MIT-innovatieadviesproject

Meer artikelen

Een mkb-ondernemer kan een innovatieadviesproject laten uitvoeren door een kennisinstelling of een onafhankelijke adviesorganisatie*. Een innovatie-adviesproject wordt uitgevoerd voorafgaand aan een innovatietraject en kan bestaan uit het beantwoorden van een kennis- en/of een adviesvraag.

Een innovatieadviesproject voegt voor de ondernemer nieuwe kennis toe en kan bestaan uit de volgende onderdelen:

  • adviseren over een toepassingsgerichte kennisvraag gericht op de vernieuwing of ontwikkeling van producten, productieprocessen en diensten (al dan niet op basis van het verrichten van onderzoek);
  • verstrekken van innovatieadviesdiensten of innovatieondersteuningsdiensten.

Lees meer over de definities.

Budget

Informatie hierover vindt u op de pagina Budgetten.

Aanvragen

U vraagt een MIT-innovatieadviesproject binnenkort aan via mijnrvo.

Lees meer over de verschillende instrumenten op de pagina Aanvraaginformatie MIT.

* een adviesorganisatie is een organisatie, niet zijnde een kennisinstelling, die deskundigheid heeft op het gebied van de op grond van deze regeling te subsidiëren activiteiten, en die als bedrijfsactiviteit adviesopdrachten uitvoert.

Service menu right