Tips voor succesvolle MIT-aanvraag

Meer artikelen
MIT regeling header

Een goede voorbereiding is van groot belang. We geven u tips voor een succesvolle aanvraag.

Het principe van 'first come, first serve' is aan de orde, dus hoe sneller u uw aanvraag indient, hoe groter de kans op succes.*

Tips voor een grotere slaagkans

 • Achterhaal of u regionaal of landelijk moet indienen met de loketwijzer;
 • Vraagt u subsidie aan met een samenwerkingspartner uit een andere regio? Vergelijk dan de voorwaarden voor een MIT-aanvraag in beide regio’s.
 • Vraag iemand met ervaring met de MIT;
 • Lees ervaringen en tips van andere ondernemers in het boekje 'Mkb innoveert'. U vindt dit boekje bij Publicaties MIT;
 • Zie MIT als stimulans voor een bestaande ambitie, niet als drijfveer voor een project;
 • Schrijf een concreet innovatieverhaal en vermijd aannames;
 • Zorg voor een goede onderbouwing met cijfers en voorbeelden;
 • Kwantificeer uw markt en omschrijf met welke strategie u die bereikt;
 • Het vervolgtraject en de activiteiten moeten duidelijk zijn;
 • Bij haalbaarheidsprojecten: hou het bij haalbaarheid, niet teveel R&D: minimaal 60% moet haalbaarheidsstudie zijn, max 40% R&D;
 • Breng risico’s in kaart: benoem technische en economische risico’s;
 • Zorg dat uw project past binnen een thema;
 • Maak gebruik van het eLoket: dat helpt om alle informatie aan te leveren die nodig is;
 • Maak gebruik van ondersteuning van regionale ontwikkelmaatschappijen of de KvK in uw regio;
 • Kijk op www.volginnovatie.nl voor voorbeelden van eerder gehonoreerde projecten;
 • Controleer of uw innovatie al bestaat: doe een zoektocht in octrooien; Octrooicentrum Nederland kan u helpen met bijvoorbeeld workshops en advies.

*Voor de R&D-samenwerkingsprojecten geldt het 'first come, first serve'-principe niet: dit is een tender.

 

Service menu right