Menu Zoeken

MIT-regeling Topsector Hightech Systemen & Materialen en ICT

MIT-regeling Topsector Hightech Systemen & Materialen

De topsector Hightech Systemen & Materialen omvat een aantal nauw met elkaar verweven maakindustrieën: de machine- en systeemindustrie, automotive, lucht- en ruimtevaart en materialen inclusief staal.

Nederland heeft met grote en kleinere bedrijven een sterke positie in specifieke (niche) markten van de hightech sector. Denk aan lithografie en medische apparaten. Die positie moet worden versterkt en uitgebouwd. Omdat de sector high tech nu al een sterke positie heeft en mogelijkheden om nog verder te groeien, is de sector door het kabinet aangewezen als topsector. Dit houdt in dat de overheid samen met bedrijven en de wetenschap gericht in de sector investeert.

MIT-subsidiemogelijkheden binnen de Topsector HTSM

De Topsector HTSM/ICT heeft gekozen om in 2014 MKB-ondersteuning op de volgende manier mogelijk te maken:
Voor het MKB bestaat de ondersteuning in 2014 uit:
Voor de TKI-ondersteuning bestaat in 2014 de volgende mogelijkheid:
Voor de budgetverdeling kunt u het budgetschema raadplegen. Deze vindt u op de startpagina van MIT bij de download.

 

Topsector randvoorwaarden

De activiteiten moeten passen binnen één van de innovatiethema’s/roadmaps van de Topsector HTSM en doorsnijdend thema ICT.  Selecteer een onderwerp uit de onderstaande lijst voor uitgebreide informatie over de betreffende roadmap en wat de topsector daar wil bereiken.
Onderaan deze pagina vindt u bij de download als bijlage een nadere uitwerking van deze thema’s voor de MIT.
 

Opdrachtgever

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert MIT-regeling Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.
 

Meer informatie

Downloaden:

Bent u tevreden over deze pagina?

Service menu right