagina Aanvraaginformatie MIT.

Downloads:

Service menu right