MIT-R&D-samenwerkingsprojecten

Meer artikelen
MIT-regeling Topsector Hightech Systemen & Materialen

Een mkb-ondernemer kan namens een samenwerkingsverband een aanvraag indienen voor een R&D-samenwerkingsproject. Een MIT-R&D-samenwerkingsproject is gericht op de ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten.

Het project bestaat uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling, voor gezamenlijke rekening en risico uitgevoerd door een samenwerkingsverband van minimaal 2 mkb-ondernemers.

Subsidiebedrag en looptijd

Subsidie kan, als het instrument beschikbaar is in de betreffende regio/provincie, worden aangevraagd in de provincie of regio waar de penvoerder gevestigd is als én als ook meer dan 50% van de projectkosten in de betreffende regio worden gemaakt. Dit houdt in dat de kosten die de penvoerder maakt plus de kosten van de eventueel in dezelfde regio gevestigde deelnemers bij elkaar meer dan 50% bedragen. De regio’s en bijbehorende provincies vindt u op de pagina 'Budgetten'.

De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten. De subsidie is minimaal € 50.000 en maximaal € 200.000 per innovatieproject, waarvan maximaal € 100.000 per deelnemer. De deelnemers aan het MIT-R&D-samenwerkingsverband vormen een evenwichtig samenwerkingsverband met betrekking tot de verdeling van de kosten en verdeling van de inbreng van de deelnemers. Dit betekent dat één deelnemer niet meer dan 70% van de kosten voor zijn rekening mag nemen. Alleen de kosten, gemaakt door de mkb-ondernemers zijn subsidiabel. De looptijd van een MIT-R&D samenwerkingsproject bedraagt maximaal 2 jaar.

Budget

Informatie hierover vindt u op de pagina Budgetten.

Aanvragen krijgen aan de hand van een aantal criteria een hoger aantal punten. Lees meer op de pagina Uitslagen en rangschikking MIT-tenders.

Aanvragen

Vanaf 3 juli 2017 kunt u een aanvraag indienen. De sluitingsdatum is 7 september 2017, 17.00 uur. Een aanvraag bestaat uit:

  • een aanvraagformulier (dit vindt u begin juli op eLoket);
  • projectplan (dit vindt u begin juli op mijnrvo).

Wilt u weten waar u het beste uw aanvraag kan indienen? De loketwijzer MIT 2017 wijst u de weg naar het juiste loket.

Lees meer over de verschillende instrumenten op de pagina Aanvraaginformatie MIT.

Service menu right