MIT-innovatieadviesproject

Meer artikelen

Een mkb-ondernemer kan een innovatieadviesproject laten uitvoeren door een kennisinstelling of een onafhankelijke adviesorganisatie*. Een innovatie-adviesproject wordt uitgevoerd voorafgaand aan een innovatietraject en kan bestaan uit het beantwoorden van een kennis- en/of een adviesvraag.

Een innovatieadviesproject voegt voor de ondernemer nieuwe kennis toe en kan bestaan uit de volgende onderdelen:

  • adviseren over een toepassingsgerichte kennisvraag gericht op de vernieuwing of ontwikkeling van producten, productieprocessen en diensten (al dan niet op basis van het verrichten van onderzoek);
  • verstrekken van innovatieadviesdiensten of innovatieondersteuningsdiensten.

De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten en is maximaal € 10.000. De subsidie wordt, in tegenstelling tot de kennisvoucher, betaald aan de ondernemer. Subsidiabele kosten zijn de kosten die de kennisinstelling of adviesorganisatie maakt voor de beantwoording van de kennis- of adviesvraag. De looptijd van een innovatie-adviesproject is maximaal 1 jaar. Met de uitvoering van het innovatieadviesproject wordt gestart binnen 4 maanden na subsidieverlening.

Budget

Informatie hierover vindt u op de pagina Budgetten.

Projecttoets

Wilt u weten of uw projectidee past binnen de MIT-regeling, vul dan het projecttoetsformulier in. U vindt dit formulier onderaan de pagina, bij Download.

Aanvragen

Een aanvraag bestaat uit:

  • aanvraagformulier (dit vindt u op eLoket)
  • projectplan (zie Download, onderaan de pagina).

Lees meer over de verschillende instrumenten op de pagina Aanvraaginformatie MIT.

* een adviesorganisatie is een organisatie, niet zijnde een kennisinstelling, die deskundigheid heeft op het gebied van de op grond van deze regeling te subsidiëren activiteiten, en die als bedrijfsactiviteit adviesopdrachten uitvoert.

Downloads:

Service menu right